Socialrådgivere (tidsbegrænset) til Kriminalforsorgen i Frihed, Næstved

Kriminalforsorgen

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland

Er du den kollega, vi søger til KiF Næstved? KiF Næstved søger 2 socialrådgivere (personundersøgere) til tidsbegrænset stillinger

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser, som beskriver klientens personlige og sociale forhold. Arbejdet foregår inden der er afholdt retsmøde. Formålet med personundersøgelse er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af en straf eller anvendelse af anden retsfølge end straf. Derudover bliver personundersøgelsen brugt af Kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde. Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Personundersøgeren udfører et semistruktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interview-redskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du?

Du har en socialfaglig baggrund

Det er afgørende, at du har stærke skriftlige evner.

Det er desuden vigtigt, at du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på kort tid med klienter, der kan have problemer i at samarbejde med offentlige myndigheder.

Vi forventer, at du er imødekommende og kan rumme at skulle tale med klienter, der er sigtet for alvorlig kriminalitet, samt at fastholde et struktureret sagsarbejde i udarbejdelsen af personundersøgelsen.

Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt.

Samtalerne vil som udgangspunkt foregå i KiF enhedens kontorer eller eventuelt i en arrest eller helt undtagelsesvist i klientens eget hjem.

Endvidere er det vigtigt, at du

  • Besidder evnen til at kommunikere klart og tydeligt – både i skrift og tale
  • Besidder samtaleteknisk erfaring
  • Evner at færdiggøre arbejdet inden for givne tidsfrister

Da der må påregnes kørsel i tjenestetiden vil ansøgere med kørekort blive foretrukket (tjenestebiler stilles til rådighed).

Vi kan tilbyde

  • Et alsidigt og ansvarsfuldt arbejde
  • Mulighed for selv at strukturere arbejdsdagen
  • Faglig udvikling
  • Gode kollegaer og godt humør på arbejdspladsen
  • God introduktion
  • Sundhedsordning

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingerne er med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest muligt derefter.

Stillingerne er tidsbegrænset til udgangen af december 2020. Stillingerne er fuldtidsstillinger med en ugentligt arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt organi­sationsaftale for socialrådgivere i staten og principperne om Ny løn

Ansættelsesområdet er Institution Sydsjælland og Lolland Falster

Arbejdsstedet

er KiF Næstved, Møllegade 5 A, Næstved.

I afdelingen er der pt. ansat 4 administrative medarbejdere og 17 socialrådgivere. Afdelingen dækker de 7 kommuner der henhører under Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds, herunder betjener vi arresthusene i Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster, Maribo (pt. i dvale) og Nakskov (pt. i dvale).

KiF Næstved er en del af Institution Sydsjælland og Lolland Falster, som er en del af Kriminalforsorgen Sjælland der omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, et åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 medarbejdere fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

Du søger stillingerne

via knappen ”søg stilling”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til de ledige stillinger.

Ansøgningsfrist er

20. december 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 4. og 6. januar 2020 i KiF Næstved.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

For yderligere oplysninger
kan du kontakte enhedsleder Dorte Thesbjerg på tlf. 7255 2231

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Rikke Foget, tlf. 72554553 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 72555599.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 20.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland
Jura
Undervisning & Pædagogik
Socialvæsen
UndervisningDirektoratet for Kriminalforsorgen - hurtigt overblik


Placering
Strandgade 100
1401 København K
Logo: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.kriminalforsorgen.dk/


Direktoratet for Kriminalforsorgen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427629/