afdelingssygeplejerske, Skadestuen, Akutafdelingen

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Vikariat
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)

Akutafdelingen - Skadestuen søger en afdelingssygeplejerske, der brænder for den akutte patient, og som vil være med til sikre, at vi som afdeling og hospital kan skabe gode, optimale og sammenhængende patientforløb.

Et vikariat som afdelingssygeplejerske på 37 timer ugentligt er ledig til besættelse i Akutafdelingen - Skadestuen i perioden den 1. februar 2020 til 31. januar 2021.

Som afdelingssygeplejerske bliver du nærmeste leder for personalet med funktion i Skadestue, Skadeambulatorium og lægevagt. Har du ledelseserfaring eller tilsvarende og finder akutområdet spændende, er du måske vores kommende kollega.

Akutafdelingen
Akutafdelingener en afdeling med ca. 350 ansatte. Afdelingen er en af fem akutafdelinger i regionen. Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands største akuthospital og modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og traumepatienter fra hele Region Midtjylland. Akutafdelingens vision er en akutafdeling, der leverer patientforløb med kvalitet og sikkerhed på højt specialiseret niveau samt forskning på internationalt niveau. Akutafdelingen arbejder målrettet med at optimere akutte patientforløb.

Afdelingen består af Skadestue, Traumecenter, Lægevagt, Hospitalsvisitation, Akutkoordinationen, Akut Voksenafsnit, Akut Børneafsnit, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.

Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og sygdomme og har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af storulykker eller katastrofer. Traumecenteret modtager traumepatienter på højt specialiseret niveau. Området modtager endvidere akut kritisk syge medicinske- og kirurgiske patienter. Akutkoordinationen består af hospitalsvisitationen og flowkoordinatorfunktionen. Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske og kirurgiske patienter til korttids indlæggelse. Center for voldtægtsofre modtager ofre til undersøgelse og samtale. Lægevagtens visitation og konsultation er en integreret del af afdelingen. Der varetages sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med intjek og behandling af lægevagtens patienter.

I Akutafdelingen arbejdes i teams. Det betyder, at man kan trække på hinanden, både fagligt og personligt. Udviklingen i afdelingen tager sigte på, at der udvikles funktioner på tværs af ovennævnte områder.

Afdelingssygeplejerske i Skadestuen
Vi søger en dynamisk og visionær afdelingssygeplejerske, der kan deltage i arbejdet omkring udviklingen af gode og sammenhængende patientforløb. Du skal aktivt deltage i arbejdet omkring optimering af patientforløb, sikring af højeste faglig standard og integrering af uddannelse og udvikling i den kliniske hverdag. I afdelingen er der fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde, hvorfor du i hverdagen vil arbejde tæt sammen med læger ansat i Akutafdelingen og læger fra andre specialeafdelinger.

Stillingen indeholder bl.a.

 • Ansvarlig for at de overordnede mål og strategier er kendt og anvendt af alle og danner grundlag for gennemførelse af faglige strategier for udvikling og planlægning af indsatsområder
 • Medvirkende til og medansvarlig for opfyldelse af hospitalets og afdelingens mål indenfor drift, økonomi og aktivitet
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb, og sikre sammenhæng med særligt fokus på overgange
 • Ansvarlig for kvalitet og kvalitetsudvikling i eget afsnit og medansvarlig for afdelingens kvalitetsudvikling i samarbejde med afdelingens kvalitetsudvalg
 • Ansvarlig for korrekt og fyldestgørende dokumentation
 • Ansvarlig for et optimalt tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • Ansvarlig for og sikring af hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer indenfor såvel personaleområdet som den daglige drift under hensyntagen til kompetenceniveau, erfaring og kompleksitet
 • Ansvarlig for personaleledelse og udvikling af personalets personlige og faglige kompetencer
 • Ansvarlig for og understøttende i forhold til et refleksivt miljø med fokus på læring og faglig udvikling samt sikre rammerne for et godt studiemiljø i afdelingen
 • Ansvarlig for ansættelse af nyt personale og at den efterfølgende introduktion finder sted i henhold til altid opdaterede introduktionsprogrammer.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en sygeplejerske med relevant erfaring.

Vi forventer

 • Et ønske om faglig og personlig udvikling
 • Erfaring med personaleledelse
 • Rummelighed, gode samarbejds-, kommunikative- og pædagogiske evner
 • Evnen til at gennemføre dynamisk, synlig og handlekraftig ledelse
 • Evnen til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling
 • Lyst til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams
 • Mod til at indgå i et ledelsesteam
 • Økonomisk indsigt en fordel.

Vi tilbyder

 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • Et understøttende ledernetværk blandt funktionslederne i afdelingen
 • En stilling med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer
 • Mulighed for at sætte præg på udviklingen af sygeplejen og patientforløb
 • En afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde
 • Et udfordrende og spændende job, hvor du er en del af udviklingen
 • Ambition om at udvikle landets førende akutafdeling.

Organisatorisk placering
Stillingen som afdelingssygeplejerske for Skadestuen, Akutafdelingen, med reference i linjefunktion til afdelingsledelsen og faglig reference til oversygeplejersken i Akutafdeling.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hør mere
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Jeannie Rumph på jearum@rm.dk. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Pia Stie-Svendsen på piasti@rm.dk eller på 2126 1246.

Ansøgningen stiles til oversygeplejerske, Pia Stie-Svendsen, Akutafdeling, og sendes via nedenstående link.

Ansøgningen skal være Akutafdeling i hænde senest den 12. december 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler den 16. december 2019 fra 14.30.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 12.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vikariat
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Økonomi & ForvaltningRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427678/