Sygeplejerske til Palliativt Team Vejle

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Sygeplejerske til Palliativt Team Vejle

Palliativt Team Vejle opslår en 30 timers sygeplejerske stilling til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Organisation:

Det palliative team er et selvstændigt afsnit hørende under onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle.

Teamet har kontor i ”Kræftpatienternes Hus”, beliggende ved Vejle Sygehus.

Det palliative team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom. Der er tale om maligne som såvel non- maligne tilstande.

Kliniske funktioner:

 • ”Udefunktion”, hvor teamet som konsulenter følger alvorligt syge patienter i deres hjem
 • Palliativ rehabiliteringsfunktion / tidlig palliativ indsats i ”Kræftpatienternes Hus” på Vejle Sygehus for patienter i tidlig sygdomsfase.
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på Sygehus Lillebælt’s matrikler, deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter
 • Udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og sekundærsektor.

Samarbejde:

Det palliative team har et mangeårigt veludbygget samarbejde med andre afdelinger på Sygehus Lillebælt, kommunernes hjemmesygepleje, de praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og Sct. Maria Hospice.

Undervisning:

Teamet har mange undervisningsopgaver i relation til samarbejdspartnere.

Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt.

Kvalifikationskrav – følgende vil blive vægtet:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Bred klinisk erfaring – gerne godkendt fagområdespecialist, eller erfaring og uddannelse indenfor palliation til såvel kræft- som medicinske patienter.
 • Kørekort
 • Videreuddannelse indenfor pædagogik, formidling, kommunikation, kvalitetssikring, forskning m.m.
 • Undervisningserfaring mono- såvel som tværfagligt
 • Evne til selvstændigt at kunne varetage formidlings- og pædagogiske opgaver
 • Humoristisk sans
 • Erfaring med, samt evne og vilje til at indgå i tværfagligt samarbejde.
 • Erfaringer med bruge af relevant IT, herunder Cosmic, FMK etc

Forventninger til stillingsindehaveren:

 • Er fleksibel, åben og med gode kommunikative evner.
 • Er en god teamspiller, der også evner at arbejde selvstændigt
 • Kan indgå aktivt i udvikling og dokumentation af både den tidlige og sene palliative indsats, herunder rehabilitering af palliative patienter med fokus på at fremme den enkeltes livskvalitet og funktionsniveau
 • Er nysgerrig, omstillingsparat med lyst til at lære nyt
 • Er visionær, kreativ og igangsættende med evne til at motiverer andre.
 • Har overblik og evner til at koordinerer indsatsen på tværs af det tværfaglige team

Arbejdsområde:

Kliniske arbejdsområde:

 • Udfører ansvarlig klinisk sygeplejepraksis i det tværfaglige specialistteam og skal selvstændigt være i stand til at varetage konsulentfunktion/konsultationer og i relation til både tidlig og sen palliativ indsats.
 • Medvirker til at patienter og pårørende ydes relevant og kvalificeret pleje og behandlingstilbud og til at sikre kontinuitet i forløb, uanset hvor patienten befinder sig.
 • Følger sygdomsudviklingen hos den enkelte patient mhp. at forudse et behov for forandring i den palliative/rehabiliterende indsats.
 • Rådgiver, vejleder og screener patienter og deres pårørende mhp., at afdække ressourcer, behov og problemstillinger.
 • Iværksætter i samarbejde med det øvrige tværfaglige team den fornødne pleje og behandlingsstrategi.
 • Registrerer og dokumenterer alle udførte opgaver kontinuerligt.

Andre arbejdsområder

 • Medvirker til et godt og udviklende samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
 • Er medansvarlig for, både mundtligt og skriftligt, at udvikle uddannelsesplaner/programmer for relevante samarbejdspartnere/basispersonale, samt undervise i specialet.
 • Er medansvarlig for at der altid foregår kvalificeret vejledning af samarbejdspartnere både i primær og sekundærsektoren, herunder medansvarlig for at inspirere til optimering af både tidlig og sen palliativ indsats.
 • Deltager i igangværende forskning, hvor det er relevant
 • Medvirker til kvalitetssikring af både den tidlige og sene palliative indsats i teamet/centret.

Rammer:

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 18. december 2019.

Samtaler forventes afholdt den 19. december.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Anette Hygum og afdelingssygeplejerske Winnie Marotzke tlf. 79409100


Ansøgningsfrist d. 18.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427783/