Furesø Kommune Centerchef til Center for Økonomi og Ressourcer

Genitor APS

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Centerchef til Center for Økonomi og Ressourcer
Kan du sætte dig i spidsen for forandringer, realisere, oversætte og implementere byrådets ambitioner samtidig med, at du sikrer en stabil drift, en god økonomi og driver udvikling?

Vil du være en del af den strategiske ledelse i en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig? Så har du nu chancen for at blive centerchef for Center for Økonomi og Ressourcer i Furesø Kommune.

Som centerchef for Økonomi og Ressourcer får du et særligt ansvar i forhold til tværgående og helhedsorienterede indsatser, og du kommer til at spille en central rolle i kommunens arbejde med at skabe en stadig mere effektiv virksomhed. Du kommer til en kommune med store ambitioner i forhold til bosætning, erhvervsudvikling og grøn omstilling.

Vi lægger vægt på at være en kommune, der yder sammenhængende og helhedsorienterede indsatser. Eksempelvis i forhold til samarbejdet med erhvervslivet og indsatsen for udsatte familier og borgere med udgangspunkt i ”En borger, en plan”. Byrådet er optaget af at udvikle velfærdstilbuddene i tæt samarbejde med borgerne. Din rolle bliver at understøtte og fremme den udvikling, vi allerede har i gang på disse helt centrale felter.

Byrådet arbejder for, at ikke bare kommunens borgere får glæde af de beslutninger, der træffes, men at resultaterne også bidrager til en bedre verden i regi af FNs verdensmål, herunder at mindske ulighed og fremme grøn omstilling. I indeværende år arbejder byrådet med at identificere de strategiske muligheder for et Furesø 2030, og du skal påtage dig en nøglerolle i omsætning af de store ambitioner til praktisk hverdag.

Dine opgaver
Som centerchef for Økonomi og Ressourcer bliver du chef for et center, der fungerer som ressourcecenter for den øvrige organisation. Du kommer til at referere til kommunaldirektøren og du indgår, sammen med direktion og centerchefer i kommunens chefgruppe, som arbejder tæt sammen om den strategiske ledelse af kommunen. Du bliver en vigtig aktør i dette samarbejde, og du skal spille en særlig tydelig rolle i forhold til digitalisering, innovation, tværfagligt og tværgående samarbejde og effektivisering.

Du skal understøtte kommunens overordnede strategiske og tværgående ledelse, sikre implementering af politiske og administrative beslutninger og servicere byråd og politiske udvalg, primært Økonomiudvalget og Udvalg for digitalisering og innovation. Det gør du bl.a. ved at opbygge stærke relationer i organisationen og arbejde på tværs af organisationen.

Center for Økonomi og Ressourcer består af Økonomiafdelingen, Ledelsessekretariatet, Personaleafdelingen, Digitaliseringsafdelingen samt Udvikling og Kommunikation. Områderne ledes i det daglige af fire afdelingsledere, som refererer til dig. Du bliver direkte leder af medarbejderne i Ledelsessekretariatet, som varetager juridiske opgaver og betjener byråd, politiske udvalg, direktion og borgmester. Dit samlede hold består af 62 velkvalificerede og engagerede ledere og medarbejdere i god trivsel, der servicerer både fagcentre og borgere inden for en bred opgaveportefølje. Du kan hente organisationsdiagrammet Center for Økonomi og Ressourcer her.

Der er masser at tage fat på i Furesø. Vigtigst er det, at du går foran som en holdspiller, der er optaget af helheden og som kan skabe følgeskab. Du er nysgerrig i forhold til nye veje, analytisk, udviklingsorienteret, holder fokus på implementering og du har indsigt i kommunal økonomi.

På den korte bane vil du sammen med kollegerne skulle sætte et særligt lys på:

 • Styrkelse af organisationens kapacitet og kompetencer på digitaliseringsområdet og evne til at gennemføre og nyttiggøre it-investeringer
 • Udvikling af udbuds- og indkøbsarbejdet i kommunen/organisationen
 • Understøtte MED-arbejdet bredt med udgangspunkt i ny MED-aftale
 • Styrkelse af den interne kommunikation
 • Ledelsesudvikling og kompetenceudvikling bredt i organisationen
 • De næste skridt i udvikling af Furesø-modellen for borgerinddragelse
 • Igangsætning og gennemførelse af effektiviseringsprocesser med et klart innovativt element.

På den personlige front er du

 • Stærk ledelsesmæssigt med en betydelig ballast fra din hidtidige karriere
 • En leder, der sætter sig i spidsen for forandringer og holder fast i gennemførelsen
 • En tillidsvækkende person, der er en naturlig sparringspartner for direktion, chefkolleger og medarbejdere
 • En person der kan eksekvere, har gennemslagskraft og besidder en betydelig arbejdskapacitet
 • En god kommunikator, der evner dialogen og er tydelig om sine værdier
 • Åben og opsøgende i forhold til nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer
 • Har udviklet analytisk kapacitet og indsigt på de fagområder, centret dækker
 • Sætter en ære i, at der er styr på driften og har blik for værdien af en stabil daglig drift som fundament for udvikling.

Ansættelse
Vi ønsker at besætte stillingen med tiltrædelse den 1. marts 2020.
Du vil blive ansat på overenskomstvilkår, jf. aftale om aflønning af chefer. Lønnen bliver forhandlet med udgangspunkt i en forventet årlig løn på 770.000 kr. ex. pension.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er den 6. januar 2020 og vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler den 14. januar 2020 og den 23. januar 2020, og vi vil gerne teste dig mellem 1. og 2. samtale.

Du kan søge stillingen nedenfor.

Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Steen Vinderslev på tlf. nr. 72165100 eller associeret partner i Genitor Trine Schandorff på tlf. nr. 31410255.

Se alle stillingsopslag


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 06.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Human Resources
IT
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Human Resources
Internet & Multimedia
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Økonomi & ForvaltningGenitor APS - hurtigt overblik


Placering
Langebrogade 6E, 3. tv.
1411 København K
Logo: Genitor APS
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://genitor.dk/


Genitor APS i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427843/