Overlæge med vagt, Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Fuldtidsjob
Vestsjælland

Lidt om afdelingen
Kirurgisk Afdeling råder over afsnit med akutte kirurgiske patienter.

Disse patienter indlægges normalt via den selvstændige akutafdeling, hvor der skrives journal, tages blodprøver og opstartes behandling. Patienterne modtages herefter i stamafdeling.

Afdelingen råder over afsnit med elektive patienter, der indgår i accelererede patientforløb. Afdelingen råder dagligt over tre moderne operationsstuer, heraf en akutstue.

Afdelingen har et nyrenoveret endoskopiafsnit med 6 stuer, hvor der årligt foretages mere end 8.000 endoskopier, incl. ERCP og koloskopi med EMR.

Et stigende antal elektive patienter behandles i sammedagskirurgisk regi, idet der nu tilføjes en 3. operationsstue til brug for de kirurgiske specialer.

Et stadigt stigende antal skopipatienter henvises som cancerpakker og screeningspatienter. Ved fund af cancer viderehenvises kolorektalkancer patienter primært til universitetshospitalet i Køge, mens øvre gastrointestinale tumorpatienter sendes til Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

Afdelingen varetager akut og elektiv kirurgi, åben såvel som laparoskopisk. Som akutsygehus modtages traumepatienter.

Afdelingen har tilknyttet 3 lektorater med henblik på undervisning af studenter og Ph.D.- studerende samt forskning. God undervisning af studenter og yngre læger tillægges stor betydning for rekruttering af kommende kirurger. Afdelingen ønsker at fastholde en høj grad af positive tilbagemeldinger.

Afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske og ledende overlæge.

Lægebemandingen
Der er ansat yngre læger i introduktionsstillinger og H-forløb til kirurgi, samt læger i KBU. Der er ansat 12 overlæger, 4 afdelingslæger og 1-4 1. reservelæger.

Forvagt og bagvagt er i bunden vagt. Overlægen vil typisk have 10 skiftet døgnvagt i bunden vagt/beredskab bag R1.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som overlæge aktivt deltager i kvalitetsarbejde og påtager dig ansvaret for fagområder efter nærmere aftale.

Afdelingen sætter den gode samtale i centrum for at opnå bedst mulige resultater for patienter, pårørende og medarbejder. Overlægen er i ord og handling forbillede for øvrige medarbejdere.

Vi forventer, at medarbejderen påtager sig ansvaret som patientansvarlig læge, der arbejder ambitiøst med at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af afdelingsgrænser og Sygehusgrænser.

Arbejdet som superviser og vejleder af studenter og yngre læger er en vigtig integreret del af overlægens arbejde. Vi ser gerne, at du understøtter yngre lægers forskning ligesom der er mulighed for selv af op starte og gennemføre forskningsprojekter lokalt såvel som tværregionalt.

Vi forventer, at overlægen påtager sig ledelsesmæssige forpligtelser efter nærmere aftale.

Kvalifikationer og interesse inden for et eller flere af følgende områder vil vurderes positivt

  • Akut kirurgi er et kerneområde, hvor patientforløbene til stadighed kræver nytænkning
  • Palliation er et vigtigt område i vækst samtidig med at behandlingsmulighederne bliver flere
  • Herniekirurgi er et område, hvor der er brug for fortsat uddannelse og udvikling af patientforløb

Fagområdet Akut kirurgi er nu etableret i Danmark. Afdelingen vil gerne i et samarbejde med en potentiel ansøger, afsøge om ansættelsen kan kombineres med en uddannelse i og certificering som akut kirurg. Dette jvf. Fagområdet for akut kirurgi

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Du bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde dig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller fra maj 2013

Kommer ansættelse på tale forventer vi at måtte indhente reference fra tidligere arbejdsplads.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Claus Juul, 59 48 43 35 eller uddannelsesansvarlig overlæge Lars Borly, 59 48 44 80.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.regionsjaelland.dk under Sygehuse.

Ansøgningsfrist: 3. January 2020

Holbæk Sygehus


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 03.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestsjælland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427865/