Kontorchef til stiftsadministrationen i Lolland-Falsters Stift

Kirkeministeriet

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer

Synes du, det er spændende at arbejde med tilsyn, økonomi, kulturhistoriske værdier, personaleledelse, jura samt frivillige og ansatte i folkekirken i dagligdagen? Vil du arbejde i en af Danmarks største organisationer med strategisk ledelse, udvikling og innovation, tværgående samarbejde og samskabelsesprojekter for at skabe gode rammer for folkekirkens medlemmer, ansatte, folkevalgte og frivillige?

Stiftsadministrationerne er de lokale ’styrelser’ i folkekirken, og Lolland-Falsters Stift er et af landets 10 stifter med et indbyggertal på godt 100.000 indbyggere.

Stiftsadministrationernes hovedopgaver er af såvel juridisk, økonomisk som administrativ karakter og omfatter blandt andet:

 • Generel rådgivning af stiftets ca. 65 menighedsråd og 4 provstiudvalg
 • Sekretariatsbistand for Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift
 • Byggesager vedr. kirker, præstegårde og sognegårde
 • Tilsyns- og godkendelsessager vedr. kirker og kirkegårde, herunder sager i relation til planlovgivningen
 • Sager om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer
 • Arbejdsgiverrepræsentation i en række forhold over for stiftets præster og provster.
 • Understøtte biskoppen i gennemførslen af indsats- og udviklingsopgaver i stiftet.

Arbejdsopgaver
Som stiftskontorchef varetager du den daglige ledelse af stiftets 16 medarbejdere i forhold til hele paletten af opgaver i stiftsadministrationen. Du er samtidig biskoppens nærmeste rådgiver og sparringspartner på en lang række områder, f.eks. i spørgsmål om præster og provsters embedsførelse, procedurespørgsmål i menighedsråd, menighedsrådsvalg, kirkers og kirkegårdes brug samt udviklings- og samskabelsesprojekter med eksterne aktører.

Endvidere vil du have ansvaret for Folkekirkens Administrative Fællesskab med en omsætning på 1,6 mia. kr. Det administrative fællesskab fungerer som regnskabs- og økonomiservicecenter for alle institutioner under folkekirkens fællesfond, det vil sige landets 10 stifter, folkekirkens fire uddannelsesinstitutioner, Folkekirkens IT samt folkekirken generelt.

På tværs af de 10 stifter indgår du med de øvrige stiftskontorchefer i et tværgående strategisk ledelsessamarbejde.

Kompetencer
Vi forventer, at du har en juridisk uddannelse eller kvalifikationer på tilsvarende niveau, erfaring med ledelse og forvaltning, en god forståelse for økonomi samt gode evner for samarbejde og forhandling.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:

 • Med personlighed og engagement bidrager til et attraktivt arbejdsmiljø præget af uhøjtidelig effektivitet
 • Er i stand til at forbedre og udvikle nye løsninger og arbejdsgange med en høj kvalitet
 • Er lydhør og god til at kommunikere beslutninger
 • Har et godt blik for tværgående samarbejde og er vant til forhandling og dialog
 • Har evner og lyst til at inspirere, motivere og kompetenceudvikle medarbejdere
 • Har et engagement i de særlige vilkår, som de folkevalgte og ansatte i folkekirken arbejder under samt Lolland-Falsters Stifts udfordringer såvel som udviklings muligheder og potentialer

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i en fuldtidsstilling som stiftskontorchef med ledelsesmæssig reference til biskoppen.

Ansættelsesområdet er Kirkeministeriet med tilhørende institutioner, og med tjeneste ved Stiftsadministrationen i Lolland-Falsters Stift.

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36, hvortil kommer funktions- og kvalifikationstillæg.

Vi ser gerne, at du tiltræder den 1. marts 2020.

Mere information
Du kan læse mere om Lolland-Falsters Stift på www.lfstift.dk. Du er også velkommen til at kontakte biskop i Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden, tlf. 29 10 01 19 eller HR-chef i Kirkeministeriet, Lene Graakjær Lund, tlf. 33 92 33 90, hvis du har spørgsmål.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive anvendt test i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

Ansøgning
Din ansøgning skal stiles til Dronningen og den skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2020.

Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 08.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydsjælland & Øer
Administration
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & ForvaltningKirkeministeriet - hurtigt overblik


Placering
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Logo: Kirkeministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.km.dk


Kirkeministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427922/