Leder - Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad

Fuldtidsjob
Vestsjælland

DAGLIG LEDER MED ERFARING FRA KIRKEGÅRDSDRIFT
Har du lyst til at bruge dine kompetencer som leder for et sogn i udvikling? Kirkerne i Vipperød søger en dygtig leder til en fuldtidsstilling fra 1.2.2020 eller snarest.

Hvem er vi?
Vi er et sogn, der udgør tre kirker, hvoraf den ene kirke genåbner ultimo november efter omfattende revitalisering. Vi har har også en sognegård (med kirkesal), to præsteboliger og tre kirkegårde. Vipperød Sogn befinder sig både i land- og byområde og har ca. 4.827 indbyggere. Vi er 8 ansatte i sognet med forskellige faglige baggrunde hertil tre præster med samlet norm på 175%.

Visionen for Kirkerne i Vipperød er, at vi er:

 • en åben og synlig kirke med plads til glæde, sorg og eftertanke.
 • en kirke som vedkommende og aktivt rækker ud i alle kroge.
 • en kirke med traditioner, som fornyer for at fastholde en levende kristendom.
 • en god arbejdsplads med godt sammenhold og realistiske mål for frivillige og ansatte

Daglig leder skal varetage følgende opgaver

 • Supervisere og understøtte gartnere og gravere i deres praktiske arbejde
 • Daglig leder for sognets ansatte, herunder personalemøder og MUS-samtaler
 • Personaleadministration og fordeling af ressourcer
 • Administrative opgaver for kirkegårdene, regningsudskrivning, elektroniske kirkegårdprotokoller med mere
 • Opfølgning af budget og regnskab i tæt kontakt med provstiets regnskabssamarbejde
 • Sekretariatsopgaver: sekretær og sagsbehandler for menighedsrådet, forretningsudvalget, diverse udvalg
 • Kirkelige tjenester

Vi forventer, at du

 • Vil være medejer af kirkens liv og vækst
 • Er rummelig i forhold til mange forskellige faggrupper, frivillige og aktiviteter
 • Har gode kommunikative evner – både skriftligt og mundligt

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer

 • Gartner/gravererfaring
 • Kirketjenererfaring
 • Erfaring med kirkegårdsledelse og -administration
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med administration og økonomisk indsigt
 • Overblik og at du kan klare uventede opgaver og har praktisk snilde

Vi tilbyder
Vi er et spændende sogn og udgør et kirkemiljø, der er aktivt og ikke er bange for at prøve nye ting.
Du kommer til at arbejde med en blanding af ledelse, regnskab og andre driftsopgaver i et job, hvor to dage ikke er ens. Du bliver bindeleddet mellem menighedsrådet, præster, medarbejdere og frivillige. En del af arbejdet foregår i samarbejde med frivillige. Der må påregnes en del aftenarbejde.

Ansættelse sker ved Vipperød Sogns Menighedsråd, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start med mindre uddannelsen er ervhervet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 344.129 – 430.161 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 358.468 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). Tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner)

Du kan kontakte formand Brian Nowak-Voigt, telefon 23449401, brian@kirkevip.dk og/eller menighedsrådsmedlem Bente Appel Esbensen, telefon 25540828 og bente@kirkevip.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansøgning
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. december 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler med første samtalerunde finder sted i onsdag den 8. januar 2020 fra om eftermiddagen.

Anden samtalerunde finder sted torsdag den 16. januar 2020 sidst på eftermiddagen.

Ansøgningen samt eksamensbevis, CV og anbefalinger sendes til fortrolig mail 9292fortrolig@sogn.dk mærket ”daglig leder”.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestsjælland
Administration
Human Resources
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Administration
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningKristeligt Dagblad - hurtigt overblik


Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblad blev stiftet 1. oktober 1896 og har gennem årene udviklet sig fra at være en avis, der henvender sig relativt snævert til kirkeligt interesserede, til i dag at være en kultur- og eksistensavis med særligt fokus på etik, værdispørgsmål og kulturlivet. Litteraturen har en helt særlig plads i avisen og dækkes dagligt med anmeldelser og reportager.

Placering
Vimmelskaftet 47
1161 København K
Logo: Kristeligt Dagblad
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.k.dk


Kristeligt Dagblad i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1428095/