Skolesocialrådgiver til Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Da vores gode skolesocialrådgiverkollega har fået en projektstilling, søger vi hermed hendes afløser til en fast stilling.

Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave dækker et meget børnerigt område med 16 folkeskoler og 10 privatskoler. Vi er i enheden ansat seks skolesocialrådgivere og fra 2018 en skolesocialrådgiver til fire privat- og friskoler.

Københavns Kommune har siden 2007 haft skolesocialrådgivere tilknyttet folkeskolerne med henblik på at sætte fokus på den tidlige forebyggende indsats, særligt ift. skolefravær. Sigtet er at give elever i faldende trivsel en tidlig indsats. Det metodiske grundlag er systemisk og løsningsfokuseret. Vi arbejder med Signs of Safety og målet for indsatsen er at skabe forandringer i barnets og familiens liv og dermed tilstræbe, at barnet kan forblive inkluderet i folkeskolen.

Vi forventer, at du:

 • kan fungere som socialfaglig sparring- og samarbejdspartner for lærere, skoleledelse og andre ressourcepersoner på skolerne
 • kan koordinere den fælles indsats mellem skolen, Borgercenter Børn og Unge og andre samarbejdspartnere
 • kan afholde konsultative samtaler med forældre, give råd og vejledning og henvise til relevante tilbud
 • kan afholde kortere samtaleforløb med børnene
 • kan medvirke konstruktivt i arbejdet med at mindske fraværet blandt eleverne

Derudover forventer vi, at du:

 • er uddannet socialrådgiver eller har tilsvarende kvalifikationer
 • har efteruddannelse eller erfaring inden for familierådgivning eller lignende
 • har et solidt kendskab til den sociale lovgivning og gerne kendskab til de forskellige tilbud i Københavns Kommune
 • har erfaring med myndighedsarbejdet inden for børne- og ungeområdet
 • er en stærk formidler, da du skal fungere som brobygger mellem to forvaltninger med to kulturer
 • har dokumenteret kendskab til de oven for nævnte metoder
 • har erfaring med – eller tro på – at du vil trives i en konsulentfunktion

Spørgsmål?
Har du evt. spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Karin Petersen på 2634 0290 eller skolesocialrådgiver Susanne G. Rasmussen på 3045 4762.

Søg via nedenstående llink senest onsdag den 18. december 2019


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 18.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Rådgivning & Support
Socialvæsen
UndervisningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1428151/