Overlæge – Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme CA – Center for Kræft og Organsvigt - Rigshospitalet

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Vestjylland
Øresundsregionen

En stilling som overlæge ved Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme CA, Center for Kræft og Organsvigt, Rigshospitalet,er ledig til besættelse per 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver
Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme CA er en selvstændig Klinik under Center for Kræft og Organsvigt, Rigshospitalet.Klinikken har i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan højtspecialiseret funktion i gastroenterologi og hepatologi. Klinikken har landsfunktion i akut leversvigt. Derudover har klinikken særligt specialeområde i tarminsufficiens og hjemmeparenteral ernæring.

Klinikken har universitetsfunktion ved Københavns Universitet. Der modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne, samt Grønland.

Kvalifikationer
Overlægestillingen ønskes besat med en speciallæge i hepatologi eller i intern medicin: medicinsk gastroenterologi & hepatologi.

Der vil blive lagt vægt på, at den pågældende har dokumenteret erfaring indenfor behandling af patienter med akut og kronisk leversvigt, vurdering af patienter med henblik på levertransplantation og erfaring med behandling af patienter med autoimmune leverlidelser. Forskningserfaring vil være en fordel. Erfaring med endoskopi både øvre og nedre er ønsket. Interesse i levervenekaterisation er ønsket, og der vil kunne tilbydes oplæring i dette.

Funktioner
Overlægen er tiltænkt primær funktion inden for det hepatologiske område. Der vil være klinisk funktion i Klinikkens sengeafsnit, daghospital, ambulatorier endoskopistue og levervenekaterisationsrum. Der er et tæt samarbejde med Intensiv afdeling om behandlingen af patienter med leversvigt. Derudover er der et tæt samarbejde med Levertransplantationskirurgisk afdeling om vurdering af mulige kandidater til levertransplantation og håndtering af medicinske problemstillinger efter transplantationen.

Overlægen vil få tildelt et særlig klinisk (med)-ansvarsområde afhængigt af kompetencer og behov. Overlægen skal medvirke til udvikling af patientforløb og forventes at medvirke til forskning indenfor klinikkens specialiserede områder.

Overlægen indgår i Klinikkens ledergruppe og skal sammen med den og klinikledelsen medvirke til at formulere målsætninger og visioner for klinikken. Ligeledes skal overlægen medvirke til beskrivelse og implementering af strategier som kan realisere Klinikkens målsætninger og visioner, herunder tage ledelsesmæssigt ansvar herfor.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Løn- og takstnævn og Foreningen af speciallæger.

Vagt
Overlægen indgår i 7-skiftet bagvagt med tilkald fra hjemmet. I dagtid på hverdage er der en separat hepatologisk og gastroenterologisk bagvagt, mens der uden for dagtid er en fælles bagvagtsfunktion.

Udetjeneste
Stillingen er ikke forbundet med udetjeneste.

Undervisning og forskning
Dokumentation for undervisnings- og forskningserfaring med henblik på at kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse samt forskning inden for det kliniske ansvarsområde vil være en fordel.

Yderligere oplysninger
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Per Brøbech tlf.:3545 2156 eller overlæge Lars Schmidt tlf.: 3545 7817, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme CA, Center for Kræft og Organsvigt, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. Publikationer rekvireres såfremt dette måtte ønskes.

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Vejledning fra Region Hovedstaden om faglig bedømmelse af overlæger. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder (jævnfør vejledningens kapitel 8). Ansøger skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.

Ansøgningen og relevante bilag sendes til: Rigshospitalet, Center for Kræft og Organsvigt, Personalefunktionen afsnit 2112, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø .

Ansøgningsfrist 10. januar 2020 kl. 12.00.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Vestjylland
Øresundsregionen
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
UndervisningRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1428273/