Sygeplejerske, SSA eller pædagog til Sukkertoppen, Center Døgn

Vejle Kommune

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Ansøgningsfrist: 23. jan 2020 kl. 23:59

Center Døgn Socialpsykiatrien i Vejle – Sukkertoppen (afd. Centerboligerne) søger 2 medarbejdere 34 timer og 37 timer fra 1. marts eller snarest.
Man skal i begge stillinger påregne dag, aften – og weekendvagter samt i forbindelse med ferie, mv. kan det forekomme at der er behov for dækning af nattevagter.

Som medarbejder vil du indgå i løsning af opgaver i forbindelse med bo-støtte og socialpsykiatrisk behandling. Målgruppen er voksne mennesker med forskellige psykiatriske/sociale/misbrugs problemstillinger.

Om jobbet generelt
Afd. Centerboligerne er én afdeling som er opdelt i 3 grupper. Borgerne er fordelt i de enkelte grupper og deltager ad hoc i gruppemøderne. Formålet med grupperne er at kunne udøve faglig kollegial sparring samt justere i indsatsmål og delmål i samarbejde med borgerne.
Som medarbejder i afd. Centerboligerne bliver du en del af en dygtig og velfungerende tværfaglig personalegruppe, der har fokus på faglig udvikling og optimering af de socialpsykiatriske kerneopgaver. Du bliver en del af en spændende og udviklingsorienteret organisation, hvor vi arbejder med baggrund i Vejle kommunens strategi - ”nye skridt hele livet”. Vi har fokus på en rehabiliterende indsats med høj grad af borgerinvolvering. Dette med afsæt i en recoverybaseret tilgang med kognitive-, systemisk- og psykodynamisk referenceramme. Indhold og metoder tager udgangspunkt i den enkelte borgers indsatsplan med udgangspunkt i SMART – mål princippet. Vi møder borgere med en individuel og respektfuld tilgang, der sigter mod at identificere, vedligeholde og styrke eksisterende og/eller nye mestrings strategier i forhold til det enkelte menneskes livskompetence og hverdagsliv.

Indsatsen bestilles af psykiatriafdelingens myndighedsafdeling og tilrettelægges i samarbejde med borgeren, evt. pårørende/netværk og øvrige dele af det personlige og professionelle netværk. Det er nødvendigt med gode kompetencer til at motivere og inddrage borgeren i mål, delmål og evaluering af indsatsen.

Vi forventer af dig
At du er uddannet sygeplejerske, pædagog, eller SSA og meget gerne erfaring med målgruppen. Du skal være parat til at indgå i både pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver i Centerboligerne. Hvis du ikke har en sundhedsfaglig grunduddannelse vil du snarest mulig efter ansættelse blive uddannet til, at kunne håndtere medicin ved at deltage i Center Døgns interne medicinhåndteringsuddannelse.

Det er vigtigt, at du har en stærk faglighed, som du er i stand til at formidle internt og til samarbejdspartnere. Du skal selvstændigt og i samarbejde med borger, kollegaer, leder, samarbejdspartnere vurdere situationen omkring en psykisk syg person og derudfra tilrettelægge en målrettet og målbar indsats.

Du skal være i stand til at følge aftaler og de procedurer eksempelvis den rehabiliterende arbejdsgang, der er udviklet i afdelingen. Samtidig skal du også være i stand til at se helt bort fra alle procedurer, når det er nødvendigt og giver mening, kassere en fejlslagen indsats og igangsætte ny metode eller tilgang, når det vi gør, ikke har den ønskede effekt.

Det er nødvendigt, at du har kendskab til egne styrker og begrænsninger og kan mobilisere roen til at møde andre med nysgerrighed, også når de er frustrerede og kritiske. Det er en vigtig kompetence at kunne bevare overblikket i en stor afdeling.

 • Kan du lide at arbejde proces- og udviklingsorienteret?
 • Har du planlæggerkompetencer?
 • Er du parat til at indgå i både pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver?
 • Har du fokus på at inddrage borgeren og borgerens netværk?
 • Er du god til at skabe relation?
 • Er du ansvarlig, respektfuld og ligeværdig i samværet med kollegaer og borgere?
 • Opfatter du feed-back og faglig sparring som en mulighed for personlig læring?
 • Møder du borgere og kollegaer åbent og refleksivt?
 • Kan du bevare overblikket i en afdeling med 24 borgere og der er 22 ansatte.
 • Har du fokus på at dokumentere og måle indsatsen gerne med kendskab til Nexus –IT dokumentationssystem?

… Kan du nikke ”ja” til noget af dette, så er du måske den kollega vi søger…

Vi tilbyder dig
Et udfordrende og spændende job hvor;

 • Du har veluddannede og dygtige kolleger i et godt tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Du har en høj grad af medindflydelse.
 • Dine kompetencer og din faglighed sættes i spil i et gensidigt læringsmiljø.
 • Der arbejdes med relation, rehabilitering og recovery som kerneydelser.
 • Kollegial sparring og ekstern supervision er prioriteret

Introduktion tilrettelægges individuelt, og nye medarbejdere tilknyttes en mentorordning.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn.

Flere oplysninger
Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Charlotte Holmen tlf. 30 57 20 94
Du kan læse mere om os på http://www.socialogpsykiatri.vejle.dk/Center-Doegn--boliger-med-stoette/Sukkertoppen.aspx

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest d. 23. januar 2020.

Ansættelsessamtaler den 27. og 28. januar 2020.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter


Ansøgningsfrist d. 23.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenVejle Kommune - hurtigt overblik


Placering
Skolegade 1
7100 Vejle
Logo: Vejle Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.vejle.dk/


Vejle Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1443935/