Fagligt stærk stud.jur. til Sekretariat for Tilsyn i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Studiejob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Ønsker du at afprøve din akademiske kunnen i praksis og at støbe et solidt fundament for en juridisk løbebane? Som stud.jur. i Sekretariat for Tilsyn får du – foruden et bredt kendskab til styrelsens arbejdsopgaver – et værdifuldt indblik i arbejdet i centraladministrationen og et betydeligt selvstændigt ansvar, samtidig med at du får anvendt dine teoretiske færdigheder fra studiet i en praktisk relevant arbejdssammenhæng.

Sekretariat for Tilsyn harmoniserer og kvalitetssikrer styrelsens tilsynsaktiviteter på tværs af fagkontorernes arbejde. I dette arbejde indgår bl.a. udvikling og vedligeholdelse af instrumenter til vidensdeling, kvalitetssikring, sagsstyring og ensartet regelforvaltning – herunder intern kursusafholdelse og udarbejdelse af afgørelsesskabeloner. Sekretariat for Tilsyn behandler også ansøgninger om godkendelse af frie grundskoler, ligesom sekretariatet varetager godkendelsen og tilsynet med vedtægter for skoler og undervisningsinstitutioner på ministeriets område.

Dine arbejdsopgaver
Du skal primært varetage juridisk sagsbehandling på vedtægtsområdet, herunder behandling af ansøgninger om godkendelse af nyoprettede undervisnings- og uddannelsesinstitutioners vedtægter og tilsyn med, om eksisterende undervisnings- og uddannelsesinstitutioners vedtægter, opfylder de indholds- og offentliggørelseskrav, som er foreskrevet i lovgivningen. Disse arbejdsopgaver indebærer en selvstændig og tæt dialog med undervisnings- og uddannelsesinstitutionerne.

Du vil tillige skulle stå for vedligeholdelse og ajourføring af vores interne juridiske vidensbank, som samler styrelsens relevante lovgivning og dertilhørende praksis. Herudover vil du løbende få ad hoc-opgaver inden for sekretariatets arbejdsområde, eksempelvis i form af (bidrag til) notater, juridisk informationssøgning og faglig sparring. Arbejdet kræver sikker retskildeanvendelse og naturlig flair for håndtering af juridiske fortolkningsspørgsmål.

Sekretariat for Tilsyn beskæftiger tre stud.jur.er, som fagligt og socialt er en integreret del af sekretariatets dagligdag. Du bliver en del af et stærkt og ambitiøst fællesskab, hvor dine faglige vurderinger i høj grad inddrages i de fælles arbejdsopgaver.

Vi udviser betydelig fleksibilitet med hensyn til arbejdstider i forbindelse med eksaminer, ferier og lignende. Der vil således være mulighed for at arbejde færre timer i pressede perioder og flere timer i andre perioder.

Om dig
Du skal være stud.jur. og gerne have mindst tre semestres studium bag dig. Du skal have gode eksamensresultater, sikre metodiske færdigheder og interesse for offentligretlige fag, navnlig forvaltningsret.

Vi forventer endvidere, at du:

  • er analytisk tænkende og systematisk i din arbejdstilgang
  • er effektiv og struktureret og kan bevare overblikket og humøret i et til tider højt arbejdstempo
  • kan formulere dig klart og fejlfrit på skrift og i tale
  • sikkert og ubesværet anvender it i det daglige arbejde
  • har blik for detaljer og udfører dit arbejde med omhu og akkuratesse
  • kan arbejde selvstændigt og fokuseret
  • har gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesvilkår
Som udgangspunkt bliver du ansat til 15 timer om ugen. Du bliver ansat som studentermedhjælper efter fællesoverenskomsten mellem Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. i staten. Vi stiller krav om studieaktivitet under ansættelsen som studentermedhjælper.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold i stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til stud.jur. Mette Dahl Pedersen på telefon 3392 5066 og sekretariatsleder Jonas Barlyng på telefon 3013 1908.

Har du generelle spørgsmål om ansættelse som studentermedhjælper, er du velkommen til at ringe til fuldmægtig Allan Warrer, Direktionssekretariatet, på telefon 3392 5275.

Du kan også læse mere om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på vores hjemmeside www.stukuvm.dk

Sådan søger du
Send din ansøgning, inklusive cv og karakterudskrift, via ansøgningsknappen senest torsdag den 23. januar 2020 kl. 12.00. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og der vil blive indkaldt løbende til samtale.

Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler samfundet, og ser frem til din ansøgning uanset din personlige baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.


Ansøgningsfrist d. 23.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Studiejob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Jura
Administration
Jura
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
UndervisningStyrelsen for Undervisning og Kvalitet - hurtigt overblik


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager til fagligt stærke uddannelser til alle. Vi fremmer kvalitetsudvikling på uddannelser på Undervisningsministeriets område, varetager tilsyn med kvaliteten på uddannelserne og understøtter en effektiv institutionsdrift.

Placering
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Logo: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

220

ansatte med videregående uddannelse

20
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

6
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.stukuvm.dk/


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1446614/