Speciallæge i intern medicin: Nefrologi

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Sønderjylland

Speciallæge i intern medicin: Nefrologi

Chancen er der nu for sammen med øvrige speciallæger i nefrologi at tegne nefrologien i en af Region Syddanmarks største nefrologiske funktioner. Vi søger en nefrolog til vores store team af 7 nefrologer.

Stillingen er ledig fra 1. juni 2020 eller efter aftale. Speciallægen kan ansættes som enten afdelingslæge eller overlæge afhængig af kvalifikationer og anciennitet.

Om Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler:

Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter - døgnet rundt.

Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset.

Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter.

Læs mere om Sygehus Lillebælt her https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295

Om Medicinske Sygdomme

Medicinske Sygdomme har 69 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser. Desuden er sygehusets daghospital - som benyttes af alle afdelinger på sygehuset - ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer:

Akutmedicin

Generel intern medicin

Infektionsmedicin

Nefrologi

Geriatri

Endokrinologi

Reumatologi

Gastroenterologi

Lungemedicin (i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus)

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer: Prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Akutmedicin, geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret.

I alt har afdelingen cirka 35 speciallæger og 35 uddannelseslæger på forskelligt niveau.

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

Læs mere om afdelingen her https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166

Om den nefrologiske funktion

I afdelingen findes et nefrologisk sengeafsnit på 23 senge, hvor der foruden nefrologiske patienter også kan ligge intern medicinske patienter, hvis pladssituationen nødvendiggør det. Et stort ambulatorium, hvor behandlingen af ca. 2000 patienter varetages, herunder kontrol af nyretransplanterede patienter og peritonealdialysepatienter. En hæmodialyseafdeling der udfører ca. 11.000 hæmodialysebehandlinger årligt og desuden tilbyder hjemmehæmodialyse. Der er tæt samarbejde med blandt andet endokrinologerne i form af et fællesambulatorium, hvor patienter med diabetes og nyresygdom ses i samarbejde mellem nefrolog og endokrinolog. Desuden har afdelingen tæt samarbejde med blandt andet karkirurgisk og kirurgisk afdeling vedrørende dialyseadgangsveje, røntgenafdelingen i forbindelse med nyrebiopsier, samt intensivt terapiafsnit med hensyn til behandling af de akutte og kroniske nyreinsufficiente patienter indlagt der.

Den palliative indsats overfor terminalt nyresyge prioriteres højt og konservativ uræmibehandling er et fokusområde.

Afdelingen har status af regionsfunktion og servicerer derved også Sønderborg Sygehus i samarbejde med SVS, hvad angår behandling af akut nyreinsufficiens og udredning med nyrebiopsier samt opfølgning af raske nyredonorer. Afdelingen har tæt samarbejde med den højtspecialiserede nefrologiske afdeling på OUH med hensyn til blandt andet de nyretransplanterede patienter og visse autoimmune nyresygdomme. Der er månedlige regionale fælles patologkonferencer omkring de udførte nyrebiopsier.

Der udføres i afdelingen nefrologisk forskning og afdelingen har eget forskningsafsnit med tre sygeplejersker.

Vi forventer

At du altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.

At du er speciallæge i intern medicin: Nefrologi og som sådan har en stærk faglig profil.

At du har visioner for udviklingen af en stor nefrologisk funktion i et moderne akutsygehus.

At du byder dig til, når dagligdagen er presset.

At du er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen.

At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.

At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.

At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger.

Om din arbejdsfunktion

Din daglige funktion vil være på lige fod med de øvrige nefrologer og dække alle afdelingens grene af nefrologien. Har du specielle interesser, vil der dog kunne tages hensyn hertil. Afhængigt af stillingstypen er der deltagelse i vagtfunktion.

Vi tilbyder

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor. Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse.

Det forventes at du deltager i forskning, udviklingsprojekter eller uddannelse.

For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts KarriereBoostprogram

https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948

Om jobansøgningen og samtalen

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller

https://www.sst.dk/da/nyheder/2013/laegers-syv-roller

Der afholdes altid samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen.

Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale.

Løn og ansættelsesvilkår

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk

Samtaler forventes afholdt: 26. feb. om formiddagen.


Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1448532/