Klinikchef til Specialtandplejen i Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland

Klinikchef til Specialtandplejen i Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark

Med udgangspunkt i vores værdier: Rum til fornyelse, ordentlighed og vækst i fagligheden vil vi bevare og udvikle tandplejen i Region Syddanmark, så vores patienter og pårørende fortsat vil kende os for medmenneskelig og kompetent behandling af højeste kvalitet.

Vi tilbyder netop nu en unik mulighed for at være med til at videreudvikle en allerede stærk tandlægefaglig organisation med klinikker fordelt på matrikler i hhv. Kolding, Esbjerg og Sønderborg og søger netop nu en faglig og ledelsesmæssig erfaren klinikchef, der kan lede Specialtandplejen med fortsat fokus på det hele menneske, faglighed og kvalitet.

Du vil som klinikchef for Specialtandplejen primært have ledelsesansvaret for det kliniske personale og med et særligt fokus på at fortsætte arbejdet med, at sikre én samlet kultur blandt personalet på tværs af matrikler. Klinikchefen har en teamkoordinator til at hjælpe med den daglige koordinering på de enkelte matrikler. Den samlede stab består af kæbekirurg, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Som klinikchef vil dit primære arbejdssted være Kolding.

Din rolle som klinikchef

Du vil referere til centerchefen og blive en del af en ledergruppe, som udover dig vil bestå af centerchefen og en klinikchef for Regionstandplejen. Herudover vil du indgå i et tæt samarbejde med det administrative personale i Sekretariatet om at nå de planlagte faglige og økonomiske mål.

Opgaverne består primært af drift af klinikkerne, herunder sikre effektivitet, kvalitet, vidensopsamling, faglighed og personaleledelse.

Det er med andre ord den nye klinikchefs opgave og ikke mindst ansvar at drive klinikkerne og motivere personalet til at fastholde og videreføre de gode resultater, så både patienter og primære samarbejdspartnere fortsat oplever høj kvalitet i behandlingen.

I starten vil dit primære fokus blive ledelsesopgaven, men du vil på sigt i et vist omfang selv deltage i patientbehandlingen i Specialtandplejen, ligesom du også skal varetage tværgående opgaver i samarbejde med den øvrige ledergruppe.

De tværgående opgaver vil primært være på det tandlægefaglige område. Dette vil foregå i et tæt samspil med Regionstandplejen og med kommunerne, så vi sammen skaber gode resultater til gavn for patienterne.

Succeskriterier

Vi forventer, at du i løbet af det første år er lykkedes med at:

 • Fastholde og videreudvikle strategi og aftalegrundlag for Specialtandplejen i samarbejde med centerchefen og Samarbejdsudvalget for Specialtandplejen
 • Videreføre og udbygge et godt samarbejde med de kommunale tandplejere i regionen
 • Medvirke til at skabe forudsætninger for fortsat rekruttering af kvalificerede medarbejdere
 • Opbygge nye fælles procedurer for arbejdsgange og gennemføre fælles klinikindretning på de tre klinikker
 • Opdatere uddelegeringsinstrukser for personalet
 • Videreudvikle registreringspraksis for den samlede specialtandpleje
 • Fastholde og videreudvikle det gode samarbejdet mellem de 3 klinikker i Specialtandplejen
 • Være med til at videreudvikle samarbejdet med øvrige medlemmer af ledergruppen
 • Fortsætte/fastholde og videreudvikle den gode drift i samarbejde med teamkoordinator

Uddannelsesmæssig baggrund og erfaring

Den kommende klinikchef er uddannet tandlæge og har solid erfaring. Erfaring indenfor kommunal tandpleje og behandling af patientgruppen vil desuden være et plus.

Der lægges desuden vægt på at du:

 • Har erfaring med ledelse og kan henvise til gode faglige og ledelsesmæssige resultater
 • Har en høj faglighed og høje faglige standarder
 • Har erfaring med samarbejde med kommuner
 • Har interesse for patientgruppen

Personlige kompetencer

Som person forventer vi, at du:

 • Har interesse for at være leder også gerne på flere matrikler
 • Kan sætte mål og skabe resultater – også gennem andre
 • Har et strategisk blik og en evne til at tænke visionært
 • Kan skære igennem og træffe beslutninger i faglige sammenhænge
 • Er positivt indstillet og kan motivere medarbejderne
 • Er samarbejdende og tværfagligt orienteret
 • Formår at kommunikere tydeligt og overbevisende
 • Har fokus på det gode arbejdsmiljø og trivsel på klinikken

Hvem er vi, og hvad tilbyder vi?

Den Regionale Tandpleje og herunder specialtandplejen i Region Syddanmark blev etableret i 2007 som en følge af nedlæggelse af amterne og oprettelsen af regionerne. Den Regionale Tandpleje blev dannet ved en sammenlægning af tandplejerne fra en række amter i Syddanmark.

I Specialtandplejen er der ansat 1 klinikchef, 4 øvrige tandlæger, 3 tandplejere og 10 klinikassistenter. Ikke alle er på fuld tid. Den ene af de ansatte fungerer som teamkoordinatorer.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Løn- og ansættelsesform efter gældende regler og gensidig aftale. Stillingen har placering i Kolding.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om stillingen i job- og kravprofilen som du kan finde her: Job- og Kravprofil. Eller generelt om organisationen på www.regionsyddanmark.dk/tandpleje.

Du er også velkommen til at kontakte tandlæge Maibritt Sander på 2331 2586 eller centerchef Mette Aagaard Bjergmark på 2939 1207 for en indledende drøftelse af stillingen.

Der er ansøgningsfrist 29. januar 2020

. Vi forventer at afholde første samtalerunde d. 7. februar 2020 og anden samtalerunde d. 20. februar 2020. Mellem første og anden runde forventer vi at gennemføre en personlighedsprofil.


Ansøgningsfrist d. 29.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland
Administration
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
TopledelseRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450294/