KAPTAJN, DER BRÆNDER FOR BRANDING OG REKRUTTERING, SØGES SOM SAGSBEHANDLER OG KOORDINATOR.

Forsvarsministeriet

Fuldtidsjob
Midtjylland

KAPTAJN, DER BRÆNDER FOR BRANDING OG REKRUTTERING, SØGES SOM SAGSBEHANDLER OG KOORDINATOR.

Er du kreativ?

Kan du sælge Flyvevåbnets uddannelser og jobmuligheder til nutidens unge og stille spændende og visuelle events på benene?

Vil du gerne arbejde med branding, rekruttering og udviklingen?

Om os
Flyverkommandoen er placeret på Flyvestation Karup, har ca. 160 dedikerede medarbejdere og er overordnet ansvarlig for styring af Flyvevåbnets planlægning og drift.

Struktur og Rekrutteringssektionen er et team på en chef samt tre sagsbehandlere, der arbejder selvstændigt og med stor frihed.

Sektionens primære opgave er at analysere og formidle Flyvevåbnets nuværende og fremtidige bemandingsmæssige situation og i tæt samarbejde med en lang række partnere sikre, at Flyvevåbnet kan tiltrække og rekruttere et tilstrækkeligt antal kompetente medarbejdere til uddannelser og stillinger i strukturen.

Vi er den ene af to sektioner i Struktur- og Uddannelsesafdelingen med i alt elleve stillinger. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne.

Ved Flyverkommandoen har vi en kultur, hvor tanker og idéer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen.

Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner.

Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse.

Om stillingen
Vi tilbyder et alsidigt job med opgaver af både driftsmæssig og strategisk karakter.

Du vil fungere som Flyvevåbnets rekrutteringskoordinator, hvor dine primære opgaver vil være flerårsplanlægning af rekrutteringsaktiviteter, styring af Flyvevåbnets rekrutteringsforum, koordination af rekrutteringsaktiviteter internt og eksternt i Flyvevåbnet, styring af samarbejdsaftaler med civile institutioner og håndtering af Flyvevåbnets merchandise og rekrutteringsmateriel.

Du vil således være ansvarlig for Flyvevåbnets langsigtede planlægning og koordinering af rekrutteringsaktiviteter af forskellige karakter lige fra interne Åbent hus arrangementer til eksterne civile job- og uddannelsesmesser.

Du vil være mødeleder i Flyvevåbnets rekrutteringsforum, hvor du samles med rekrutteringsansvarlige fra Flyvevåbnets niveau III myndigheder og afstemmer årets rekrutteringsaktiviteter. I naturlig forlængelse heraf vil du være Flyverkommandoens og sektionens repræsentant i en række mødefora i Forsvaret.

Du vil i koordination med de rekrutteringsansvarlige deltage i forskellige interne og eksterne rekrutteringsarrangementer, hvor fokus vil være på hvervning af særlige faggrupper til Flyvevåbnet, herunder bl.a. piloter, flymekanikere og officerer gennem tilrettelagte kampagner.

Du vil være ansvarlig for indgåelse og gennemførsel af samarbejdsaftaler med civile institutioner og varetage forhold vedr. bachelorpraktikstuderende.

Der vil være et tæt samarbejde med, Forsvarets Personalestyrelses Marketings- og Selektionssektioner, Flyverhjemmeværnet, Forsvarsakademiet og Flyvevåbnets Officersskole, Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling samt Søværns- og Hærkommandoens rekrutteringskoordinatorer.

Der tilbydes oplæring i opgaveporteføljen.

Der er aften- og weekendarbejde forbundet med jobbet.

Vi tilbyder flekstid og muligheden for lejlighedsvis at arbejde hjemmefra.

Om dig
Du sprudler af kreativ energi, som du vil lægge i opgaveløsningen.

Du besidder det høje faglige niveau, det kræver at sidde i Flyverkommandoen og udstikke rammer for Flyvevåbnets enheder og samtidig være Flyverkommandoens og sektionens repræsentant i en række mødefora.

Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed.

Du søger ny viden og brugbare løsninger på eget initiativ og har en ekstrovert personlighed, da stillingen kræver, at du kan omgås mange samarbejdspartnere på forskellige niveauer.

Stillingen kræver også, at du kan afholde briefinger og møder for store og små forsamlinger.

Du trives ved at have en stor kontaktflade, kan bevare overblikket og har overskud til at tale med nye mennesker i relation til hvervning.

Har du erfaringer med at stable events på benene, er det kun en fordel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en fast stilling ved Flyverkommandoen med fast tjenestested i Karup og er til besættelse fra 1. april 2020.

Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle tillæg, hvis du tilbydes stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde
sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger
erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Bjarne Thomsen eller e-mail til FPS-BA-BS229@MIL.DK.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef MJ Pia M. Wognsen, e-mail FKO-F-CHPSS@mil.dk eller telefon
72811534.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 6.

For personel allerede ansat under Forsvarsministeriets Koncern vil en tiltrædelsesdato blive koordineret og aftalt i samarbejde med afgivende
chef.

Du kan søge stillingen via linket.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 28.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Administration
Human Resources
Humaniora
Sprog, Media & Kommunikation
Human Resources
Kommunikation & Media
Marketing & ReklameForsvarsministeriet - hurtigt overblik


Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriet og vores underliggende myndigheder løser opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaver løses nationalt såvel som internationalt.

Placering
Holmens Kanal 9
1060 København K
Logo: Forsvarsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.fmn.dk/


Forsvarsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450472/