Afdelingsleder til Foranstaltning for børn og unge i Furesø Kommune

Furesø Kommune

Fuldtidsjob
Nordsjælland

Ansøgningsfrist:
4. februar 2020

Stillingskategori:
Børn og Unge

Afdeling:
Foranstaltning for Børn og Unge

Kontaktperson:
Margit Wendelboe Petersen

Telefon:
7216 5690

Vores dygtige afdelingsleder ønsker efter knapt 10 år i Furesø, at prøve kræfter med udførerområdet. Derfor søger vi en inddragende og udviklingsorienteret afdelingsleder til at stå i spidsen for Foranstaltning for børn og unge.

Som vores nye afdelingsleder drives du af at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, og du har samtidigt et skarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus både på effekten for barnet og samarbejdet med familierne. I Furesø har vi gennem en årrække haft et stærkt fokus på de tidlige og forebyggende indsatser, og vi er optaget af at videreudvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børn og unges trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Denne ambition har vi også for vores mest udsatte børn og unge.
Vi ønsker at børn og familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi i sammen med familierne arbejder for at finde gode bæredygtige løsninger, der kan bringe deres børn og unge i trivsel og udvikling, samtidig med at familierne bliver selvhjulpne og oplever sig støttet i at kunne mestre eget liv. Vi ser barnets og familiernes netværk som en stor og positiv ressource, og vi lægger stor vægt på at inddrage barnets og familiens netværk. Vi er aktuelt i gang med at forankre det inddragende netværksmøde på hele børneområdet. Dette arbejde vil du blive en central del af.
Som afdelingsleder får du et spændende job, hvor du har både det faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar. Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger. En af dine vigtigste interne samarbejdspartnere er afdelingen for Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser. Børnehandicap, Familiehuset, PPR, dagtilbud og skoler er andre vigtige aktører i dit arbejde. Derudover har vi stor et stort fokus på, at du bidrager med et helhedssyn på opgaveløsningen både i og udenfor centeret.

Om Foranstaltning for børn og unge
Du vil som afdelingsleder ovetage en veldrevet afdeling, der består af 16 dedikerede og dygtige medarbejdere, der primært beskæftiger sig med arbejdet indenfor rammerne af Servicelovens §§ 52 og 76. Afdelingen består af en myndighedsgruppe, et administrativt team og to familieplejekonsulenter.
Du får derudover ansvaret for den sociale døgnvagt, der består af medarbejdere fra Foranstaltning for børn og unge samt søsterafdelingen Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser.
Vi tror på en tæt og hyppig opfølgning i vores sager, og vi efterlever det i dagligdagen. Rådgiverne har et lavt sagsantal på ca. 27 sager, og der afholdes, foruden et ugentligt sagsmøde, regelmæssige faste individuelle sagsgennemgange mellem afdelingsleder og rådgiver.

Om dig
Du skal have lyst til at bygge videre på det gode fundament, som vi allerede står på.
Vi ser helst, at du allerede har erfaring med personaleledelse, men hvis du er en ambitiøs og erfaren rådgiver med stor faglig viden fra området, kan dette også være dit første lederjob.
Du står stærkt i din faglighed, så du kan sikre en stabil daglig drift med et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.
Du er en tilgængelig og tæt faglig sparringspartner for medarbejderne. Du evner at understøtte det tværfaglige samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere omkring både børn og familier.
I Furesø Kommune tror vi på, at gode relationer og kommunikation er afsæt for et godt samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Vi ved også, at det kan være afgørende for at skabe gode sammenhængende, helhedsorienterede og tidligt forebyggende indsatser. Som afdelingsleder evner du at udleve denne tilgang i din ledelsespraksis.
Din ledelsesstil er inddragende, nysgerrig og tydelig, så du på den måde, får det bedste ud af dine medarbejdere. Samtidig er det naturligt for dig at sætte retning, at arbejde struktureret samt have et vedholdende blik på en sikker faglig drift og styring.

Vi lægger også vægt på;

  • at du har en socialfaglig uddannelse med et indgående kendskab til myndighedsarbejde på det udsatte børneområde
  • at du har eller er parat til at tage en diplomuddannelse i ledelse
  • at du har erfaring med drift og styring, herunder forvaltning af eget budget
  • at du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du kan "oversætte" selv svære problemstillinger på en let og tilgængelig måde
  • at du, i samarbejde med områdelederen, evner at udvikle og implementere strategier og nye faglige initiativer såvel tværgående som i egen afdeling
  • at du kan lede både op, ned og til siden og udøve begrundet ledelse i en kontekst med forskelligrettede krav.

Det vil derudover være en stor fordel, hvis du har erfaringer med ICS/DUBU, det inddragende netværksmøde og har erfaring med arbejdet med sverigesmodellen.
Du vil blive budt velkommen af engagerede, ambitiøse og fagligt dygtige ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som glæder sig til samarbejdet. Vi er arbejdsomme og har en respektfuld omgangstone – hvor vi har let til smil og humor.

Center for Børn og Voksne
Foranstaltning for børn og unge er del af Center for Børn og Voksne med godt 300 medarbejdere, 10 afdelingsledere, 3 områdeledere og en centerchef.

Du bliver organiseret under området for Myndighed for børn og voksne. Du refererer til områdelederen. Området består af tre afdelinger med hver sin afdelingsleder: Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser, Foranstaltning for børn og unge samt Borgere med nedsat funktionsevne. Vi er et ambitiøst lederteam med et tæt samarbejde.

Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 4. februar 2020.
Vi holder 1. samtale d. 19. februar 2020 og 2. samtale d. 24. februar 2020. Til 2. samtale vil du blive præsenteret for en case.
Ansættelse pr. 1. april 2020.
Du kan finde mere information om afdelingen og om Furesø kommune på www. furesoe.dk
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Margit Wendelboe Petersen på 7216 5690 eller på mwe1@furesoe.dk

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Send ansøgning


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordsjælland
Administration
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningFuresø Kommune - hurtigt overblik


Placering
Stiager 2
3500 Værløse
Logo: Furesø Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.furesoe.dk


Furesø Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450574/