fysioterapeut ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)

Med tiltrædelse hurtigst muligt søger vi to fysioterapeuter til Sengeafdelingen ved Lever-, Mave- og Tarmsygdomme til at varetage to nyoprettede stillinger, hvor der ændres på professionsfordelingen på en sengeafdeling med ønske om en højere grad af et tværprofessionelt fokus, som kan være med til at optimere patientforløbene. Stillingerne er tidsbegrænsede frem til den 31. januar 2021 og med 30 time pr. uge for hver stilling.

Det overordnede formål med stillingerne er, at understøtte patientforløbene på sengeafdelingen ved at bidrage med fysioterapeutiske kompetencer i de rehabiliterende indsatser under indlæggelsen i samarbejde med plejen. Arbejdsopgaverne som skal varetages er, at understøtte og fremme en kultur i sengeafdelingen omkring mere mobilisering af patienterne, medansvar ift. det enkelte patientforløb og planlægge udskrivelser. Endvidere understøtte patienternes indlæggelsesforløb ift. forflytninger, spisesituationer, bad, toiletbesøg, lejringer, bestilling af hjælpemidler, hjælpe plejen ved tunge plejeopgaver og deltage i konferencer og stuegange.

Ansættelsen er i Fysio- og Ergoterapiafdelingen – afsnit 1, hvor den ledende terapeut vil være faglig leder. Personaleledelsen og arbejdstilrettelæggelsen varetages i et samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

Du vil arbejde i tæt samarbejde med afdelingens plejepersonale. Arbejdstiden vil til en start være fra kl. 7.30-13.30 som udgangspunkt. Der kan blive behov for at tilpasse denne, hvis der bliver behov for dette ift. opgaveløsningen på sengeafdelingen. Der vil være weekendvagt hver fjerde weekend.

Vi forventer at, du

  • er uddannet fysioterapeut
  • har erfaring med patientarbejde i hospitalsregi
  • er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygedomme
  • har lyst til at bidrage til udvikling og opbygning af et tværprofessionelt fokus ved ændring i professionsfordelingen på sengeafdelingen
  • har gode kompetencer mht. fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres
  • kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysio- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi bl.a. denne vision med vores Forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed og udviklingsterapeuter. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner.

Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.

Nærmere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7845 6730, hvor det også er muligt at få en stilling- og funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist er 27. januar 2020, og vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 5. februar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 3 dage (27.01.2020)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450623/