Overlæge (LUTS)

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Stilling som overlæge ved Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital med hovedfunktion på Gentofte matriklen og tilknyttet teamet for behandling af LUTS er ledig til besættelse 1. maj 2020 eller efter aftale.

Se film om Afdeling for Urinvejssygdomme præsenteret ved EAU i London.

Hør HjerneMadsens radioudsendelse i DR om urologi.

Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital med normeret 976 sengepladser og ét ud af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden. På Gentofte matriklen er der ambulatorium, 5-døgns sengeafsnit (lukker fredag kl.20) og stor operativ aktivitet indenfor benign urologi, mens Herlev matriklen varetager al akut funktion samt såvel ambulant som stationær kræftbehandling. Afdeling for Urinvejssygdommes primære optageområde dækker aktuelt de1,8 million borgere i Region Hovedstaden. Dog kun 1,3 million indenfor urologisk kræftbehandling. Afdelingen overtager i løbet af 2020 populationsansvaret i urologi for Region Hovedstaden og hjemtager samtidig LUTS og penoscrotale lidelser, hvorfor der er behov for udvidelse af speciallægestaben.

Afdelingen varetager al urologi på voksne, samt akut behandling af torsio testis på børn (men ikke børneurologi). Afdelingen modtager patienter til højt specialiseret behandling indenfor følgende områder: Prostatacancer, blærecancer egnet til cystectomi og blærerekonstruktion, behandling af inkontinens hos mænd, neurogene og inflammatoriske blærelidelser, binyrekirurgi, erektiv dysfunktion og perkutan sten- og tumorkirurgi. Patienter med urinvejssten fra Færøerne og Grønland modtages også til behandling, ligesom der udføres ESWL behandling og ydes assistance til stenoperationer på børn fra børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Udviklingen af robotassisteret laparoskopisk kirurgi prioriteres, og afdelingen deltager i driften af Robotcenteret i Region Hovedstaden beliggende på Herlev matriklen. Apparatur til ESWL-behandling installeres på Gentofte matriklen.

Til Afdeling for Urinvejssygdomme er knyttet laboratorier til varetagelse af urodynamiske undersøgelser. Afdelingen har specialiseret ultralydsfunktion, som varetages af specialuddannede overlæger. Den urologiske forskningsenhed er meget aktiv med fokus på prostatacancer, blærecancer, LUTS og andrologi (fire PhD studerende, 2 forskningsårs studerende). Derudover forskes klinisk indenfor nyrecancer og urinvejssten.

Afdelingen har et tæt samarbejde med følgende afdelinger: Onkologi, radiologi anæstesi, gynækologi, medicinsk endokrinologi, klinisk biokemi og nefrologi. Der afholdes således skemalagte tværfaglige konferencer med relevante specialer (MDT) indenfor prostata-, bære- og nyrekræft samt urinvejssten minimum to gange for hvert område om ugen. LUTS-team afholder skemalagte konferencer ugentligt.

Aktuelt råder afdelingen over 100 senge, samt for- og efterundersøgelsesambulatorier med 17 lægespor dagligt. Dette øges i 2020 til 110 senge og 20 ambulatoriespor dagligt. Den samlede årlige aktivitet udgør aktuelt ca. 15.000 udskrivelser, 16.500 operationer og 80.000 ambulante besøg, men forventes øget med op til 10% i 2020. Bemandingen bliver én ledende overlæge, 1 professorer, 32 overlæger, 17 afdelingslæger, 18 læger i hoveduddannelse, 5 læger i introstilling, 12 KBU-læger og 3-4 øvrige reservelæger. Hertil kommer kliniske assistenter, forskningsårsstuderende og Ph.d.-studerende. Det samlede antal ansatte i afdelingen udgør ca. 400.

Afdelingsledelsen varetages af oversygeplejerske Kirsten Rud og ledende overlæge Hans Stimpel.

Kvalifikationer
Overlægen er speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse. Overlægen har dokumenterede kvalifikationer med henblik på at varetage behandlingen af vandladningslidelser og benigne blærelidelser på specialiseret niveau. Det forventes således, at overlægen har kvalifikationer til at lede udredning og behandling af disse lidelser, samt til at tilse at afdelingen udvikler sig og forsker indenfor dette felt. Specielt ønskes interesse for og dokumenteret erfaring med afløbsforbedrende kirurgi hos mænd.

Stillingen ønskes besat med ansøger, som har undervisnings- og forskningserfaring.

Opgaver
Inden for afdelingens rammer skal overlægen kunne varetage basisfunktioner i urologi på lige fod med overlægekollegerne i afdelingen. Overlægen skal være rede til at påtage sig formelle og uformelle undervisningsforpligtelser samt, hvis påkrævet, repræsentere afdelingen i udadvendte sammenhænge.

Overlægen forsker efter aftale med afdelingsledelsen frit indenfor sit fagområde under behørig hensyntagen til overlægekollegernes forskningsområde. Forskningens placering i arbejdstilrettelæggelsen aftales med afdelingsledelsen.

Afdelingen arbejder med tværfaglige kompetenceudvikling og er organiseret i tværfaglige teams med henblik på at fremme kompetencer, kvalitet og arbejdsglæde. Overlægen vil indgå i LUTS-teamet og refererer primært til den overlæge, som leder teamet. Der varetages uddannelse indenfor alle dele af speciallægeuddannelsen i urologi, og afdelingen deltager i studenterundervisningen. Alle speciallæger deltager aktivt i uddannelsesfunktionen. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger. Studenterundervisningen er løbende under udvikling, og der er senere mulighed for ansættelse i lektorat.

Såfremt ansøger har interesse for ledelse og administration vil et udviklingsforløb indenfor disse felter kunne tilrettelægges. Kvalitetsrelaterede administrative opgaver og ansvarsområde indenfor patientforløb kan komme på tale.

Bedømmelse
Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt afgørende vægt på ansøgers samarbejdsevner, og at ansøger er visionær, evner at fastholde langsigtede mål og vise forståelse for afdelingens drift, udvikling og kvalitetssikring.

Ansættelsesvilkår
Overlægen er overenskomstansat. Vil indgå i vagt udenfor tjenestestedet (tilkald) på Gentofte matriklen. Tilrettelæggelse af arbejdsforhold for forskning og undervisning aftales i forbindelse med ansættelse afhængig af kvalifikationer og ønsker.

Ansøgning
Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig til hver af de 7 kompetencer, som lægerollen indeholder. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Hans Stimpel, tlf. 38681240 eller 38672835.

Ansøgningsfrist er 27.01.2020 kl. 12.00.

Ansættelses samtaler forventes afholdt uge 7 eller 8.

Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelse- og uddannelsespolitikken.

I øvrigt bemærkes, at Herlev og Gentofte Hospital er røgfrit.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Medicinal & Sundhed
Administration
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Socialvæsen
UndervisningRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstaden træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. Vil du være med til at gøre en forskel?​

Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450663/