Provst for Thisted provsti og sognepræst i Tilsted pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift

Den Danske Folkekirke

Fuldtidsjob
Nordjylland

Stillingen som provst for Thisted Provsti og som sognepræst i Tilsted Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. juni 2020.

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.v. Til stillingen ydes et provstetillæg på kr. 32.200,- årligt i afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 %.

Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i Folkekir-ken m.v. § 14 a.

Til stillingen som sognepræst er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører- og begravelsesmyndighed.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15.aug. 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, som er beliggende Silstrupvej 34, 7700 Thisted.

Eksamenspapirer bedes vedlagt.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Stillingsbeskrivelse vedrørende provstestillingen og sognepræstestillingen er vedhæftet dette opslag.

Ansøgninger stiles til Dronningen og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aal-borg, e-mail: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-dato kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail kan ansøgeren ved henvendelse til stiftet sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modta-get


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Humaniora
Politik & SamfundDen Danske Folkekirke - hurtigt overblik


Den Danske Folkekirke
Den Danske Folkekirke
Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Placering
Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj
Logo: Den Danske Folkekirke
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Den Danske Folkekirke i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450794/