To Økonomikonsulenter til Team Styring og Analyse

Gribskov Kommune

Fuldtidsjob
Nordsjælland

Økonomikonsulenter med gode analytiske, koordinerende og kommunikative kompetencer.
Gribskov Kommune arbejder intenst med udvikling af kommunens økonomistyring og har brug for nye kræfter, da en af vores gode medarbejdere går på pension. Samtidig ønsker vi at omprioritere vores ressourcer, så vi kan understøtte styringen af den kommunale hjemmepleje, som netop er hjemtaget efter flere års udlicitering.

Vi omrokerer internt og får dermed følgende to stillinger ledige til besættelse:
De to stillinger vil komme til at ligge inden for to felter som begge er af central betydning for kommunens økonomiske styring:

  • Skole og daginstitutionsområdet - erfaring og kompetencer særligt indenfor koordinering og kommunikation, gerne med kendskab til dette fagområde, til at supplere og støtte vores nuværende økonomikonsulent.
  • Teknik- og Miljøområdet - særligt med fokus på beredskab, befordring og anlægsstyring. Her står vi overfor etablering af et kommunalt beredskab ligesom vi ser ind i større anlægsinvesteringer rettet mod optimering af udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse og styrket infrastruktur. Samtidig er kommunens befordringsudgifter i vækst, hvilket intensiverer behovet for stram og præcis styring.

  Begge stillinger er placeret i den centrale økonomi enhed Team Styring og Analyse, som er en del af Center for Koncernstyring og It.

  Du vil skulle samarbejde med fagprofessionelle ledere og medarbejdere, hvorfor det er vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde tværfagligt, herunder formidle økonomistyring til kolleger, som ikke har en økonomifaglig baggrund.

  Desuden er vi i fuld gang med at implementere et nyt Økonomi- og Lønsystem, hvilket giver dig mulighed for at være med til at præge økonomistyringen i kommunen mange år frem.

  De primære arbejdsopgaver vil være:

  • Koordinerende funktion vedrørende økonomistyring i forhold til de relevante fagcentre
  • Skrive politiske dagsordener
  • Medvirke til udarbejdelsen af budgetgrundlaget og den politiske budgetopfølgning.
  • Levere økonomi- og aktivitetsopfølgning, som kan understøtte de faglige lederes løbende styring og give solid ledelsesinformation
  • Opfølgning og prognoser på de forventede udgifter på området
  • Opfølgning på lønsum for de relevante fagcentre
  • Anlægsstyring (budgettering og opfølgning)
  • Bidrage til udarbejdelse af årsregnskabet med regnskabsforklaringer.

  Vi har en travl og udfordrende hverdag med mange deadlines, hvor vi til tider løber stærkt. Vi har et godt arbejdsmiljø med en god kollegial stemning og uformel omgangstone. Vi passer godt på hinanden, og man skal derfor være indstillet på dels at opgaveporteføljen løbende tilpasses dels være klar til at hjælpe til med den samlede opgaveløsning.

  Vi arbejder ud fra et koncernperspektiv, hvilket bl.a. betyder, at du som økonomikonsulent både skal kunne koble dig til et specifikt fagområde og til den samlede organisation. Derfor skal du være indstillet på at kunne indgå i opgaver af mere tværgående karakter, ligesom du vil indgå i et netværk af andre økonomikonsulenter.Om dig
  Som økonomikonsulent vil en akademisk uddannelse som økonom, en professionsuddannelse med overbygning eller anden tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund være naturlig. Det kan også være at du har erfaring med økonomi i det private. Det er vigtigere for os, at du har evnen til at arbejde dig ind i nye områder og besidder de rette faglige kompetencer, end hvilken uddannelse du har.

  Vi lægger vægt på, at du har

  • Gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
  • Gode formuleringsevner og blik for politisk sagsfremstilling
  • Gode evner for koordinering
  • Solid økonomisk faglighed og analytisk kapacitet
  • Erfaring fra økonomistyring indenfor den kommunale verden er en fordel men ikke en betingelse
  • Evne til at opbygge og indgå i relationer med nysgerrighed og respekt
  • Evne til at agere fleksibelt, være holdspiller, men også at kunne arbejde selvstændigt
  • Evne til at tilegne dig viden på egen hånd og at du trives med at tage ejerskab for opgaveløsningen.

  Om arbejdsstedet
  Dit arbejdssted vil være den centrale økonomifunktion i Gribskov Kommune: Center for Koncernstyring & IT. Centeret er opdelt i tre teams; Team IT og Digitalisering, Team Regnskab samt Team Styring og Analyse.

  Du vil blive forankret i Team Styring og Analyse, hvor der i alt er 13 økonomikonsulenter, og du vil have en tæt kobling til kommunens centerchefer på de faglige områder. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af organisationen og fagligheder.

  Som central økonomifunktion er det vores opgave at hjælpe organisationen med at løse de borgerrettede opgaver. Det gør vi ved at gøre det let for ledelsen på fagområderne at træffe styringsrelevante beslutninger, så de kan fokusere på kerneydelserne. I Team Styring og Analyse arbejder vi vedvarende med at udvikle den løbende økonomiopfølgning og styring, så den understøtter dette.Yderligere oplysninger
  Dit arbejdssted vil være Gribskov Kommune, Center for Koncernstyring & IT, Team Styring og Analyse, Rådhusvej 3 i Helsinge.
  Maj-Brit Svendsen vil være din teamleder og Bjarne Rom din centerchef.

  Ansøgningsfrist: 3. februar 2020
  1. og evt. 2. samtalerunde afholdes i uge 8 og 9.

  Eventuelle spørgsmål stilles til Maj-Brit Svendsen på 7249 7251 eller mbksv@gribskov.dk

  Gribskov Kommunes værdier
  Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


  Login for at se hele opslaget

  Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

  Log ind med sociale medier


  Log ind med din karriereprofil

  @


  Glemt kode Ny bruger

  Ansøgningsfrist d. 03.02.2020
  Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

  Fuldtidsjob
  Nordsjælland
  Samfundsvidenskab
  Sprog, Media & Kommunikation
  Økonomi & Revision
  Data & analyse
  Konstruktion & Beregning
  Ledelse & Planlægning
  Organisation & Forening
  Politik & Samfund
  Socialvæsen
  Økonomi & Forvaltning  Gribskov Kommune - hurtigt overblik


  Placering
  Rådhusvej 3
  3200 Helsinge
  Logo: Gribskov Kommune
  Efterspørgsel efter nye talenter

  Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


  Webside

  Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

  www.gribskov.dk


  Gribskov Kommune i Google

  Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.  https://jobbank.dk/job/1450857/