Juridisk kontorchef til Jura, Erhverv, Aktionær og Dødsbo i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du fx være med til at slå de allersidste juridiske hegnspæle i vedrørende beskatningen af bitcoins, afklare hvordan aktionærlån skal håndteres, beskæftige dig med virksomhedsordningen, generationsskiftemodeller og fastlægge snittet mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende?

Dette er blot nogle få af mange spændende og vigtige opgaver, som du vil have ansvaret for som faglig stærk kontorchef i et nyetableret kontor i Jura, Skattefaglig afdeling.

Du bliver ansvarlig for et kontor med ca. 15 erfarne og specialiserede medarbejdere, der arbejder i Skattestyrelsens ”advokatkontor” med erhvervsbeskatning, aktionærbeskatning (herunder aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstbeskatningsloven og hovedaktionærbeskatning) og dødsbobeskatning (herunder gaver).

Opgaven kræver fokus på faglighed, styring, trivsel og udvikling
Som kontorchef har du det faglige ansvar for kontorets opgaveløsning. Samtidig har du det daglige ansvar for kontorets personale, økonomi og udvikling samt planlægning, prioritering og styring. Du skal dermed både fungere som drifts- og personaleleder og som faglig sparringspartner for dine medarbejdere indenfor dit område. Du skal sætte strategisk retning, sikre målopfyldelse inden for dit eget område og skabe sammenhæng mellem den overordnede strategi og opgaverne i kontoret.

Din kontaktflade vil spænde bredt internt i Skattestyrelsen, da kontoret er rådgiver for de øvrige fagområder. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med Skatteministeriets departement i forhold til det lovforberedende arbejde, ligesom du også vil have en tæt kontakt til relevante styrelser og eksterne organisationer.

Du bliver en del af ledergruppen i Skattefaglig afdeling under Jura i Skattestyrelsen, hvor I har et tæt samarbejde omkring afdelingens opgaver, drift og den strategiske udvikling. Skattefaglig afdeling består af i alt ca. 85 medarbejdere og ledere fordelt på fremadrettet 7 kontorer (i dag 6 kontorer).

Kontoret vil bl.a. få ansvaret for:

 • forberedelse af principielle bindende svar, der afgøres af Skatterådet
 • afvikling af instruktioner for Skattestyrelsens medarbejdere
 • ministerbetjening og lovforberedende arbejde
 • håndtering af principielle sager i Landsskatteretten og ved domstolene i samarbejde med Kammeradvokaten og Skatteministeriet
 • skrive og opdatere Den juridiske vejledning til brug for Skattestyrelsens medarbejdere og understøtte videndeling i Skattestyrelsen på de skattejuridiske områder
 • udsendelse af styresignaler
 • agere sparringspartner for øvrige enheder i Skattestyrelsen i bl.a. vejlednings- og kontrolopgaver, herunder kontrolprojekter.

Fagligt stærk og løsningsorienteret leder med flair for personaleledelse
Vi forestiller os at du er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller lignende. Du har erfaring med eller mod på personaleledelse kombineret med en høj skattejuridisk faglighed – gerne inden for kontorets ansvarsområde.

For at få succes i rollen, lægger vi vægt på, at du:

 • er fagligt stærk med solid erfaring og gode kommunikationsevner
 • har erfaring som faglig sparringspartner og har styr på, hvordan du giver sparring som dels hjælper dine medarbejdere i opgaveløsningen, men som også er med til at udvikle deres faglighed
 • kan tale med folk - både dine egne medarbejdere, men også dine kolleger fra resten af organisationen og eksterne samarbejdspartnere
 • er en tydelig leder med øje for dine medarbejdere og deres trivsel
 • styrer – og prioriterer - med sikker hånd, sætter rammer og udstikker retningen på både kort og lang sigt
 • har forretningsforståelse og politisk tæft, arbejder løsningsorienteret og bevarer hele tiden overblikket, så vi også arbejder koordineret på tværs af kontorerne i Skattefaglig afdeling
 • prioriterer at arbejde sammen om at nå fælles mål – såvel i kontoret som i afdelingen.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket ”søg jobbet” senest 30. januar 2020. Vi indkalder til samtaler løbende.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til underdirektør Jesper Wang-Holm på 22 40 20 15.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Forud for ansættelsen vil der desuden blive indhentet en straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Ansættelse sker som udgangspunkt på varige vilkår, men der vil eventuelt være mulighed for ansættelse på åremål.

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver Copenhagen Towers, Hannemanns Alle 25, 2300 København S - Ørestaden på Amager.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle.

Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisktilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist d. 30.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Jura
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Jura
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & ForvaltningSkattestyrelsen - hurtigt overblik


Skattestyrelsen
Skattestyrelsen
Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Logo: Skattestyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.sktst.dk/


Skattestyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1450923/