PPR-psykolog til deltidsstilling i Furesø Kommunes autismetilbud

Furesø Kommune

Deltidsjob
Storkøbenhavn

Ansøgningsfrist:
3. februar 2020

Stillingskategori:
Børn og Unge

Afdeling:
PPR 6 - 18 år

Kontaktperson:
Annette Als

Telefon:
7235 4876

Vores autismetilbud i Furesø Kommune har gennem de seneste år haft en øget tilgang af elever, hvoraf nogle er udfordret af komplekse problemstillinger med vanskeligheder inden for autismespektret som fællesnævner. Vi har derfor besluttet at ansætte endnu en psykolog med særlig viden og erfaring inden for dette felt.

Der er tale om deltidsstilling på ca. 15 – 20 timer, som ønskes besat pr. 1.3.2020 eller snarest herefter.

Du vil i stillingen primært skulle løse opgaver i vores autismetilbud, hvor vi har ca. 65 elever fordelt på 0. – 9. klassetrin. Vores autismetilbud er et skoletilbud med tilhørende fritidstilbud beliggende på Lille Værløse Skole. Tilbuddet har egne lokaler, som ligger i tilknytning til Lille Værløse Skoles almene klasser. Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med skolens anden psykolog, afdelingsledere, lærere, pædagoger og øvrige ressourcepersoner tilknyttet tilbuddet.

Lidt om vores autismetilbud:
Tilbuddet er for børn med vanskeligheder inden for autismespektret eller tilgrænsende vanskeligheder. Målgruppen er fortrinsvis børn med gennemsnitlige kognitive forudsætninger ofte med en svingende kognitiv profil. Tilbuddet er for børn, hvis udvikling bedst fremmes i et mindre skolemiljø, hvor undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i en autismespecifik tilgang. Afsættet i tilbuddet er i tråd med PPR’s øvrige indsatser inspireret af systemisk og narrativ teori. Muligheden for forandringer anskues ud fra et holistisk perspektiv med fokus på at samarbejde med personer fra elevens mange forskellige arenaer. I tilbuddet vælges tilgange ud fra de enkelte elevers konkrete behov. I tilbuddet er specialpædagogikken bl.a. baseret på principper fra TEACCH, low arousal, synlig læring, løsningsorienterede tilgange mv.

Vores forventninger til dig er:

 • at du har en relevant uddannelse – cand.psych. eller cand.pæd.psych.
 • at du er autoriseret og har en særlig viden og erfaring med børn og unge, som hører til autismetilbuddets målgruppe
 • at du kan skabe en tillidsfuld og professionel relation til elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere
 • at du kan lave relevant undersøgelsesarbejde og tilrettelægge interventioner på baggrund heraf
 • at du efter behov kan lave kortere behandlingsorienterede forløb med tilbuddets elever
 • at du kan give en praksisnær rådgivning – målrettet behovene i barnets konkrete lærings- og fritidsmiljø
 • at du trives med såvel selvstændigt arbejde som tværprofessionelt samarbejde, og at du kan håndtere skift mellem disse arbejdsformer
 • at du er i stand til at prioritere dine opgaver i dialog med ledelse og samarbejdspartnere
 • at du kan trække på viden fra mange grene af psykologien, da vores elever i autismecentret ofte har komplekse udfordringer.

Vi tilbyder dig:

 • at du bliver en del af vores faglige fællesskab i PPR 6 – 18 år, hvor medarbejderne har en alsidig opgaveportefølje og tilbringer størstedelen af deres arbejdstid ude på skoler og i fritidstilbud
 • en afdeling, hvor opgaver aftales og prioriteres sammen med PPR-leder samt med ledere og medarbejdere i skoler og fritidstilbud
 • en afdeling, hvor inddragelse af forældre, børn og unge anses for en afgørende forudsætning for at lykkes med, at alle børn kommer i bedst mulig trivsel, udvikling og læring
 • en udviklingsorienteret afdeling, hvor udvikling af de mono- og tværfaglige kompetencer er et vedvarende fokusområde
 • en arbejdstid hvor du arbejder 1 – 2 timer mere end den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i undervisningsuger. Til gengæld vil du ud over 5 ugers ferie/6. ferieuge have ca. 15 arbejdsfrie dage placeret i skoleferierne.

Det praktiske:
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for PPR 6 – 18 år, Annette Als på mail: ana@furesoe.dk eller tlf. 7235 4876.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i ny løn.
Ansøgningsfrist: d. 3.2.2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9.

Send ansøgning


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 03.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Storkøbenhavn
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningFuresø Kommune - hurtigt overblik


Placering
Stiager 2
3500 Værløse
Logo: Furesø Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.furesoe.dk


Furesø Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451258/