2 Socialfaglige medarbejdere; pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut til faste stillinger på Botilbud Korinth

Faaborg-Midtfyn Kommune

Deltidsjob
Fyn
Sydøstjylland

Ansøgningsfrist: 10-02-2020
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Dialogisk praksis, recovery, ny start og kulturopbygning – er det dig?
2 Socialfaglige medarbejdere; pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut søges til fast stillinger på Botilbud Korinth. Vi er et nystartet kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer/symptomer kræver en særlig støtte.
Som nyt Botilbud er vi meget optaget af at være et VI, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er rørende, svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring at være med til at bygge et botilbud op sammen med beboere og kolleger. Du kommer ikke til et færdigt botilbud, men til et botilbud hvor vi er i gang med at finde vejen sammen og skabe fælles rammer for botilbuddet.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

I vores nye tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Fysioterapeut, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os. Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.
De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:

 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.

Om dig

 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksinddragende. Vi arbejder med Åben Dialog og vil gerne styrke den faglighed ind i vores hus, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.

Vi kan vi tilbyde dig:

 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud.

Løn og ansættelse:
Stillingen er på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 3. weekend og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932, eller leder af døgnpsykiatrien, Nina Dam på telefon 72536750, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest 10 februar 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 12-14 februar. Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk, hvor du også kan læse mere om kommunen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningFaaborg-Midtfyn Kommune - hurtigt overblik


Placering
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
Logo: Faaborg-Midtfyn Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.fmk.dk/


Faaborg-Midtfyn Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451266/