Dagtilbud Sønderborg City søger 8 pædagoger

Sønderborg Kommune

Deltidsjob
Sønderjylland

Vil du være med til at give børn en god dag i et udviklende miljø?
Som en del af finanslovsaftalen og 1.000-dages programmet, er der afsat midler til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til styrkelse af kvaliteten i daginstitutionernes arbejde med sårbare og udsatte 0 – 2 årige børn.

Dagtilbud Sønderborg City søger 8 pædagoger i perioden fra d. 1. februar 2020 til d. 31. december 2022. Stillingen er begivenhedsbetinget og forudsætter at midlerne videreføres på finanslovene for 2021 og 2022.

Dagtilbud Sønderborg City består af 15 institutioner samt dagplejen i området Ahlmann/Humlehøj/Sønderskov/Ulkebøl.

Vi er organiseret med en dagtilbudsleder og et team bestående af 13 daglige pædagogiske ledere, der hver især varetager den daglige pædagogiske ledelse i de enkelte afdelinger.

Ved ansættelse prioriteres mangfoldighed inden for alder/kompetence/specielle egenskaber og køn.

Ansættelsesudvalget laver en vurdering både i forhold til det lille fællesskab(institution) samt det store fællesskab (Dagtilbuddet)

Ved ansættelse rettes fokus på kompetencer i forhold til vidensdeling og undervisning, da der skal åbnes op for muligheden for at man som ansat i Dagtilbud Sønderborg City kan komme ud og bidrage med sin viden i de andre afdelinger.

Dagtilbud i Sønderborg kommune vil primært i 2020 have fokus på:

 • Børn i udsatte positioner, de 20 % - Tidlig indsats, udsathed
 • Kerneopgaven - Barnets gode dag i et udviklende miljø - Substantiel ledelse
 • Den styrkede læreplan (læringsmiljøer, evalueringskultur)
 • Det tværfaglige samarbejde

Følgende afdelinger har fået midler til at ansætte pædagoger:
Sang og sprog institution Kløverhusene: 1 pædagog på 27 timer

Børnehuset Ulkebøl (Sundhedsprofil): 2 pædagoger på 33 timer

Børnegården Humle-Tumle (Leg og bevægelse): 2 pædagoger på 32 timer og 1 pædagog på 33 timer

Børnehuset Science Grundtvigs Alle: 1 pædagog på 29 timer

Børnehuset Goethesgade (Børnehus i bevægelse): 1 pædagog på 37 timer

Vi søger pædagoger som brænder for arbejdet med de mindste børn, og som vil medvirke i at udvikle:

 • Læringsmiljøer, der øger trivsel og læring for børn i sårbare og udsatte positioner
 • En hverdag som er overskuelig, struktureret og tryg for alle børn
 • Det inkluderende forældresamarbejde
 • Arbejdet med den styrkede læreplan, bl.a. børnenes sproglige, alsidige og sociale færdigheder
 • Det tværfaglige og forpligtigende samarbejde

Og som:

 • Har fokus på kerneopgaven.
 • Er god til at danne relationer og guide børn i relationer.
 • Er en positiv, engageret og aktiv medspiller.
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og kreativ.
 • Lægger vægt på den anerkendende og udviklende dialog.
 • Er nærværende og har en god indfølingsevne.
 • Er fysisk og psykisk robust.

Vi tilbyder en arbejdsplads:

 • Med en engageret personalegruppe, med fokus på den pædagogiske faglighed og udviklingen heraf.
 • hvor kerneopgaven er i fokus.
 • hvor forskellighed er en styrke, og hvor alle har en forpligtelse til at bidrage til fællesskaberne.
 • hvor du får mulighed for at bidrage til udviklingen af den pædagogiske faglighed.
 • hvor samarbejde, dialog og trivsel betyder meget.
 • hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden.

Ved ansættelse vil der blive indhentet straffe– og børneattest. Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder af den pågældende afdeling du søger ind til.

Ansøgningsfristen er d. 29.1.2020. Samtalerne afholdes løbende.
I ansøgningen skal der fremgå hvilken / hvilke stillinger du søger.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 29.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Sønderjylland
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & ForvaltningSønderborg Kommune - hurtigt overblik


Logo: Sønderborg Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.sonderborgkommune.dk


Sønderborg Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451364/