12 hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse d. 1. maj 2020

Region Nordjylland

Fuldtidsjob
Nordjylland

Almen medicin, som er det største lægelige speciale i Danmark, tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer, der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Derfor skal du som hoveduddannelseslæge i specialet have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Du skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer, og du skal være klar over nytten af andres muligheder og formåen og søge hjælp, når dine egne evner ikke rækker. Evner du dette, er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv i almen praksis.

Der opslås i denne runde 12 hoveduddannelsesforløb med følgende sammensætning:

Forløb nr. 8
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2021 til 31-10-2021 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-03-2022 til 31-08-2022 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik psykiatri Nord (Klinik Nord består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Reumatologisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 9
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2021 til 31-10-2021 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-03-2022 til 31-08-2022 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik psykiatri Nord (Klinik Nord består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-01-2023 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 10
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2021 til 31-10-2021 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-03-2022 til 31-08-2022 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik psykiatri Nord (Klinik Nord består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-01-2023 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 11
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-05-2021 til 31-10-2021 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-03-2022 til 31-08-2022 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik psykiatri Nord (Klinik Nord består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-01-2023 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 12
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 13
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 14
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 15
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 16
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 17
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Gyn Obs
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik psykiatri Syd
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 18
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Medicinsk afd.
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Gyn Obs afd.
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Almen voksenpsyk. Afd., Thy-Mors
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Social-medicinsk Enhed
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Forløb nr. 19
01-05-2020 til 31-10-2020 Nordjylland, Fase 1
01-11-2020 til 30-04-2021 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Medicinsk afd.
01-05-2021 til 31-10-2021 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Akutmodtagelsen
01-11-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital – Thisted, Gyn Obs afd.
01-03-2022 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen
01-09-2022 til 31-12-2022 Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Almen voksenpsyk. Afd., Thy-Mors
01-01-2023 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Social-medicinsk Enhed
01-05-2023 til 31-10-2023 Nordjylland, Fase 2
01-11-2023 til 31-10-2024 Nordjylland, Fase 3

Region Nordjylland har en lang række attraktive tilbud til uddannelsessøgende læger, bl.a. tillæg på 25.000 kr./årligt (31/3 2000-niveau) under sygehusansættelsen for alle i hoveduddannelse i Almen medicin, faglige/sociale supervisionsgrupper, fælles kursusdage samt en velfungerende Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator-funktion, der består af praktiserende læger og uddannelseskoordinerende yngre læger i almen medicin.

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår elektronisk på www.videreuddannelsen.dk

Vejledning om ansøgning findes på Region Nordjyllands hjemmesiden:
http://rn.dk/genveje/karriere/laege/uddannelseslaege/uddannelse-til-almen-mediciner

Ansøgningen skal være ansættelsesudvalget i hænde senest den torsdag 30. januar 2020 kl. 23.59.

Multiple Mini Interview (MMI) afholdes den 10. marts 2020 i Aalborg. Yderligere information og materiale vil blive udsendt efter ansøgningsfristens udløb, læs evt. mere her

Inden for visse områder i Region Nordjylland indhentes der børne- og/eller straffeattest. Ansøgere kan derfor forvente, at der vil blive indhentet børne- og/eller straffeattest på den eller

Fakta Arbejdssted Almen Praksis

Adresse Almen praksis

Arbejdstid Fuldtid

Varighed Tidsbegrænset ansættelse

Ansøgningsfrist 30. januar 2020

Tiltrædelse 01. maj 2020

Kontakt


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 2 dage (30.01.2020)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Nordjylland - hurtigt overblik


Logo: Region Nordjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Region Nordjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451476/