Projektstilling socialfaglig medarbejder Aarhus

Kirkens korshær

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)

NB: jobopslaget vises i sin fulde form som PDF-fil.

1 6. januar 2020 Kirkens Korshær i Aarhus søger en socialfaglig medarbejder gerne med relevant overbygning (cand.pæd.psyk./soc./antro.) til EU-pro- jekt for unge udsatte Stillingen er en projektstilling med start snarest muligt og til og med den 30.09-2022. 3 7 timer om ugen – primært arbejde på hverdage, men med enkelte aften og weekendarrangementer – Løn efter Kirkens Korshærs lønregulativ. Pensionsordning på 13,5 % efter 3 måneder Ansøgning og CV sendes til: aarhus@kirkenskorshaer.dk – markér gerne Projekt Inspiratoriet i emnefeltet Ansættelse gerne med start snarest muligt. Ansøgningsfrist: fredag den 7. februar kl. 12.00 Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 21. februar Hvem er vi? Projekt Inspiratoriet – det fælles løft er et EU-finansieret, uddannelsesrettet projekt med det formål at hjælpe og støtte unge udsatte mellem 18 og 30 år til indskrivning og fastholdelse på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller på en ordinær ungdomsuddannelse. De unge er udenfor uddannelse og arbejdsmarked, men er visiteret til et halvårligt, støttende forløb i vores Arbejdsfællesskaber i Kirkens Korshær i Aarhus. De unge modtager i den periode en pæda- gogisk understøttende indsats med fokus på at stabilisere deres hverdag, opnå øget kontrol over de udfordringer, som er barrierer for uddannelse/beskæftigelse (fx misbrug, hjemløshed, psyki- atri). Projektet har derudover til formål at øge de unges mestringstillid og motivation for at opnå uddannelse. I den proces inddrages det lokale erhvervsliv, som stiller deres virksomhed til rådighed for kortere praktikker (Inspiratorforløb), hvor den unge gennem et indblik i dagligdagen på for- skellige arbejdspladser efter eget valg, kan blive mere afklaret om egne drømme for fremtiden. Projekt ’Inspiratoriet- det fælles løft’ søger en medarbejder, som kan indgå i vores pædagogiske understøttende arbejde med udsatte unge. Der vil være fokus på at skabe relationer og motiverende samtaler med de unge i vores Arbejdsfællesskab, samt opsøgende og brobyggende arbejde til eks- terne samarbejdspartnere. For os er det et krav, at: • Du er en handlekraftig og selvstændig person med kendskab til og erfaring med brobygning og opsøgende arbejde. • • At du har flair for tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder: psy- kiatri, rusmiddelbehandling, Jobcentre, uddannelsesinstitutioner Du har erfaring med målgruppen af unge udsatte med sociale udfordringer, herunder mis- brugsproblemer, hjemløshed, psykiatriske diagnoser, høj grad af angst og depression Du har et systemisk blik for opgaveløsningen – og tænker helhedsorienteret Du har høj skriftlig faglighed og er vant til at beskrive og dokumentere arbejdet fra praksis Du har en interesse for det kreative håndværksfaglige afsæt i vores Arbejdsfællesskaber og med en evne til at kunne være til stede og have blik for det fælles tredje. Du møder de unge i projektet med nærvær, omsorg og respekt og deler Kirkens Korshærs menneskesyn. • • • • • • • • Du er et motiverende menneske, som har tiltro til de unges udviklingspotentiale Du har projekterfaring, er ikke et krav, men vil være en fordel Du skal kunne se vigtigheden af at arbejde metodisk i det pædagogiske arbejde. Du er en løsningsorienteret og fleksibel kollega. Hvad kan du forvente hos os • • • • • Grundig introduktion i EU-projektet og i arbejdet i Kirkens Korshær Oplæring i Motivational Interviewing (MI) Sagssparring og team supervision med MI som metodisk grundlag Fleksibel arbejdstid og stor tiltro til, at du som ansat kan mestre egne arbejdsopgaver. Arbejde i en pædagogiskteoretisk velfunderet ramme, hvor den pædagogiske praksis med de unge tager udgangspunkt i ACT (Acceptance and Commitment therapy). Ved spørgsmål om projektet eller om ansættelsesforhold: Kontaktperson: projektleder Ole Vagn Christiansen for nærmere oplysninger om projektet på tlf. +45 23 46 46 76 Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herber- ger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af men- nesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk side 2/2


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 07.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningKirkens Korshær - hurtigt overblik


Placering
Nikolaj Plads 15
1067 København K
Logo: Kirkens Korshær
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.kirkenskorshaer.dk/


Kirkens Korshær i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451628/