Projektstilling socialfaglig medarbejder Aalborg

Kirkens korshær

Fuldtidsjob
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)

NB: jobopslaget vises i sin fulde form som PDF-fil.

1 6. januar 2020 Kirkens Korshær i Aalborg søger en socialfaglig medarbejder til EU- projekt for unge udsatte Stillingen er en projektstilling med start snarest muligt og til og med den 30.09-2022. 3 7 t. om ugen – primært arbejde på hverdage, men med enkelte aften og weekendarrangementer Hvem er vi? Projekt Inspiratoriet – det fælles løft er et EU-finansieret, uddannelsesrettet projekt med det formål at hjælpe og støtte unge udsatte mellem 18 og 30 år til indskrivning og fastholdelse på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller på en ordinær ungdomsuddannelse. De unge er udenfor uddannelse og arbejdsmarked, men er visiteret til et halvårligt, støttende forløb hos Kirkens Korshær i Aalborg. De unge modtager i den periode en pædagogisk understøttende indsats med fokus på at stabilisere deres hverdag, opnå øget kontrol over de udfordringer, som er barrierer for uddannelse/beskæftigelse (fx psykisk sårbarhed, misbrug, hjemløshed). Projektet har derudover til formål at øge de unges mestringstillid og motivation for at påbegynde og opnå ud- dannelse. I den proces inddrages det lokale erhvervsliv, som stiller deres virksomhed til rådighed for kortere praktikker (Inspiratorforløb), hvor den unge gennem et indblik i dagligdagen på for- skellige arbejdspladser som er planlagt med høj grad af medbestemmelse, kan blive mere afklaret om egne drømme og ønsker for fremtiden. Projekt ’Inspiratoriet- det fælles løft’ søger en medarbejder, som kan forestå det pædagogiske understøttende arbejde med udsatte unge. Der vil være fokus på at skabe relationer og motiverende samtaler med de unge samt opsøgende og brobyggende arbejde til eksterne samarbejdspartnere. For os er det et krav, at: • • • du har erfaring med målgruppen af unge udsatte med sociale udfordringer, herunder mis- brugsproblemer, hjemløshed, psykiatriske diagnoser heraf høj grad af angst og depression du er en handlekraftig og selvstændig person, der kan etablere og vedligeholde et godt sam- arbejde med både interne kollegaer og eksterne samarbejdspartnere du har flair for tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder: psyki- atri, rusmiddelbehandling, Jobcentre, uddannelsesinstitutioner • • • du har et systemisk blik for opgaveløsningen – og tænker helhedsorienteret du har høj skriftlig faglighed og er vant til at beskrive og dokumentere arbejdet fra praksis du har en interesse for det kreative håndværksfaglige afsæt i vores værksteder og med en evne til at kunne være til stede og have blik for det fælles tredje • du møder de unge i projektet med nærvær, omsorg og respekt og deler Kirkens Korshærs menneskesyn • • • • • • du er et motiverende menneske, som har tiltro til de unges udviklingspotentiale du har projekterfaring - ikke et krav, men vil være en fordel du kan se dig selv som aktiv medskaber på projektets indhold og struktur du kan se vigtigheden af og evner at arbejde metodisk i det pædagogiske arbejde du er en løsningsorienteret og fleksibel kollega du er medlem af Folkekirken Hvad kan du forvente hos os • • Grundig introduktion i EU-projektet og i arbejdet i Kirkens Korshær God sparring og kollegialt fællesskab med dine kommende kollegaer i det øvrige Kirkens Korshær i Aalborg • • • • Oplæring i Motivational Interviewing (MI) evt. sammen med vores projektansatte kollegaer i Kirkens Korshær i Aarhus Sagssparring og teamsupervision med MI som metodisk grundlag sammen med vores pro- jektansatte kollegaer i Kirkens Korshær i Aarhus Fleksibel arbejdstid med ansvarlighed overfor projektets aktiviteter og stor tiltro til, at du som ansat kan mestre egne arbejdsopgaver Løn og pension efter Kirkens Korshærs lønregulativ Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte leder, Lene Højland Laursen på tlf. 23 70 55 15 eller leder, Lea Juhl på tlf. 40 25 94 37 – begge træffes hverdage ml. kl. 9-10 Ansøgningsfristen er fredag d. 7. februar 2020, kl. 12.00. Ansøgninger modtages i én samlet pdf-fil på mail: jobaalborg@kirkenskorshaer.dk og skal udover ansøgningen indeholde et detaljeret CV – skriv: ”pædagogisk medarbejder” i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 14. februar 2020. side 2/2


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 07.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKirkens Korshær - hurtigt overblik


Placering
Nikolaj Plads 15
1067 København K
Logo: Kirkens Korshær
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.kirkenskorshaer.dk/


Kirkens Korshær i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451629/