EU-Projektstilling AC-medarbejder

Kirkens korshær

Fuldtidsjob
Nordjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)

NB: jobopslaget vises i sin fulde form som PDF-fil.

1 6. januar 2020 Kirkens Korshær i Aalborg søger en AC-medarbejder til administrativ støtte til nystartet EU-projekt og til at bistå med udviklings– og kommunikationsopgaver i Kirkens Korshærs region Nord og Midt/Vestjylland. Stillingen er på 37 t/u og tidsbegrænset frem til 30.9.2022. Vi søger en initiativrig medarbejder, der har kendskab til arbejdet i en frivillig social hjælpeorgani- sation og indsigt i socialt udsatte menneskers livsvilkår. Du skal kunne favne bredt, kunne det me- ste af det vi søger - og turde kaste dig ud i resten med et dygtigt fokus på at videreudvikle en vel- fungerende og lokalt forankret NGO. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med regionsche- fen for Kirkens Korshærs region Nord og Midt/Vestjylland og bliver en del af vores hus i Sønder- gade 14 i Aalborg. Stillingens opgavefordeling: - - Udvikling, kommunikation og ledelsesunderstøttelse i Region Nord og Midt/Vestjylland (50%) EU-projektet Inspiratoriet- det fælles løft (50%) Vi søger en person, der kan varetage følgende: Udviklings – og Kommunikationsopgaver • Planlægning og tilrettelæggelse af fortløbende ekstern kommunikation: eks. nyhedsbreve, indsamlingsbreve, pressemeddelelser, SOME mm. • • Samarbejde med Fælleskontorets kommunikationsafdeling om pressearbejde. Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af faste tilbagevendende lokale aktiviteter; Besøgsdage fra genbrugsbutikkerne, korshærsdage, åbent hus, nytårskur for frivillige, be- søg og rundvisning mm. • • Forberede og afvikle regionalt årsmøde i samarbejde med landssekretær. Planlægning og udarbejdelse af fortløbende lokal intern kommunikation, eks.: interne ny- hedsbreve, information til frivillige medarbejdere, genbrugsbutikker mm. Samarbejde med Fælleskontoret ift. koordinering af det lokale og regionale fondssøgnings- arbejde inden for rammerne af Kirkens Korshærs fondsstrategi. • • Planlægning af div. møder, forberedelse, referatskrivning samt opfølgning på beslutninger i samarbejde med regionschefen. • • • Løsning af ad hoc administrative opgaver. Sparring med regionschefen og ledergruppen ift. intern og ekstern kommunikation. Planlægning og udførelse af indsamling af viden om- og beskrivelse af de lokale og regio- nale arbejdssteders indsatser, herunder udarbejdelse af relevant brugerrelateret statistik. Beskrivelse af eksisterende indsatsområder ifm. undersøgelse og påbegyndelse af nye kommunale samarbejder samt fonds- og puljesøgning. • • Sparring med regionschefen og ledergruppen ift. dokumentation og viden indsamling samt ift. indsamling af midler til det sociale arbejde. Lokal projektledelse på EU-projektet ”Inspiratoriet -det fælles løft” • • • • • Opsøgende indsats blandt lokale virksomheder i Aalborg ift. etablering af samarbejde om- kring relevante praktikforløb for de udsatte unge der deltager i ungeprojektet. Kontaktperson ift. de medvirkende uddannelsesinstitutioner eks. Tech College, FGU Aal- borg mm. Samarbejde med den pædagogiske medarbejder i projektet omkring de udsatte unges del- tagelse i projektet herunder kontakt og samarbejde med Jobcenter Aalborg. Deltage i og medvirke til den fortløbende projektevaluering og opfølgning i samarbejde med regionschefen og Kirkens Korshærs projektkoordinator i Aarhus. Varetage administrative opgaver forbundet med EU-projektet, herunder referatskrivning, fortløbende dokumentation, viden indsamling og -formidling mm. Projekt Inspiratoriet – det fælles løft er et EU-finansieret, uddannelsesrettet projekt med det formål at hjælpe og støtte unge udsatte mellem 18 og 30 år til indskrivning og fastholdelse på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller på en ordinær ungdomsuddannelse. De unge er udenfor uddannelse og arbejdsmarked, men er visiteret til et halvårligt, støttende forløb hos Kirkens Korshær i Aalborg. De unge modtager i den periode en pædagogisk understøttende ind- sats med fokus på at stabilisere deres hverdag, opnå øget kontrol over de udfordringer, som er bar- rierer for uddannelse/beskæftigelse (fx psykisk sårbarhed, misbrug, hjemløshed). Projektet har der- udover til formål at øge de unges mestringstillid og motivation for at påbegynde og opnå uddan- nelse. I den proces inddrages det lokale erhvervsliv, som stiller deres virksomhed til rådighed for kortere praktikker (Inspiratorforløb), hvor den unge gennem et indblik i dagligdagen på forskellige arbejdspladser som er planlagt med høj grad af medbestemmelse, kan blive mere afklaret om egne drømme og ønsker for fremtiden. Hvad kan du forvente hos os • En central rolle i udviklingen af Kirkens Korshærs indsatser i region Nord og Midt/Vestjyl- land i samarbejde med regionschefen og den øvrige ledergruppe. Mulighed for at præge stillingens indhold og igangsætte nye initiativer. Grundig introduktion i EU-projektet og i arbejdet i Kirkens Korshær God sparring og kollegialt fællesskab med dine kommende kollegaer i det øvrige Kirkens Korshær lokalt, regionalt og på landsplan. • • • • • Fleksibel arbejdstid og stor tiltro til, at du som ansat kan mestre egne arbejdsopgaver Løn og pension efter Kirkens Korshærs lønregulativ Yderligere oplysninger og uddybende stillingsbeskrivelse, kontakt: regionschef for Kirkens Korshærs region Nord og Midt/Vestjylland, Jonas Jakobsen på tlf. 29 33 80 37 på hverdage ml. kl. 9-10 Ansøgningsfristen er fredag d. 7. februar 2020, kl. 12.00. Ansøgninger modtages i én samlet pdf-fil på mail: jobaalborg@kirkenskorshaer.dk og skal udover ansøgningen indeholde et detaljeret CV - Skriv ”AC-medarbejder” i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 13. februar 2020 side 2/2


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 07.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Administration
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Administration
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningKirkens Korshær - hurtigt overblik


Placering
Nikolaj Plads 15
1067 København K
Logo: Kirkens Korshær
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.kirkenskorshaer.dk/


Kirkens Korshær i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451630/