Leder til dag- og aktivitetsområdet i Socialpsykiatrien

Silkeborg Kommune

Fuldtidsjob
Midtjylland

Vi søger en dedikeret leder, som kan fortsætte udviklingen af vores rehabiliterende indsatser i dag- og aktivitetstilbuddene. Tilbuddene spænder fra væresteds funktioner, til individuelle og gruppeforløb i aktivitets- og beskæftigelsestilbud i Mødestedet, Estrupsgade og i PH-Aktiv i Psykiatriens hus.

Tilbuddene er en del af Socialpsykiatri og rusmiddelsektionen i Silkeborg kommune. I sektionen varetager vi en bred vifte af indsatser til borgere med psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og social udsathed.
Sektionen gennemgår aktuelt en omstrukturering, som i et vist omfang kan medføre ændring af opgaver og team sammensætningen.

På Socialpsykiatri- og rusmiddelområdet arbejder vi løbende med at udvikle vores rehabiliterende tilgang og det gode liv for borgerne i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere. Vi indgår fortløbende partnerskaber med andre kommunale afdelinger f.eks. Beskæftigelsesafdelingen, desuden med den regionale psykiatri og andre aktører mhp skabelsen af de mindst indgribende og mest sammenhængende tilbud til borgerne. Der er tale om en organisation, hvor der arbejdes aktivt med den løbende udvikling af kvaliteten i indsatserne for borgerne. Organisationskulturen i afdelingen er blandt andet kendetegnet ved høj grad forandringsparathed og højt fagligt ambitionsniveau.

Sektionen hører sammen med handicapområdet under Socialafdelingen. Her har vi en fælles opgave omkring den helhedsorienterede indsats for borgeren. Vi samarbejder tæt om opgaveløsning, udvikling og styring på tværs af tilbud og myndighed. Borgerperspektivet er afgørende i forhold til alle indsatser og enhver opgaveløsning.

Dine funktioner
Du har som funktionsleder ansvar for den daglige personaleledelse og delegerede opgaver til ca. 27 medarbejdere, der er fordelt i teams. Du har desuden ansvaret for det faglige niveau i tilbud, der retter sig både mod beskæftigelse og sociale aktiviteter. Herunder f.eks. drift af cafeer, grupperforløb og sociale arrangementer. Ind i dette er dit ansvar desuden inddragelse af borgerne og samarbejdspartnere, fleksibel anvendelse af personalemæssige og økonomiske ressourcer og ikke mindst et godt arbejdsmiljø i tilbuddene.

Du skal i samarbejde med lederteamet i Socialpsykiatri og rusmiddelsektionen skabe rammerne for, at opgaverne løses effektivt og på et højt fagligt niveau. Du skal være med til at omsætte strategier og visioner til handling, så vi når vores mål og resultater.

Du vil få din base i Psykiatriens hus, hvor en del af opgaven vil være at indgå i ledelsen i Psykiatriens hus, som vi driver sammen med den regionale psykiatri.

Vi søger en leder der:

 • Har en social eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Har erfaring med ledelse og gerne efteruddannelse i ledelse
 • Har erfaring med indsatser til psykisk syge og udsatte borgergrupper
 • Kan skabe rammer for de gode rehabiliterende og inddragende forløb for borgerne
 • Der kan sætte medarbejdernes forskellige fagligheder og styrker i spil, så de skaber de gode rehabiliterende indsatser.
 • Har erfaring med at arbejde på tværs af sektorer og afdelinger, herunder særligt med beskæftigelsesområdet.
 • Har en innovativ og nytænkende tilgang til ledelse og opgaveløsningen
 • Er stærkt samarbejdsorienteret og tillidsvækkende og handlekraftig.
 • Kan skabe enkle og bæredygtige løsninger ind i en given økonomisk ramme, og holde balancen mellem ”sikker drift” og udvikling af fremtidens dag og aktivitetstilbud.

Du ansættes i en organisation:

 • Hvor helhed sammenhæng og samskabelse er fundamentet for den fortsatte udvikling
 • Der kontinuerligt er på vej med spændende, udfordrende og mangesidige opgaver.
 • Der tilpasser løsningerne til opgaverne og arbejder med mål og strategier
 • Med tværfaglige medarbejdere der har et stort engagement og stor faglighed
 • Hvor du refererer til sektionslederen og indgår i en velfungerende ledergruppe med seks kollegaer
 • Hvor sparring og muligheder for lederudvikling prioriteres.

Tiltrædelse pr. 1. april 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".

Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Kirsten Slumstrup på tlf. 21 25 47 60.

Ansøgningsfrist tirsdag 4. februar 2020.
Første samtale afholdes mandag 17. februar og den anden samtale fredag 21. februar.
Kandidater, der går videre til anden samtale, må forvente at skulle gennemføre en Garuda Kompetenceprofil .

Relevante links:
Mødestedet:
https://silkeborg.dk/Kommunen/Institutioner/Bosteder-bofaellesskaber-aktivitetstilbud/Vaerestedet-Moedestedet

PH-aktiv:
https://silkeborg.dk/Kommunen/Institutioner/Bosteder-bofaellesskaber-aktivitetstilbud/PH-aktiv

Psykiatriens hus:
https://psykiatrienshus.silkeborg.dk/

Specialiseringsstrategi:
https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Det-gode-liv-Handicap-og-psykiatri

Socialafdelingen og ledelse:
https://silkeborg.dk/Kommunen/Job/Bliv-leder-hos-os/Job-og-personprofiler

Ansøgningsfrist: 04.02.2020

Placering: Silkeborg Søvej 3


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningSilkeborg Kommune - hurtigt overblik


Placering
Søvej 1
8600 Silkeborg
Logo: Silkeborg Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.silkeborgkommune.dk


Silkeborg Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451757/