En erfaren konsulent og en fuldmægtig søges til implementeringen af de kommende Schengen-systemer

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Fuldtidsjob
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Sydsjælland & Øer
Øresundsregionen

Udlændingestyrelsen, Område for databeskyttelse og særlige projekter, søger en erfaren konsulent og en fuldmægtig.

Om stillingerne
Område for databeskyttelse og særlige projekter vil i de kommende år få en væsentlig rolle i implementeringen af ESP (European Search Portal) i Danmark, som skal være et centralt redskab for de myndigheder, der skal kontrollere EU’s ydre grænser.

Konkret er der tale om implementering af flere nye IT-systemer henholdsvis ESP – ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) og ESP – EES (European Entry/Exit system) som begge skal være operative i 2022. Herudover er der tale om implementering af opbygning af interoperabilitet (IO) mellem EU systemerne, herunder ETIAS og EES. Udlændingestyrelsen, Område for databeskyttelse og særlige projekter, har formandskabet for de tværministerielle projektgrupper for ETIAS, EES og Interoperabilitet og implementeringen i Danmark.

ESP - ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) vedrører kontrol med visumfrie tredjelandsborgeres rejser ind og ud af EU og udvikles i EU-regi. ETIAS forudsætter, at der i de enkelte EU-lande opbygges nationale enheder blandt andet til afgørelse af tilfælde, hvor det er tvivlsomt om visumfri indrejse bør tillades. Den danske nationale enhed placeres i US.

ESP – EES (European Entry/Exit system) skal blandt andet registrere alle tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejser af EU.

Interoperabilitet (IO) skal sikre, at der etableres mulighed for udveksling af data og deling af informationer mellem systemerne.

Vi søger en erfaren konsulent og en fuldmægtig, som skal indgå i projektsekretariatet til implementering af ESP. Konsulenten vil skulle arbejde på tværs i projektsekretariatet med alle opgaver, stå for juridiske analyser i forhold til implementeringen af de nævnte systemer og være kontaktpunkt blandt andet i forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fuldmægtigen skal være tovholder og sekretær for Interoperabilitet-projektgruppen. Opgaverne vil være af varierende karakter og vil blandt andet indebære mødeindkaldelser, referatskrivning og bidrag til udarbejdelse eller fortolkning af såvel EU-retsakter som national lovgivning samt samarbejde med andre myndigheder og gennemførelse af konkrete analyser. Følgelig vil korte svarfrister af og til kunne påregnes. Den pågældende vil også samarbejde tæt med programsekretariaterne i de to andre projektgrupper og i et vist omfang lappe over med disse i opgaveløsningen.

For begge stillingers vedkommende gælder, at nogen rejseaktivitet, specielt til arbejdsgruppemøder og lignede i Bruxelles, må påregnes.

Arbejdet med implementering af Schengen-retsakterne er tværministerielt og indebærer såvel interne som eksterne samarbejdsrelationer.

Om dig
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. cand. jur., og erfaring inden for it, data og procesorienteret arbejde. Særligt for konsulentstillingen vil det være en fordel at have en juridisk baggrund, da mange opgaver indebærer analyser af juridiske problemstillinger i forhold til de forordninger, som er rammen for implementeringsarbejdet. Ligeledes er erfaring med sekretariatsarbejde en fordel.

Du bliver en del af et sekretariat, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:

  • har en god forståelse for it-området og digitalisering
  • arbejder systematisk og struktureret og følger opgaverne til dørs
  • kan planlægge og dokumentere processer og gennemføre kontroller
  • har blik for det strategiske niveau og er løsnings- og handlingsorienteret
  • kommunikerer godt på skrift og i tale og mestrer at skabe stærke relationer både internt og eksternt

Det er en fordel, hvis du har erfaring med:

  • sekretariatsarbejde, herunder fremstilling af forskelligt præsentationsmateriale
  • internationalt udlændingearbejde

Endelig er det en forudsætning for begge stillinger, at du behersker engelsk flydende i såvel skrift som tale.

Din nye hverdag
Du bliver en del af teamet ”Område for databeskyttelse og særlige projekter”, som arbejder med informationssikkerhed og databeskyttelse, og som organisatorisk er stabsfunktion til direktionen. I området er vi ca. 10 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og vores omgangstone er ganske uformel.

Som ansat i Udlændingestyrelsen tilbydes du fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Afhængig af dine arbejdsopgaver kan det eksempelvis omfatte en ugentlig hjemmearbejdsdag, en fire-dages-arbejdsuge eller nedsat tid. De konkrete vilkår aftales med din chef.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt chefkonsulent Hans Peitersen på telefonnummer 35 30 86 30 eller på e-mail hap@us.dk.

Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest torsdag den 30. januar 2020 kl. 12:00.
Vi forventer at holde samtaler i uge 6. Der vil være en skriftlig test i forbindelse med samtalen, hvor vi tester dine skriftlige danskkundskaber. Testen tager cirka et kvarter og skal løses uden hjælpemidler.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København, men flyttes til Næstved, forventeligt den 1. april 2020. Du vil som medarbejder i Udlændingestyrelsen have forflyttelsespligt mellem styrelsens nuværende arbejdssteder i København og Birkerød og det kommende arbejdssted i Næstved.

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har omkring 1200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

Ansøgningsfrist:

30-01-2020

Arbejdstid:
37

Arbejdssted:
Ryesgade 53, 2100 København Ø

Hjemmeside:
www.uim.dk

Læs hvad medarbejderne synes om at arbejde hos os

Følg os på LinkedIn:

Kontaktpersoner:

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Sydsjælland & Øer
Øresundsregionen
Administration
IT
Jura
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Data & analyse
IT - Software
JuraUdlændinge- og Integrationsministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

50

ansatte med videregående uddannelse

100
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Udlændinge- og Integrationsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451989/