Juridiske studentermedhjælpere til Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriets departement

Miljø- og Fødevareministeriet

Studiejob
Storkøbenhavn

Vil du udvikle dine juridiske og personlige kompetencer i ét af Slotsholmens bedste juridiske kontorer? Vi søger tre dygtige og ambitiøse studentermedhjælpere til vores studenterteam.

Om kontoret
Koncern Jura er ansvarlig for den juridiske betjening af ministeriets politiske og administrative ledelse. Vi fungerer som ”husadvokat” og arbejder tæt på den øverste ledelse.

Koncern Jura har det overordnede ansvar for ministeriets regelproduktion og rådgiver om:

 • Forvaltnings- og forfatningsretlige spørgsmål
 • Miljø- og fødevarelovgivningen
 • Lovgivningsproceduren i Folketinget
 • EU-retten og anden international ret, herunder spørgsmål i forbindelse med traktatkrænkelsessager mod Danmark og andre retssager ved EU-Domstolen

Kontoret varetager også Miljø- og Fødevareministeriets rolle som fast medlem af Juridisk Specialudvalg, der rådgiver regeringen om EU-retlige spørgsmål.

Hvad kommer du til at arbejde med?
Du indgår i et tæt samarbejde med de 5 jurastuderende og kontorets 22 jurister om de mange forskellige og komplekse juridiske arbejdsopgaver, og du får et indblik i det juridiske arbejde i en politisk styret organisation.

Som studentermedhjælper i Koncern Jura får du hurtigt ansvar, du bliver dygtig til at arbejde i teams, og du bliver knivskarp til at levere inden for korte frister.

Dine arbejdsopgaver vil være varierende og bl.a. bestå i at:

 • Bistå kontorets jurister i forbindelse med udarbejdelse af notater, konkret juridisk sagsbehandling, herunder udarbejdelse af udkast til afgørelser, kvalitetssikring af love og bekendtgørelser, besvarelse af borgerhenvendelser og informationssøgning
 • Indgå i EU-teamet, som overvåger verserende sager ved EU-Domstolen med henblik på afgivelse af skriftlige eller mundtlige indlæg før domsafsigelsen
 • Blive inddraget i arbejdet med afholdelse af juridiske kurser, seminarer og lign.

Vores forventninger til dig
Du er stud.jur. med mindst 1 år tilbage af studiet og kan arbejde 15 timer fordelt på 2-3 dage om ugen efter aftale med teamlederen og tilpasset dine studier. Du kan sætte hak ved:

 • Klar skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Hjælpsom og fleksibel over for at løse mange forskellige typer af opgaver
 • Ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
 • God til at præstere inden for korte deadlines
 • God til at navigere i en omskiftelig hverdag
 • Gode samarbejdsevner

Det er en fordel, hvis du har haft forfatningsret, forvaltningsret og EU-ret.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK). Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Miljø- og Fødevareministeriets departement, Koncern Jura, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Stillingen er på 15 timer om ugen. Timerne fordeles på 2-3 dage i ugen efter aftale med din teamleder, og så det kan passe med dine studier. Du får fri til eksamenslæsning.

Den ene stilling er varig, mens de to andre stillinger er tidsbegrænsede og udløber den 31. december 2020.

Yderligere oplysninger
Hør mere om jobbet og ring til teamleder Christian Leif Aarestrup Vind, tlf. 91 35 69 67.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareministeriet på www.mfvm.dk.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, dokumentation for igangværende jurauddannelse og beståede eksamener (inkl. karakterer) senest

onsdag
den 29. januar 2020.

Vi indkalder løbende til samtale omkring uge 5.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 2 dage (29.01.2020)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Studiejob
Storkøbenhavn
Administration
Fødevarer & Veterinær
Jura
Samfundsvidenskab
Jura
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Organisation & Forening
Politik & SamfundMiljø- og Fødevareministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 12
1200 København
Logo: Miljø- og Fødevareministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://mfvm.dk/nyheder/?type=1365669967

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://mfvm.dk/


Miljø- og Fødevareministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1451996/