Biodiversitetskoordinator til Park & Natur

Aalborg Kommune

Fuldtidsjob
Nordjylland

Stillingskategori:
Administration og sagsbehandling

Arbejdstid:
Fuldtid

Afdeling:
By- og Landskabsforvaltningen

Ansøgningsfrist:
9. februar 2020

Vi søger en medarbejder til at koordinere og have ansvaret for at få realiseret vores biodiversitetsstrategi Rig Natur.

Aalborg Kommune
Aalborg Kommune er Danmarks tredje-største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.

I By- og Landskabsforvaltningen arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune, hvor vi vægter natur højt.

By- og Landskabsforvaltningen er inddelt i 4 forvaltningsgrene; Byggeri og Digital Service, Plan & Udvikling, Trafik & Veje og Park & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer 3 stabe Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling og HR-staben.

Park & Natur
I Park & Natur har vi bl.a. ansvaret for kommunens skov- og naturområder, fredede områder, parker, idrætsanlæg, kolonihaver og kommunale kirkegårde. Vi er ambitiøse på naturområdet og arbejder bl.a. med flere store naturgenopretningsprojekter, vi har kortlagt alle vores §3-beskyttede arealer, og vi har udarbejdet biodiversitetsstrategien Rig Natur, som vi arbejder målrettet med at realisere.

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører også under Park & Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder.

Om stillingen
Stillingen er placeret i Team Natur i Park & Natur, hvor opgaverne løses selvstændigt med sparring i teamet. Der foretages ofte besigtigelse i felten, og der er stor dialog med såvel interne som eksterne aktører.

En væsentlig opgave i teamet er naturgenopretningsprojekter, hvor biodiversiteten øges, og naturkvaliteten sikres og udvikles. Teamet varetager desuden myndighedsopgaver i relation til naturbeskyttelsesloven, planloven og museumsloven. Ud over biodiversitet er FN’s Verdensmål og bæredygtighed centrale emner i teamets arbejde.

Dine hovedopgaver er:

 • Ansvar for implementering af biodiversitetsstrategien Rig Natur
 • I samarbejde med vore arealforvaltere at øge biodiversiteten ved at:
  • Udvikle og igangsætte naturplejen på de kommunalt ejede naturarealer
  • Udvikle drift af bl.a. vejrabatter, parker, grønne områder m.m.
 • Iværksætte projekter og forestå kontakt til boligforeninger, erhvervsvirksomheder, grundejerforeninger m.m. i forhold til at øge biodiversiteten
 • Udarbejde formidlingsmateriale i tilknytning til de tiltag, der allerede er i gang, og som du igangsætter i relation til Rig Natur
 • Indsamle og evaluere på effekter og erfaringer med biodiversitetstiltagene

Vi forventer, at du har flere af følgende kvalifikationer:

 • en relevant uddannelse med en stærk naturfaglig profil
 • erfaring med projekter til fremme af biodiversitet
 • bred erfaring med naturpleje og de enkelte metoders muligheder og effekt
 • erfaring med offentlig forvaltning indenfor naturområdet
 • gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
 • botanisk artskendskab til vurdering af naturtyper og tilstand
 • er god til at skabe relationer og danne netværk

Der vil desuden blive lagt vægt på at du kan arbejde såvel selvstændigt som i team. Du skal kunne håndtere og bevare overblikket i opgaveløsning med mange aktører, og du skal kunne indgå i en god dialog med vores borgere. Du skal samtidig være fleksibel og udadvendt samt have et positivt og professionelt forhold til dit arbejde.

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt job med ansvar og kompetence i et dynamisk og uhøjtideligt miljø
 • et godt arbejdsklima med mange spændende projekter
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling, hvor vi gør en forskel for kommunens grønne profil

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Der er tale om stillinger på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt.

Læs mere om By- og Landskabsforvaltningen
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/blf
http://www.aalborg.dk/media/5415875/saadan-arbejder-vi-i-by-og-landskabsforvaltning.pdf

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere uddybning af arbejdsområdet, opgaverne og stillingens indhold i øvrigt. Du kan kontakte afdelingsleder i By- og Landskabsforvaltningen Anne Marie Overgaard på tlf. 9931 2270 eller skov- og landskabsingeniør Flemming Helsing Nielsen, tlf. 9931 2279.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 9. februar 2020. Vi forventer afholdelse af samtaler i uge 8.

Ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning”.
Der skal vedhæftes bilag som f.eks. CV og eksamensbevis i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 09.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Klima, Miljø & Energi
Landbrug & Natur
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Administration
Arkitektur & Design
Jura
Politik & SamfundAalborg Kommune - hurtigt overblik


Logo: Aalborg Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Aalborg Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1452006/