Genopslag - Vi søger en psykologuddannet leder for PPR, Lemvig

Lemvig Kommune

Fuldtidsjob
Vestjylland

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et af tre afsnit, som tilsammen udgør Børne- og Familiecentret (BFC). Fagchefen for Børn og Familie varetager den daglige ledelse af BFC, med reference til Direktøren for Familie & Kultur.
De to øvrige afsnit i BFC er ”Børne- og Familierådgivningen”, som rummer socialrådgiverne og ”Forebyggelse og Behandling”, som består af tre faglige enheder: Sundhedsplejen, Specialpædagoger og Familiebehandlingen. Desuden er tilknyttet et fællessekretariat.

PPR’s personalegruppe består af 3 psykologer, 2 tale-høre-lærere, en ergoterapeut og en projektansat. Når der søges en psykologuddannet leder, så er det fordi den opslåede stilling rummer ledelse på ca. halv tid, mens den anden halvdel skal bestå af opgaver som PPR-psykolog.

BFC fungerer som et fagligt kraftcenter, hvor kerneopgaven er børn, unge og deres familiers mestring af eget liv. Der arbejdes tværfagligt med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og inklusion med udgangspunkt i at udnytte de mange kompetencer, der er i BFC. Det er centralt for arbejdets udførelse, at medarbejdere i PPR er i stand til at arbejde konsultativt, og at man altid ser det enkelte barn ind i dets sammenhæng.
I BFC tilstræbes at arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og koordinerende i forhold til vore forskellige indsatser.

Lovgivningsmæssigt løses opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Efterskoleloven, Friskoleloven, Dagtilbudsloven og i visse tilfælde også Serviceloven.

Desuden indgår afsnittet sammen med de to øvrige BFC-afsnit i den tidlige forebyggende indsats i kommunen.

Overordnede ansvarsområder:

 • Personaleleder af personalegrupperne i afsnittet
 • Ansvarlig for faglig sparring af medarbejderne, vedligeholdelse og udvikling af faglige kompetencer
 • Arbejdsfordeling i afsnittet
 • Generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til børn, unge og deres forældre
 • Sammen med den øvrige ledelse at udføre og udvikle indsatsen overfor børn og familier med særlige behov med fokus på den enkelte borgers mestring af eget liv
 • Sammen med afsnitsleder for Børne- og Familierådgivningen, afsnitsleder for Forebyggelse og behandling, fagchef og direktør sikre faglig og økonomisk ansvarlig budgetlægning og budgetstyring
 • At gå forrest i et positivt og udviklende samarbejde med øvrige medarbejdergrupper i Børne- og Familiecentret og på tværs i den kommunale organisation for at fremme de mål, der er sat for området
 • I samarbejde med den øvrige ledelse, Velfærdssekretariatet og eksterne ledere fremme inklusion af alle børn i meningsfyldte fællesskaber så tæt på det almene som muligt
 • Sikre korrekt sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning

Fagligt ansvarsområde
Afsnitslederen for afsnittet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning udgør sammen med de to øvrige afsnitsledere og fagchefen et samlet ledelsesteam for Børne- og Familiecentret.

Ledelsesteamet har et fælles ansvar for udvikling af Børne- og Familiecentret, så organisationen både indadtil og udadtil opleves som en samlet og udviklingsorienteret organisation, der leverer ydelser af høj kvalitet i balance med ansvarlig ressourcestyring. Ledelsesteamet skal have fokus på at skabe den attraktive arbejdsplads båret af fælles værdier, hvor bl.a. trivsel, motivation og engagement er i højsædet.

Afsnitslederen indgår i BFC’s visitationsudvalg.
Afsnitslederen indgår i Fagrådet for Børne- og Familieområdet.
Afsnitslederen indgår i Lemvig Kommunes lederforum.
Afsnitslederen samarbejder med Center for læring om implementering af målsætninger i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Afsnitslederen deltager i relevante faglige netværk, bl.a. PPR-ledere i Region Midt
Afsnitslederen holder sig fagligt ajour med ansvarsområdet herunder lovgivningsændringer.

Ønsket uddannelse/baggrund
Cand. Psyk. eller Cand. Pæd. Psyk.
Du skal enten være autoriseret eller være villig til at arbejde for at blive autoriseret.
Du skal enten have lederuddannelse eller være villig til at lederuddanne dig på Diplomniveau.

Forudgående ledererfaring og/eller videreuddannelse er en fordel, men det vigtigste er den personlige motivation for at ville være med til at lede og udvikle området. Der vil være gode muligheder for videreuddannelse efter behov.

Person-/lederprofil
Der vil være brug for en person med flest mulige af nedennævnte egenskaber:

 • God personlig udstråling og rummelighed, med et positivt humanistisk livssyn, der viser sig gennem en uhøjtidelig og ligefrem lederstil
 • Naturlig ledelsesmæssig udstråling og evne til at kommunikere skriftligt og mundtligt samt formidle værdier og udviklingsretninger
 • Åbenhed, troværdighed og ordentlighed i alle menneskelige relationer
 • En initiativrig, synlig, tydelig, engageret og inspirerende leder for sine medarbejdere
 • Lyst og evne til at lede gennem dialog
 • Vilje og evne til at arbejde for at fremme en kultur, der bygger på konstruktiv uenighed og på modsætningen til en ”nul-fejls-kultur”
 • God forståelse for helheden i opgaveløsningen og åbenhed i forhold til at gå nye veje
 • Psykologfagligt velfunderet og med flair for det administrative
 • Mod til forandring og til at uddelegere samt følge op
 • Evne til at omsætte politiske holdninger og beslutninger til praksis
 • Gode forhandlingsevner og gennemslagskraft. Kan træffe beslutninger efter den gode dialog
 • Evne til både at være daglig leder og faglig sparringspartner

Sammenfattende en leder, der gennem sin adfærd og personlighed vinder tillid og anerkendelse såvel blandt ledere som medarbejdere i organisationen.

Aflønning
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne i Ny løn.
Endelig klassificering vil blive forhandlet med relevant faglig organisation.

Ansættelsesprocedure
Der nedsættes et ansættelsesudvalg med deltagelse af repræsentanter for de ansatte og ledelsen på området. Der vil blive anvendt test i forbindelse med ansættelsesforløbet. For alle ansatte i BFC indhentes der børne- og straffeattest.

Vil du høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fagchef for Børn og Familie, Eigil Jensen, e-mail: eigil.jensen@lemvig.dk, mobil: 22 28 67 13

Ansøgning bilagt relevante oplysninger sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside, og skal være Børne- og Familiecentret i hænde senest den 20. februar 2020 kl. 10.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Læs mere om Lemvig Kommune på www.lemvig.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg senest i dag (20.02.2020)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestjylland
Administration
Human Resources
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Human Resources
Jura
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & ForvaltningLemvig Kommune - hurtigt overblik


Lemvig Kommune
Lemvig Kommune
Med et vækstfokuseret og innovativt erhvervsliv har Lemvig Kommune en stribe spændende job – og karrieremuligheder.

Placering
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Logo: Lemvig Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.lemvig.dk


Lemvig Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1452087/