Ergoterapeut til Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Region Midtjylland

Deltidsjob
Vikariat
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)

Et vikariat som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Kognitivt Subspeciale, Sengeafsnit 11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledigt til besættelse pr. 1. april til 30. september 2020.

Der er tale om et vikariat på 32 timer pr. uge. Arbejdstiden er fordelt på dag, aften og weekend.

Om stillingen
Du er ergoterapeut og

  • du har gerne erfaring indenfor neurologi og neurorehabilitering
  • du har respekt for andres faglighed og kan indgå i et sundt tværfagligt samarbejde
  • du bidrager til et godt arbejdsmiljø
  • du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
  • du har gerne kendskab til og erfaring med neuropædagogik
  • du har gerne erfaring med pårørendesamarbejde
  • du har gode kompetencer indenfor det ergoterapeutiske felt, men også gode relationelle og kommunikative kompetencer

Som ergoterapeut i Kognitivt Subspeciale vil du arbejde indenfor krops- aktivitets- og deltagelsesniveau. Patientgruppen rummer patienter med komplekse mentale og kognitive problemstillinger, hvilket kræver en høj grad af kreativitet i dine ergoterapeutiske interventioner i patientens neurorehabilitering.

Fagligheden er naturligvis i højsæde, samtidig med at vi vægter et godt arbejdsmiljø. Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Om Sengeafsnit 11
På Sengeafsnit 11 foregår rehabiliteringen dels gennem grupperehabilitering, hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering, samtidig med at den individuelle rehabilitering vægtes hvor det er særligt nødvendigt, bla med fokus på intensitet i forløbet. Der er 18 patientforløb på afsnittet i alt.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede fagområder: Tidlig Neurorehabilitering, Sensomotorisk Rehabilitering, Rehabilitering af mentale funktioner samt rehabilitering af børn og unge. Til alle fagområder er tilknyttet en klinik.

Fagområdet for Mentale funktioner behandler overvejende patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden. Derudover har en del patienter tillige sensomotoriske problemstillinger. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen.

Vi arbejder i tværfaglige interdisciplinære teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med talepædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Sengeafsnit 11, Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Ergoterapeut Iben Juul, Sengeafsnit 11 på telefon 7841 9209 eller på mail iben.juul@midt.rm.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 2. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 19. februar 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 02.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Vikariat
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1452105/