Forsvarets Efterretningstjeneste søger assisterende it-sikkerhedsofficer og ISO 27001-tovholder

Forsvarets Efterretningstjeneste

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Har du stærke kompetencer inden for it-sikkerhed og ISO 27001, og har du samtidig lyst til at arbejde målrettet med sikkerhed i en efterretningstjeneste, så er det måske dig, vi er på udkig efter som vores nye assisterende it-sikkerhedsofficer og ISO 27001-tovholder.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er en helt særlig arbejdsplads med et unikt miljø, hvor fokus på sikkerhed er i højsædet, herunder også informationssikkerhed. Du bliver en vigtig spiller i en sikkerhedsorganisation, hvor dedikerede civile og militære medarbejdere med et højt ambitionsniveau stiller høje krav til holdninger, kultur og professionalisme, og hvor sikkerhed tænkes i helheder.
Opgaven som assisterende it-sikkerhedsofficer omfatter et område, som har særlig bevågenhed i FE’s ledelse, herunder den fortsatte drift og udvikling af ISO 27001, som prioriteres højt. Opgaven er kompleks, krævende og udfordrende men samtidig meget spændende, og jobbet giver stor mulighed for faglig og personlig udvikling.

Om stillingen
Helt overordnet er din primære opgave at støtte og supportere FE’s koordinerende it-sikkerhedsofficer i forhold til koordinationen af den interne it-sikkerhed i FE, herunder specifikt varetage den fortsatte drift og daglige håndtering af ISO 27001 i FE. Derudover varetager du sammen med resten af den faste sikkerhedsorganisation i FE en række daglige, forskelligartede sikkerhedsopgaver.
Du kommer til at indgå i et professionelt sikkerhedsteam, hvor arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet ofte højt. Opgaveporteføljen har både et langsigtet perspektiv, herunder ift. driften og udviklingen af ISO 27001, såvel som en række opgaver er driftsorienterede og tilpasset en dynamisk hverdag, hvor aktuelle sikkerhedsforhold- og hændelser ofte dikterer dagen og tempoet. Dette stiller krav til både fleksibilitet, struktur og stærk faglig ballast.
Som assisterende it-sikkerhedsofficer og ISO 27001-tovholder har du et tæt samarbejde med både FE’s it-organisation, FE’s sikkerhedsorganisation og FE’s Center for Cybersikkerhed.
Som assisterende it-sikkerhedsofficer har du stor berøringsflade med mange af FE's afdelinger og deres medarbejdere, og der er behov for fleksibilitet ift. din daglige tjeneste, som vil kunne variere mellem FE’s forskellige lokaliteter. Medarbejdersammensætningen i FE er meget alsidig, hvorfor dine kommende kolleger besidder en lang række forskellige faglige kompetencer, lige fra it og antropologi til historie og militærfaglige kompetencer, og du vil i dit arbejde møde en bred vifte af mennesketyper og forskellige funktionsniveauer, hvilket du skal kunne håndtere på en konstruktiv og positiv, men samtidig robust måde.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Tovholder på den fortsatte drift, daglige anvendelse samt udvikling af ISO 27001-standarden i FE
• Bidrage til den sikkerhedsmæssige dokumentation af it-systemer i FE og vedligeholdelse heraf
• Bidrage til risikovurderinger af informationsaktiver og til risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden pba. risikovurderinger
• Bidrage til at der implementeres og gennemføres relevante it-kontroller samt at udforme og vedligeholde interne sikkerhedsbestemmelser indenfor it-området (SoA kontroller)
• Støtte og support ift. at kontrol af it-sikkerheden er i overensstemmelse med gældende interne og eksterne bestemmelser samt rådgive på it-sikkerhedsområdet, herunder ift. FE’s it-projekter
• Udarbejde bidrag til FE’s it-beredskabsplanlægning
• Undervise i FE vedr. it-sikkerhed og i det hele taget formidle sikkerheds-awareness internt i FE, herunder vedr. informationssikkerhed
• Deltage i undersøgelse af og rapportering om it-sikkerhedsbrud

Kvalifikationskrav
Du har interesse for og lyst til at arbejde med it-sikkerhed/ISO27001 og er af natur nysgerrig og har en proaktiv tilgang til udvikling og problemløsning. Du har en høj personlig og faglig troværdighed og har en grundlæggende lyst til at arbejde med både mennesker og it.
Fra tidligere jobs har du udviklet gode samarbejdsevner, og du ved, at god kommunikation er et vigtigt redskab til at være en stærk kommunikator. Du trives med mange og forskelligartede opgaver i et travlt miljø og kan lide at dagene ikke er ens.
Således er vores kvalifikationskrav til dig:
• Relevant uddannelse eller tilsvarende kompetencer
• Tidligere erfaring som it-sikkerhedsansvarlig eller assisterende it-sikkerhedsansvarlig, gerne i en større offentlig eller privat virksomhed
• Erfaring med implementering, drift og udvikling af ISO 27001-standarden - og i det hele taget et godt kendskab til ISO 27000-serien
• Kendskab til it-netværk; gerne på administratorniveau samt generelt kendskab til risikovurderinger indenfor it-området
• Kendskab til risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden samt kendskab til akkrediteringsprocesser for it-systemer
• Kendskab til Secure ISMS, da det er denne platform, som anvendes inden for Forsvarsministeriets koncernområde
• Kendskab til Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste, Forsvarskommandobestemmelse 358-1 (FKOBST 358-1) er en fordel

Din baggrund og personlighed er vigtig
Du kan have en civil eller militær baggrund - eventuelt også en kombination, men det vigtigste er, at du har arbejdet med ISO27001, it og informationssikkerhed i en årrække, og har konkret erfaring med og uddannelse inden for informationssikkerhed.
Du har således bred, konkret erfaring med it-sikkerhed, it-projekter og ISO 27001. Du evner at indgå konstruktivt i et team, som samlet kan og vil bidrage til en tydelig korpsånd, og som sigter mod et højt sikkerhedsniveau. Du befinder dig godt med at assistere og supportere i løsningen af opgaver, og du er ikke bange for at tage ansvar og bringe din viden og ideer i spil. Du bidrager proaktivt til at sikre, at sikkerhedsniveauet positivt understøtter FE’s samlede opgaveløsning, der er centreret om at være Danmark udenrigs- og militære efterretningstjeneste, militær sikkerhedsmyndighed og national it-sikkerhedsmyndighed.
Du skal være god til at holde bolde i luften, respektere deadlines og følge op på aftaler og opgaver. Herudover besidder du en stor grad af selvstændighed, er sikkerhedsbevidst, har personlig og faglig troværdighed, gode formidlingsevner, er handlekraftig og besidder gode samarbejdsevner.
Samtidig er du som person fleksibel og udviser helhedssyn ift. sikkerhedsopgaver. Du evner at være med til at gå foran og sikre levering af aftalte produkter til tiden, idet du er god til at planlægge og styre de opgaver, som du får ansvaret for eller bidrager til at løse. Du kan se dig selv som en del af et serviceteam, hvor der ofte er korte tidsfrister, og hvor du med den største selvfølgelighed løser opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveau.

Din nye arbejdsplads
FE arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.

Vi bruger aktivt de muligheder, som den teknologiske udvikling giver os. Det gør vi med en bred og dyb teknologisk ekspertise, mod, kreativitet og en praktisk evne til at integrere avancerede teknologier i konstant optimering af vores opgaveløsning.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund
Er du kaptajn/kaptajnløjtnant vil stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Som en del af ansættelsen skal du være indstillet på at skulle gennemgå relevante NATO it-sikkerhedskurser.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Arbejdssted
Forsvarets Efterretningstjeneste, København.

Tiltrædelse
Stillingen er ledig fra 1. april 2020 og ønskes besat snarest derefter.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget senest den 1. marts 2020.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 11 og stiler mod en ansættelse fra 1. maj 2020.

I forbindelse med ansættelsesforløbet skal du være indstillet på, at der kan indgå fagrelevante test og prøver.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-Partner på 3332 5566, lokal 2212.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”INDBLIK”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.03.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
IT
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Data & analyse
IT - Netværk & Telekomm.
IT - Software
Rådgivning & SupportForsvarets Efterretningstjeneste - hurtigt overblik


Placering
Kastellet 30
2100 København Ø
Logo: Forsvarets Efterretningstjeneste
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.cfcs.dk


Forsvarets Efterretningstjeneste i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1467944/