Vejinspektør til enheden Gravetilladelser

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Da forvaltningen i disse år oplever en meget stor interesse for at grave i vores veje, søger vi nu en ny vejinspektør, der kan hjælpe os med den udfordring det medfører for den vejmyndighed, der giver de gravetilladelser det kræver.

Vi er en løsningsorienteret servicerende myndighed, der med en solid faglig indsigt optimerer alle de midlertidige forhold, der opstår på vores veje, når de mange bygnings- og anlægsarbejder gør byen klar til fremtidens behov. For det skal også i den midlertidige periode være muligt for borgerne, erhvervsliv og trafikanter at komme let og sikkert rundt i byen.

Så kom og vær med til at optimere og vedligeholde fremkommeligheden mens byen vokser.

Om jobbet
En vejinspektør skal råde og vejlede de bygherrer og entreprenører, der ønsker at opstille sine skure og containere eller grave ude på vejarealet.

Under sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger skal vejinspektøren analysere og stille de vilkår i tilladelserne som entreprenørerne skal efterleve. Hvor stort et areal der må rådes over i en given periode, er ting, der hver dag skal tages stilling til, da det kan påvirke andre borgeres dagligdag.

Samtidig skal det vurderes om den foreslåede afspærring giver den nødvendige sikkerhed og information til de borgere og trafikanter der påvirkes.

Vejinspektøren bliver ansvarlig for de midlertidige trafikale og entreprenørmæssige forhold, og derfor skal der vurderes om arbejderne planlægges og udføres på en kvalitetsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, så trafikanterne kan passere arbejdsstedet uden at komme til skade.

Efterfølgende skal vejinspektøren rundt og tilse om betingelserne følges, samt påpege evt. fejl og mangler der konstateres. Når fiberprojekterne afsluttes, skal ledningsejeren afholde en afleveringsforretning med vejinspektøren, hvor kvaliteten af det færdige arbejde skal bedømmes, for at sikre at vejene igen er i den samme stand, som de var i inden fiberarbejdet opstartede.

Enheden Gravetilladelser har kontor i Njalsgade, men arbejdsopgaverne vil primært skulle udføres udenfor kontoret.

Om dig
Vi forventer vores nye vejinspektør skal igennem en oplæringsproces, men efterfølgende kunne optræde med den autoritet som en vejmyndighed har, samt har en servicemindede tilgang til samarbejdet med borgerne og de mange andre samarbejdspartnere.

Vi forventer også, du har en bred viden om vejkonstruktioner og anlægsentrepriser samt en stor erfaring med de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige, når der skal arbejdes på vejen. Endelig lægger vi vægt på, at vores nye vejinspektør er engageret og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt bidrage til et godt internt samarbejde.

Vi tilbyder
Vejinspektøren ansættes i en fast stilling.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og i øvrigt efter forhandling med den faglige organisation.

I Teknik- og Miljøforvaltningen har vi 37 timers arbejdsuge inkl. frokost og flekstidsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost og vi har fleksordning.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for teknisk service indgået mellem KL og FOA, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen eller er nysgerrig, er du velkommen til at kontakte enhedschef Ivan Partov på 2715 8786 for nærmere information.

Søg via nedenstående link senest fredag den 13. marts 2020

Vi forventer at afholde samtaler i uge 12 og 13.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.03.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Arkitektur & Design
Konstruktion & BeregningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1468020/