Projektkonsulent

Aarhus Kommune

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)

Ansøgningsfrist: 13. marts 2020

Om Jobbet:
Er du ivrig efter at være med til at skabe stærke lokalsamfund sammen med de mennesker, der bor der, i et krydsfelt mellem kultur, sundhed og medborgerskab? Har du energi på at understøtte lokale partnerskaber, borgerinddragelse og samskabelse? Og er du samtidig god til at formidle, koordinere og kombinere med øje for strategier, politikker og målsætninger?
Så er denne nyoprettede stilling måske noget for dig.

Magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og for Kultur og Borgerservice ønsker at arbejde endnu tættere sammen, fordi vi tror på at det giver mulighed for at skabe bedre løsninger og muligheder for og med borgerne i Aarhus Kommune. Derfor er denne stilling en delt stilling med tilhørsforhold begge steder for at skabe den bedst mulige synergi og sammenhæng.

Samtidig er et samarbejde med og inddragelse af forskellige partnere i lokalsamfundene essentielt. Det kan være foreninger, frivillige, andre offentlige institutioner etc. Derfor skal du have lyst til at være i marken, arbejde med samskabelse, opsøge nye samarbejdspartnere og afvikle aktiviteter.

Samarbejdet tager udgangspunkt i den nye politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 (https://www.aakb.dk/sites/www.aakb.dk/files/files/news/politik_for_borgerservice_og_biblioteker_2019_-2022_endelig_version.pdf) og den nye Sundhedspolitik 2020-2024 (https://www.aarhus.dk/media/37807/sundhedspolitik-2020-2024.pdf).
Begge politikker indeholder ambitioner, mål, handlinger og udviklingsopgaver, der går på tværs af de to forvaltningsområder.

Dine vigtigste opgaver bliver at samarbejde tæt med kolleger i både Borgerservice og Biblioteker og i Sundhed og Omsorg om at udvikle og gennemføre fælles projekter. Ligesom du skal være med til at udvikle nye samarbejdsflader, projekter og ideer på tværs og medvirke til, at vi kommer i mål med vores fælles projekter i de to politikker.
Organiseringen af de enkelte opgaver vil variere, så det er vigtigt at du trives godt i rollen som både projektmedarbejder og projektleder kombineret med, at du er i stand til at facilitere processer. Det er derfor vigtigt, at du får energi af at have mange forskellige slags kolleger og samarbejdsflader – både internt og eksternt – og bolde i luften.

Nøgleordene for stillingen er: sundhed, kultur, medborgerskab, læring, udvikling, trivsel, samskabelse, formidling, borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde mellem 2 magistratsafdelinger.

Konkret skal du med afsæt i de to politikker:

• Arbejde hands-on med fælles projekter og initiativer fx udvikling af nyt bibliotekstilbud i Tranbjerg, hvor sundhedsfremme og forebyggelse og lokale bæredygtige fællesskaber integreres
• Have blik for og tilføre initiativer en styrket kobling mellem sundhed, kultur og læring
• Udvikle, undersøge og afprøve, hvordan kultur- og læringstilbud samt sundheds- og trivselsindsat-ser kan styrke hinanden
• handle på de fælles målsætninger i politikken for Borgerservice og Biblioteker og Sundhedspolitikken, samt udvikle, drive og følge fælles lokale indsatser.
• sikre koordinering, erfaringsopsamling og udnyttelse af synergimuligheder i de kultur- og sundhedsprojekter, der i fællesskab igangsættes.
• være nysgerrig på, hvordan vi i fællesskab kan sikre styrket kobling af sundhed, medborgerskab, borgerinddragelse, læring og kultur.

I Aarhus Kommune arbejdes der med et bredt sundhedsbegreb lige som begge forvaltningsområder arbejder ud fra et 0 til 100(+) års perspektiv.

Du tilknyttes organisatorisk forvaltningen Borgerservice og Biblioteker (BoB), der er en del af Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Arbejdspladsen vil dels være Fællessekretariatet (BoB), Dokk1 (3 dage/uge) og dels Sundhedsstaben, Sundhedsstrategi og Forebyggelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (2 dage om ugen), Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

Du skal således være indstillet på at have to arbejdssteder og samtidig skal du forvente aktiviteter og arbejdsdage som geografisk vil være andre steder i Aarhus Kommune afhængigt af de aktuelle projekter. Dette kan fx være på et af de 19 biblioteker, på et lokalcenter i et af Sundhed og Omsorgs lokalområder. Derudover bliver brobygningen til Folkesundhed Frydenlund i Sundhed og Omsorg vigtig, da de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter skal integreres i samarbejdet.

Din nærmeste leder bliver Henrik Traberg, Sekretariatschef, Borgerservice og Biblioteker, men der vil være tale om at der er forskellige opgaveledere afhængig af opgaven.

Du skal forvente, at der vil være møder og aktiviteter efter kl. 16 og i weekender, fx i forbindelse med borgerinddragelsesaktiviteter i de enkelte projekter

Din profil:
Vi søger en projektkonsulent som:

• har erfaring med udviklingsprojekter, inddragelse, projektledelse og projektarbejde, herunder procesledelse, facilitering og evaluering
• har en relevant akademisk uddannelse, alternativt en relevant professionsuddannelse med relevant akademisk overbygning og/eller relevant erfaring inden for de to sektorområder
• er iderig, kreativ og åben i forhold til at anvende og afprøve forskellige metoder, inddragelses- og samarbejdsformer
• har erfaring med at arbejde med design thinking eller andre inddragelsesmetoder
• kan arbejde på tværs af sektorer, kulturer og fagligheder
• har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
• har dokumenterede gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
• kan se potentialet i et tæt samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og Borgerservice og Biblioteker
• er engageret og selvstændig og samtidig er god til at tænke og arbejde i tværfaglige hold
• kan formidle og kommunikere på engelsk (vi forventer ikke et fejlfrit niveau, men at du er klar til både at formidle til udenlandske gæster og at samarbejde med borgere med andet sprog end dansk)

Du skal have gode samarbejdsevner, da du skal arbejde på tværs af borgere, foreninger, faggrupper, teams og magistratsafdelinger. Du skal være omstillingsvillig i forhold til opgaver, rammer og samarbejdsrelaioner.

Derfor skal du vælge os:
• Fordi du har lyst at bygge bro mellem folkeoplysning, kultur og sundhedsfremmeområdet.
• Fordi du brænder for at styrke menneskers mestring af eget liv.
• Fordi du er nysgerrig på, hvordan vi som kommune kan bidrage til at styrke inddragelse, medborgerskab og mening for det enkelte menneske.
• Fordi vi har højt til loftet, en uformel omgangstone og anser humor som et plus.
• Fordi du får brede rammer og en høj grad af selvstændighed, samtidig med at der er opbakning og sparring på opgaver, relationer og arbejdsforhold.

Du får en stilling, som du har store muligheder for at påvirke indholdet i.

Du vil komme til to organisationer, som værdsætter udvikling og læring, fordi vi tror på at det i sidste ende giver bedre tilbud til og mulighed for borgerne.

Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Ugentligt timetal: 37

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2022. Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Henrik Traberg, sekretariatschef, Borgerservice og Biblioteker, e-mail: htr@aarhus.dk, m: 5157 5357
Christina Fruergaard, Motionskoordinator, Sundhed og Omsorg, e-mail: cfru@aarhus.dk , m: 24467299

Ansøgning:
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 13. marts 2020.

Vi forventer, at 1. samtale finder sted den 25/3 og evt. 2. samtale finder sted den 27/3.

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt i Borgerservice og Biblioteker har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer, børneattest og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Borgerservice og Biblioteker, Magistraten for Kultur og Borgerservice (MKB), står for udvikling og drift af Hovedbiblioteket (på Dokk1) og 18 lokalbiblioteker, Borgerservice, ITK og Stadsarkiv. Herudover er der ansvaret for en række tværgående udviklingsfunktioner, herunder Center for Innovation i Aarhus (CFIA).

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning Sidst redigeret d. 12. september 2019 Jobdetaljer

Jobnummer
4278

Ansøgningsfrist
13-03-2020 23:59

Arbejdstid
Fuldtid

Ansættelse
Tidsbegrænset

Kontaktperson
Henrik Traberg

Stillingsbetegnelse
Sekretariatsleder

Telefon
51575357

Afdeling
Fællessekretariat for Borgerservice og Biblioteker

Adresse
Hack Kampmanns Plads 2

Postnummer
8000

By
Aarhus C


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.03.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)
Administration
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
SocialvæsenAarhus Kommune - hurtigt overblik


Placering
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aarhus.dk/


Aarhus Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1468508/