Vallensbæk Kommune søger en GIS-koordinator/byplanlægger

Vallensbæk Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du være en del af en ambitiøs kommune i vækst?
Vil du være en del af arbejdet med en omfattende udbygning og byudvikling i en kommune med en stigende befolkningstilvækst? Trives du med at have ansvar og indflydelse og er du god til dialoger med borgerne, virksomheder, foreninger og andre interessenter, så har vi en ledig stilling som byplanlægger med ansvar for kommunens GIS.

Vil du arbejde i en dialogbaseret og dynamisk kommune med gode arbejdsforhold?
Sammenlignet med mange andre kommuner er vi relativt få personer på hvert felt, og derfor lægger vi vægt på at have et fagligt miljø, hvor vi sparrer med kollegaerne, også uden for vores egen specifikke fagkompetence. Dette opfatter vi som en styrke, da vores samlede faglige viden bliver større end den enkeltes kernekompetencer.

Vi har en løbende dialog med det politiske niveau og den øvrige organisation for at sikre, at kommunens sagsbehandling på vores område er i samklang med Kommunalbestyrelsens politiske visioner og målsætninger – lige fra lokalplaner til lovliggørelse af mindre bygninger.

Vi er en afdeling, hvor ansvarlighed og faglig stolthed er i højsædet. Vi er præget af en åben og uhøjtidelig omgangstone og af, at vi gerne vil arbejde i og for fællesskabet.

Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø, der sammen med den gode service og lysten til at tænke nyt er med til at gøre dette til en interessant og god arbejdsplads. Vi har en resultatorienterede tilgang til opgaverne og vægter den gode kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig har vi fokus på, hvordan kommunen opleves fra borgernes perspektiv og på indsatser, der gør størst forskel for borgerne i Vallensbæk Kommune.

Om opgaverne
På geodataområdet er du som GIS-koordinator ansvarlig for kommunens GIS og geodata, og du skal:

 • Varetage driften af kommunens GIS-systemer, herunder opsætning og vedligehold af data, brugerstyring, kontakt til leverandører, m.m.
 • Have fokus på GIS som et effektivt værktøj for sagsbehandlingen i kommunen.
 • Være den drivende kraft i forhold til anvendelsen af GIS som analyse- og visualiseringsværktøj.
 • Deltage i arbejdet med vedligeholdelse af GeoDanmark-data samt diverse datavask- og ajourføringsopgaver af øvrige grunddata.
 • Yde support til dine kolleger.

Vi bruger Qgis (desktop), Spatial suite (web) og Cognito Access (analyse).

Du vil, ud over at have ansvaret for kommunens GIS og geodata, komme til at deltage i arbejdet med at udarbejde nye lokalplaner for at kunne realisere nye udviklingsprojekter, hvor ældre områder omdannes til nye og tidssvarende boligområder. Samtidig arbejder vi på at forny vores ældre plangrundlag, som tiden er løbet fra med det mål at skabe fremtidens boligby, hvor grønt byliv med central beliggenhed er i fokus.

Udarbejdelse af nyt plangrundlag sker efter en forudgående dialogproces med borgere, erhvervsliv og andre interessenter.

Du vil også skulle bidrage til udarbejdelse af overordnet planlægning som kommuneplan og i det daglige samtidig skulle løse ad hoc-opgaver, der knytter sig til plan- og geodataområdet.

Om dine kompetencer
Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund og erfaring, der har givet dig en bred faglig indsigt i geoinformatik og fysisk planlægning, og at du har god forståelse for samspillet mellem borgere, virksomheder, politikere og administration.

Det er vigtigt, at du kan omgås mange forskellige typer mennesker, at du er en god kommunikator med en god relationel forståelse og har erfaring med dialogprocesser.

Vi er her for borgernes skyld, så du er professionel og ambitiøs på borgernes og virksomhedernes vegne og kan bevare overblikket i en hektisk hverdag.

Endvidere lægger vi vægt på, at:

 • Du har grundlæggende viden og erfaring med anvendelse af geodata og GIS.
 • Du har godt kendskab til QGIS og Spatial suite fra arbejde eller studie, men ellers stærke forudsætninger for at sætte dig ind i disse.
 • Du har erfaring med samspillet mellem flere relevante lovområder i forbindelse med byplanlægningen – planloven, bygningsreglementet, vejlovene, naturbeskyttelsesloven m.v.
 • Du er fagligt velfunderet, er nytænkende og har blik for udviklingsmuligheder.
 • Du er velformuleret i skrift og tale – med erfaring i at skrive oplæg og indstillinger til politiske sager i et klart og forståeligt sprog.
 • Du trives med at have ansvar for dine egne arbejdsområder, og du tænker samtidig i helheder, har øje for videndeling med kollegerne, er fleksibel og kan samarbejde bredt og tværfagligt.
 • Du kan præstere på et højt fagligt niveau.

Du kan læse mere i vores medarbejder- og ledelsesgrundlag om, hvad vi i øvrigt forventer af dig som medarbejder i vores nærværsorganisation.

Præsentation af organisationen
Vallensbæk Kommune er en nærværsorganisation, hvor der er fokus på dialog, relationer, netværk og tværfagligt samarbejde med inddragelse af borgere og erhvervsliv.

Vallensbæk adskiller sig fra andre kommuner ved at have en flad struktur, hvor der er kort fra ide til handling, og hvor der er mulighed for at træffe hurtige beslutninger.

Nærvær, dialog og tillid er værdierne i nærværsorganisationen, og vi bruger vores størrelse som vores styrke. Vi skal nå de politiske mål, og vi er til for at løse kerneopgaven og det er det, hele nærværsorganisationen handler om. I nærværsorganisationen er det politikerne, der definerer de mål, vi skal arbejde med.

Om det praktiske
Ansættelsen sker efter forhandling og jf. gældende overenskomst på området. Tiltrædelse den 1. maj 2020 eller snarest muligt.

Ansøgningsfristen er søndag den 8. marts 2020. Der afholdes 1. samtale den 11. marts og 2. samtale den 16. marts.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center for Teknik, afdelingsleder Colette Josiassen på tlf. 47 97 43 21 eller via mail til cj@vallensbaek.dk.

Søg stillingen
Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 08.03.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Samfundsvidenskab
Arkitektur & Design
Jura
Konstruktion & Beregning
Politik & Samfund
SocialvæsenVallensbæk Kommune - hurtigt overblik


Logo: Vallensbæk Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.vallensbaek.dk


Vallensbæk Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1468786/