Afdelingslæge/overlæge til Palliativt Team og Palliativt Dagafsnit, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sønderjylland

Vi er en specialiseret palliativ enhed og søger en afdelingslæge eller overlæge til Palliativt Team og Palliativt Dagafsnit fra 1. august 2020 eller efter aftale, 37 timer ugentlig.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge med uddannelse i relevant speciale (intern medicinske specialer, almen medicin, onkologi, neurologi eller anæstesiologi).

Stillingen kan kombineres med forskning såfremt det har interesse.

Palliativ enhed består af Palliativt Team, sengeafsnit for lindrende behandling og Palliativt Dagafsnit og er en del af afsnittet Lungesygdomme og Kræftsygdomme.

Lungesygdomme og Kræftsygdomme er tilknyttet Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder og er placeret i Sønderborg.

Palliativt Team varetager ambulante patientforløb, primært i form af hjemmebesøg. Teamet varetager specialiseret tværfaglig palliativ behandling på ekspertniveau. Palliativt Team, afsnit for lindrende behandling og Palliativt Dagafsnit har tilsammen fem overlægestillinger og to afdelingslægestillinger, deraf en specialeansvarlig overlæge. Palliativt Team har fem sygeplejersker, en lægesekretær, en socialrådgiver, to fysioterapeuter, en præst samt psykolog tilknyttet. Palliativt Team tilbyder behandling i et optageområde, der svarer til de 4 sønderjyske kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (ca. 235.000 indbyggere).

Palliativt Dagafsnit opnormeres aktuelt og tager imod palliative og onkologiske patienter med akutte og subakutte behov for behandling såsom blodtransfusioner, drænanlæggelse osv. Herudover varetages den lægefaglige bemanding på Hospice Sønderjylland i Haderslev i dagtiden.

Der er mulighed for at påvirke den faglige udvikling i palliation samt i samarbejde med de øvrige overlæger at deltage i udviklingsarbejdet og efter ønske i forskningsprojekter. Aktuelt foregår der bl.a. forskning omkring brug af telemedicin indenfor palliation samt et undervisningsprojekt, som sigter på at informere borgere om palliation og omsorg ved livets afslutning.

Der forventes en naturlig interesse for og erfaring i planlægning og deltagelse i undervisning både i afdelingen, tværfagligt og -sektorielt. Vores palliative enhed i Lungesygdomme og Kræftsygdomme er godkendt som uddannelsessted til fagområdet specialist i palliativ medicin af Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge inden for et af de relevante intern medicinske specialer, onkologi, neurologi eller anæstesiologi. Ansøgere vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvorfor ”Skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer” bedes udfyldt og vedlagt ansøgningen. Skemaet kan tilgås på Region Syddanmarks hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ud over de faglige kompetencer ønskes en profil, der udstråler engagement, er åben, nytænkende og imødekommende af natur. Ansvarlighed og humor er en selvfølge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningsfrist

er den 15. april 2020, ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Ved eventuelle spørgsmål

er du velkommen til at kontakte:

Der er mulighed for at komme på besøg i Palliativt Team og Palliativt Dagafsnit.


Ansøgningsfrist d. 15.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1482535/