Forskningskonsulent / AC-fuldmægtig

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer.

Sydvestjysk Sygehus

(SVS) er et ambitiøst akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område, i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted, samt en veneklinik i Brørup. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Sygehuset er i øjeblikket i en positiv udvikling, også når det gælder forskning, og med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus, valgt af patienterne. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, bl.a. en praksisnær kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg, i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Sygehuset har i det hele taget markeret sig med et stærkt uddannelsesmiljø på et højt niveau. Derudover er vi godt i gang med at implementere vores nye forskningsstrategi fra 2019, og den skal frem til 2024 vise vejen til en endnu stærkere forskning på SVS. Yderligere etableres der nye forskningsområder, der er bygget ny sengebygning i 2019, der bygges ny fælles forskningsbiobank i 2020, der arbejdes med patient- og pårørende involvering og kvalitets- og forbedringsarbejdet vægtes højt.

Du vil komme til at indgå i Forskningscentret og Enheden for Tromboseforskning på sygehuset, hvor professionalisme og samarbejde er nøgleord i dagligdagen, og du vil få et tæt samarbejde med vores koordinerende forskningsleder, forskningsledere og forskere i de individuelle forskningsgrupper på sygehuset. Grundstenen i vores arbejde er devisen om ”Patienten først”. Forskningscentret er organiseret under Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) ved SDU, hvorfor universitet er en særdeles væsentlig samarbejdspartner.

Du vil komme til at arbejde med løsning af en bred vifte af opgaver, med hovedvægt på at:

 • Understøtte implementeringen af forskningsstrategi 2019-2024 på sygehuset
 • Understøtte udviklingen af forskningsmiljøer på sygehuset inkl. nyt forsknings- og læringscenter Opgaver for Forskningscentret:
 • Være tovholder og supportere på forskningsgrupperne forskningspublikationer: registrering i systemet PURE, kontakt til SDU og sygehusets bibliotek, udarbejde rapporter, oprette gæsteforskere i systemet PDS mv.
 • Være tovholder og supportere på forskningsgruppernes fundraising, herunder skabe overblik over relevante fonde, udarbejde fondsansøgninger, skabe overblik over indkomne bevillinger mv.
 • Webredaktør for forskningshjemmesiden og tovholder for formidling af forskningsaktiviteter/nyheder til SVS (Nyhedsbrev i Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) og SVS-Nyt) og SDU (Nyhedsbrev) Opgaver for Tromboseenheden:
 • Tovholder for enhedens forskningsaktiviteter: udarbejde oversigter, registrere publikationer mv.
 • Varetage studieadministrative opgaver for underviserne i enheden, herunder uploade undervisningsmateriale på Blackboard samt registrere undervisning i KIT
 • Varetage lettere økonomiopgaver i enheden: administrere forskningskonti, projektregnskaber, fakturaer mv.
 • Filarkivering (SharePoint og Acadre)

Se funktionsbeskrivelsen her.

Vi søger en medarbejder, som:

 • Har en akademisk uddannelse inden for samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab
 • Gerne solidt kendskab til forsknings- og uddannelsesområdet og administration af dette
 • Gerne solid erfaring med fundraising
 • Har kompetencer og interesse i at bidrage til at styrke sygehusets 13 forskningsgrupper
 • Kan se patientfokus i arbejdet uden at have direkte patientkontakt
 • Er fagligt kompetent, analytisk funderet og trives med at arbejde selvstændigt
 • Kan spille sammen med samarbejdspartnere på alle niveauer og på tværs af faggrænser
 • Er åben for varierende opgaver - og kan have mange bolde i luften og gribe dem
 • Er indstillet på at arbejde i en travl organisation under løbende udvikling
 • Har kendskab til sundhedsvæsenet

Ønskes yderligere oplysninger kontakt koordinerende forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus, dr.med., ph.d., Torben Knudsen tlf. 21627219, e-mail: Torben.Knudsen@rsyd.dkeller forskningsleder, Enheden for Tromboseforskning, overlæge, professor, dr.med., Jørgen Brodersen Gram tlf. 79182411, e-mail: Joergen.Gram@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er 1. maj 2020.Vi håber at afholde samtaler den 13. maj 2020, men det kan blive nødvendigt at ændre tidsplanen som følge af regeringens retningslinier omkring COVID-19.

I så fald vil du blive orienteret pr. mail.


Ansøgningsfrist d. 01.05.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland
Administration
Medicinal & Sundhed
Sprog, Media & Kommunikation
Administration
Forskning & Udvikling
Internet & Multimedia
Kommunikation & Media
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Politik & Samfund
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1486022/