OUH søger en seniorkonsulent til Innovationsenheden

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydsjælland & Øer
Sønderjylland

Innovation og MTV søger en seniorkonsulent til et nyt team med fokus på professionel fundraising og ledelse af nationale og internationale forsknings- og innovationsprojekter. Du har stor erfaring med projektledelse af komplekse projekter og befinder dig naturligt i et internationalt miljø.

Dine arbejdsopgaver

Du skal i tæt samarbejde med teamet opbygge og lede større projekter, der matcher klinikernes udfordringer og behov – helt fra ansøgning om funding til overlevering til drift. Som seniorkonsulent har du ansvaret for at projektlede en portefølje af projekter og udforme nye ansøgninger i tæt samarbejde med kolleger, klinikere, forskere, virksomheder og internationale samarbejdspartnere.

Opgaver og ansvarsområde

 • Varetage koordination og projektledelse af konkrete projekter
 • Opbygge og vedligeholde netværk med særligt fokus på det internationale netværk inden for sundhedsinnovation
 • Sammen med teamets fundraiser er du med til at identificere internationale opslag og involvere relevante aktører
 • Formulere ansøgninger sammen med klinikere og forskere og sikre velformulerede og skarpe tekster
 • Koordinere ansøgningsprocesser

Hvem er du?

Vi forventer, at du som minimum har en relevant kandidatuddannelse – gerne inden for samfundsvidenskab eller humaniora. Du har indsigt i sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt og er nysgerrig på fremtiden og ikke bare best practice, men next practice inden for nye teknologier til sundhedsområdet såsom AI, VR, robotter og droner.

Vi forventer, at du:

 • Har flere års erfaring med fundraising og projektledelse af EU-projekter
 • Er detaljeorienteret og vedholdende i din opgavevaretagelse
 • Formulerer dig fejlfrit både på både dansk og engelsk (både mundtligt og skriftligt)
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider og perioder med spidsbelastning
 • Føler dig tryg ved at bevæge dig i det ukendte og tør gå forrest i udviklingen
 • Trives med rejseaktiviteter og et meget udadvendt job med stort netværk
 • Trives med både selvstændige opgaver og fælles opgaveløsning i dit team

Vi tilbyder

 • Et stort fagligt projektansvar i en kompleks organisation
 • Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere, der giver et stort netværk og mulighed for videndeling med mange typer af organisationer og personer
 • Ansættelse i en innovationsenhed med kolleger, der har høj faglighed ud over det sædvanlige, et skarpt øje for patienterne og en arbejdsglæde, der rummer plads til forskellighed

Du bliver ansat i Team Partnerskab, der arbejder med international projektudvikling, fundraising, matchmaking til kliniske afdelinger og strategisk samarbejde med virksomheder. Team Partnerskab har et internationalt fokus, der giver OUH innovationshøjde uden for Danmark. Teamet scouter nye ideer i de kliniske afdelinger og i det internationale netværk og matcher dem med kommende EU calls og andre relevante fonde. Fokus er rettet mod nye teknologier som AI, robotter og droner, men teamet fundraiser også nationalt til mindre komplicerede teknologier som fx VR.

Hvem er vi?

Klinisk Udvikling (KLU) er én af i alt fem stabsafdelinger på OUH, som understøtter de kliniske afdelinger, så de bedst muligt kan sætte patienten først: http://en.ouh.dk/patientpyramiden/. Klinisk Udvikling løser forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

Innovation & MTV er en del af Klinisk Udvikling, og vi arbejder med strategisk innovation på tværs af hele OUH. Vi understøtter, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer gennem nationale og internationale projekter. Innovation bygger bro mellem patienter, pårørende og personale og forbedrer samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger via ny teknologi. Derudover arbejder vi med innovations- og evalueringsprojekter vha. Medicinsk Teknologivurdering (MTV) for at optimere metoder og arbejdsgange på hospitalet. Vi inddrager alle afdelinger på OUH, alle fakulteter på Syddansk Universitet samt private virksomheder i vores projekter. Det virtuelle Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er forankret i Innovation & MTV. CIMT er et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og har et stort internationalt innovations- og forskningsnetværk.

Trivsel og udvikling

Stabsafdelingen KLU lægger vægt på at opmuntre medarbejderne til at komme med forslag til, hvordan vi kan optimere arbejdsgange, styrke samarbejdet eller forbedre den enkeltes trivsel og udviklingsmuligheder. Samarbejdet foregår i et miljø præget af tillid, respekt, ordentlighed og en god omgangstone.

Om OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

OUH er et af landets største hospitaler med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 årlige indlæggelser og over 1 mio. ambulante besøg. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere og er geografisk lokaliseret i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø. OUH er både det fynske sygehus og modtager samtidig patienter fra hele regionen. Det giver et optageområde, der dækker ca. 1,2 mio. borgere. Derudover behandler hospitalet patienter fra hele landet med behov for specialiseret behandling inden for en række områder.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er fast og indplaceres som seniorkonsulent på 37 timer om ugen med start 1. juni eller snarest muligt derefter. Stillingen er placeret i Innovation & MTV, og den personaleansvarlige leder er innovationschef Tessa Lind Gjødesen.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

Dit fysiske arbejdssted bliver Odense Universitetshospital i Odense. Du skal påregne rejseaktivitet.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlf. 2916 0324 eller mail tlg@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist den 14. april 2020. Første ansættelsessamtale afvikles den 20. april 2020 og en eventuel anden ansættelsessamtale den 22. april 2020.


Ansøgningsfrist d. 14.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydsjælland & Øer
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Projektledelse
Rådgivning & Support
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1486457/