Sygeplejerske med særlig klinisk funktion

Region Nordjylland

Fuldtidsjob
Nordjylland

Sygeplejerske med særlig klinisk funktion: Uddannelse, undervisning og udvikling til Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien Region Nordjylland

Er du interesseret i og har flair for at arbejde systematisk med udvikling, uddannelse og undervisning i sygeplejen i et intensivt psykiatrisk sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland og har du lyst til at være med til at gøre en forskel i de mest komplekse patientforløb, så har vi stillingen til dig.
Sygeplejen er i konstant udvikling og der arbejdes løbende med at vurdere og revurdere det faglige grundlag for den sygepleje, patienterne skal tilbydes. Sygeplejen defineres ved hjælp af begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC). En ny teoretisk og internationalt udviklet forståelsesramme, hvor planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje er i fokus. Til at løfte funktionen er opslaget henvendt til sygeplejersker, der har videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Der er tale om to stillinger i intensive sengeafsnit med ansættelse pr. 1.6.20 eller efter aftale

Faglige miljø i intensiv psykiatri i Klinik Psykiatri Nord:
Faglig kvalitet og kompetence prioriteres højt i klinikken. Vi arbejder miljøterapeutisk og anvender kognitive metoder, mentaliseringbaseret tilgang og Guidet Egen Beslutning med fokus på fremadrettede pleje-, aktivitets-, og behandlingsplaner, udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte patient og dennes pårørende. Vi arbejder målrettet med forebyggelse af tvang blandt andet med udgangspunkt i Safewards modellen
Medarbejdergruppen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykolog og socialrådgiver. Endvidere kan patienterne henvises til fysioterapi og ergoterapi.
Vi arbejder med kontaktpersonfunktion og vægter tværfaglig samarbejde, hvor de enkelte faggrupper bidrager med deres specifikke viden i det samlede patient forløb.

N6:
Afsnit N6 er et intensivt akut modtagerafsnit med 16 sengepladser
N6 modtager patienter fra hele Klinik Psykiatri Nords optagerområde, med alle former for psykiatriske lidelser, som har brug for akut indlæggelse
Patienter visiteres via egen læge, ambulatorie eller psykiatrisk skadestue i Aalborg.
Der indlægges i gennemsnit 100 patienter pr. mdr. Gennemsnitlig indlæggelsestid er 6,5 dage. Alle akutte indlæggelser sker til N6, hvor patienterne vurderes mhp indlæggelse i åbent afsnit eller i intensiv regi

N5:
Afsnit N5 er et intensivt sengeafsnit med 10 sengepladser. Patienterne visiteres primært fra N6. Patienter der visiteres til N5 er behandlings-ustabile patienter med svær psykisk lidelse med behov for langtidsbehandling. Patienterne kan være underlagt retslige foranstaltninger, være kendt med risiko for – eller med tidligere kendt udadreagerende adfærd, og have misbrug/ dobbeltdiagnose samt deraf afledte komplekse problemstillinger. Diagnostisk er det primært indenfor skizofreniområdet.

Om stillingen
Din primære funktion i stillingen har fokus på tre områder:
Uddannelse: hvor der vil være fokus på at koordinere, tilrettelægge og varetage den kliniske undervisning af studerende og elever på både basis og efteruddannelsesniveau. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, i forhold til gældende bekendtgørelser og studieordninger for respektive uddannelser
Undervisning: Her vil fokus være på kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale i afsnittets sygeplejefaglige speciale
Udvikling: Fokus vil her tage afsæt i forsknings-, evidens- og erfaringsbaseret viden som skal udføres og implementeres
I stillingerne vil der være et tæt samarbejde med øvrige sygeplejersker i organisationen med samme funktion, samt et tæt samarbejde med de kliniske sygeplejespecialister.

Forventninger til stillingerne

  • Uddannelse og autorisation som sygeplejerske
  • Relevant akademisk uddannelse med fokus på klinisk sygepleje og/eller pædagogik
  • Kendskab til eller erfaring med psykiatri er ønskeligt
  • Har kompetencer til at kunne arbejde med komplekse sygeplejeproblemstillinger
  • Viden, erfaring samt evne til at gennemføre uddannelses-/undervisnings- og udviklingsarbejde i klinisk praksis
  • Evne til at motivere og engagere og give faglig sparring
  • Evne til at igangsætte processer og opnå resultater på baggrund af samarbejde og koordinering
  • Kreativ, dynamisk, fleksibel og struktureret i sit arbejde
  • Gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
  • Evne til at indgå i mange former for samarbejde mono- og tværfagligt

Evne til at arbejde selvstændigt

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til
For N5: afsnitsledende sygeplejerske Maiken Q Slott: 97643898
For N6: afsnitsledende sygeplejerske Lotte Hansen: 97643872
eller viceklinikchef Helle Jakobsen: 25579053
Ansøgningsfrist fredag d. 17.4.20
Der forventes afholdt samtaler i uge 17
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
I forbindelse med ansættelse, vil der blive indhentet straffeattest
Stillingen er en fuldtidsstilling

Fakta Arbejdssted Psykiatrien

Adresse Hjørringvej 180
9700 Brønderslev

Arbejdstid Fuldtid

Varighed Fast ansættelse

Ansøgningsfrist 17. april 2020

Tiltrædelse 01. juni 2020

Kontakt Kontaktperson Maiken Quist Slott
Mail: mqs@rn.dk Tlf: 51187356


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 17.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Nordjylland - hurtigt overblik


Logo: Region Nordjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Region Nordjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487123/