Bygningsstyrelsen søger kontorchef til vores Center for Udlejning

Bygningsstyrelsen

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Vil du være med til at levere attraktive arbejdspladser og rådgive de statslige kunder om deres lokaleomkostninger? Og kan du sammen med dine ledelseskolleger lede ca. 55 engagerede medarbejdere?

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og administrerer den statslige huslejeordning. Vi skal levere attraktive arbejdspladser til universiteter og statens institutioner og samtidig reducere statens lokaleomkostninger og klimabelastningen fra statens bygninger. Vi løser de lokaliseringsopgaver, der bliver politisk besluttet, og vores lokaleløsninger skal være mere effektive for institutionerne og for staten, end hvis institutionerne selv har ansvaret.

Opgaven

Som kontorchef i vores Center for Udlejning vil du blandt andet få ansvaret for

 • Den overordnede kundedialog om lokaler, løsninger og huslejeøkonomi
 • De indledende faser i vores byggerier, når der sættes renoveringer og ombygninger i gang
 • Konkret rådgivning om arealeffektivisering, gode arbejdspladser og omkostningsreduktion.

På universitetsområdet er vi ved at være i mål med en omfattende reform af huslejeordningen.

Den næste store opgave er at belyse, hvordan huslejeordningen for centraladministrationen, politi og domstole kan ændres for i endnu højere at understøtte, at statens kontorarbejdspladser udgør et godt arbejdsmiljø og samtidig at reducere statens omkostninger og klimaaftryk. Du vil få en central rolle i dette arbejde. Vores tilgang vil være proaktivt at udarbejde flere analyser og businesscases og på baggrund heraf styrke vores rådgivning af kunderne.

Center for Udlejning, hvor du bliver en del af centerledelsen, har en central rolle i dette arbejde.

Ledelse sammen med chefkolleger

Vi kan tilbyde en ledelsesopgave, hvor du som vores nye kontorchef indgår i et samarbejde med to andre centerledere i Center for Udlejning. I arbejder efter de samme mål, I følger sammen op på jeres fælles KPI'er, og I prioriterer og træffer beslutninger i fællesskab. Ledelsen i Center for Udlejning er fælles om at bemande projekterne med de rette kompetencer og ressourcer, samle op på ny viden og understøtte medarbejderne i, at der sker løbende læring og udvikling. Med hjælp fra 3 teamledere leder I ca. 55 medarbejdere.

Vi er ambitiøse med vores ledelsesudvikling, og ud over et tæt samarbejde i centeret, skal du bidrage til den bredere ledelsesudvikling og være med til at sikre et stærkt samarbejde på tværs af centre og fagligheder.

Den ideelle profil

Vi forventer, at du fagligt

 • Har strategiske og analytiske kompetencer, der gør dig i stand til at overskue kompleksitet, engagere ledelseskolleger og medarbejdere samt skabe resultater sammen med disse.
 • Kan lede forandringsprocesser
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation eller fra langvarigt samarbejde med sådanne.
 • Har stærke kompetencer i forhold til kunder og interessenter – og kan agere professionelt og ordentligt i rollen som statens største ejendomsudbyder
 • Prioriterer netværk og er bredt orienteret mod omverdenen – både nationalt og internationalt
 • Har økonomisk faglige kompetencer
 • Har juridisk forståelse

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse gerne suppleret med ledelsesmæssig efteruddannelse.

Som person forventer vi, at du:

 • Er en beslutningsdygtig leder, der kan bevare overblikket i pressede situationer, samtidig med at du leder med personlig troværdighed, som sikrer accept og opbakning til forslag og løsninger.
 • Kan skabe et velfungerende samarbejde i centeret og bidrager til det tværgående samarbejde i hele styrelsen.
 • Er en tydelig og stærk kommunikator, der er i stand til at sikre transparente beslutningsprocesser.
 • Har situationsfornemmelse og politisk manøvredygtighed.
 • Sikrer dialog og medinddragelse, kan lede gennem andre og formår at anvende og udvikle de koncepter og kompetencer, der eksisterer i organisa­tionen.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret arbejdsplads. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i arbejdsområder, der understøtter de arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. Den aktivitetsbaserede indretning er valgt, fordi vi i Bygningsstyrelsen ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel. Vi ønsker samtidig at inspirere andre statslige institutioner til at udvikle og optimere deres kontorarbejdspladser.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 og indplaceres i løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en bruttoløn på ca. 950.000 kr. årligt, hvoraf en del er afhængig af årets resultater.

Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Kristian Lyk-Jensen på telefon 41 70 10 61 eller HR-chef Susanne Nielsen på tlf. 41 70 10 49. Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 14. april 2020. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/. Vi forventer at afholde første runde samtaler den 20. og 21. april 2020 og 2. samtaler den 24. april 2020.

Du skal være indstillet på, at samtalerne eventuelt gennemføres som videosamtaler på grund af den aktuelle sundhedssituation i Danmark.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 14.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Human Resources
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Human Resources
Jura
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
TopledelseBygningsstyrelsen - hurtigt overblik


Logo: Bygningsstyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Bygningsstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487195/