Vi er i gang med at etablere Fælles Intermediært Afsnit, der skal rumme særligt komplekse og kritisk syge patienter – skal du være med?

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Ønsker du i fællesskab med dygtige og top motiverede kolleger at skabe et nyt afsnit hvor patienten, høj faglighed og samarbejde er i centrum – så er fælles intermediært afsnit helt sikkert noget for dig.

Om Fælles IMA
Vi skal i løbet af de næste måneder etablere et afsnit til komplekse og kritisk syge patienter, der er nogle af de mest sårbare patienter på hospitalet. Det er de patienter, som ofte har flere diagnoser og som har pleje – og behandlingsbehov, der er større end svarende til et sengeafsnit, men mindre end svarende til en intensiv sengeplads.

Fælles IMA er planlagt til 12 senge hvor det er planen at de første 6 senge åbner til september, og de resterende senge forventes at åbne i løbet af efteråret.
Der er et planlagt fremmøde på 7 i dagvagt, 6 i aftenvagt og 5 i nattevagt. Denne normering gør at du varetager pleje og behandling af 2-3 patienter i alle vagtlag, og afsnittets fysiske rammer gør at du har mulighed for at være helt tæt på patienterne og dermed kan yde sygepleje af højeste kvalitet.

Patienterne på Fælles IMA vil komme fra alle specialer fra Bispebjerg Hospital, bl.a. medicinsk modtageafsnit, ortopæd- og mavetarmkirurgi, lungemedicin, neurologi, geriatri og kardiologi. Meget ofte har patienter flere konkurrerende lidelser indenfor de ovenstående specialer, hvilket øger kompleksiteten betydeligt, og det er bl.a. de patienter du som sygeplejerske vil møde på Fælles IMA.

Hvem er du?
Din indflydelse er vigtig for at skabe et afsnit, der er præget af udvikling og respekt og hvor høj faglighed og nærvær er vigtigt i arbejdet med patienterne. Du får således mulighed for at være med til at bygge et nyt afsnit op, og være med i beslutningerne om alt lige fra indretning af afsnittet, arbejdsgange, vagtplanlægning og stuegang.

Du har også mulighed for at være med til at skabe en bærende kultur der bygger på værdier, som vi værner om her på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det er bl.a. at en god afdeling udover patientbehandling også handler om at skabe et godt arbejdsmiljø med plads til udvikling og læring i hverdagen. For når man arbejder i et afsnit hvor dette er bærende elementer, ved vi at det giver den arbejdsglæde og sikkerhed, som er altafgørende for både patienter og pårørende.

Du får et individuelt uddannelses- og træningsforløb
Som en del af etableringen af et Fælles IMA, har vi planlagt et målrettet og specialiseret uddannelses- og træningsforløb til alle, der starter i vores nye afsnit. Som ansat i Fælles IMA, kan du forvente at få en individuel plan for din introduktion, oplæring og uddannelse afhængig af de erfaringer, du kommer med. Der vil være mulighed for at lave en kombinationsstilling med andre afsnit på hospitalet.

I den tid hvor afsnittet etableres og gøres klar til at modtage patienter vil der være opgaver i forbindelse med klargøringen, men også introduktion i de forskellige specialer så du får en mulighed for på forhånd at udvikle dine kompetencer og få en fornemmelse for de patienter du vil møde på Fælles IMA.

Så vil du gerne udvikle dine kliniske kompetencer indenfor flere specialer, og har lyst til at være med i en opstartsfase med nye patientforløb, nye kollegaer og nye rammer så er Fælles IMA helt sikkert noget for dig!

Om ansættelsen
Du ansættes i skiftende vagter og vil have vagter hver 2. eller 3 weekend, men herudover udvises der stor fleksibilitet omkring vagtplanlægning, og hvad der er vigtigt for dig.

Om anæstesiologisk afdeling
Fælles IMA er organisatorisk placeret i anæstesiologisk afdeling Z og ledes af afdelingssygeplejerske Sarah Lundstrøm og afsnitsoverlæge Birgitte Riis Andersen.

Anæstesiologisk afd. Z har 300 medarbejdere og består af intensivafsnit, anæstesiafsnit, perioperativt afsnit, sterilfunktion, smerteklinik, lægebil og Giftlinjen.

Anæstesiologisk Afd. Z er en velfungerende afdeling, hvor værdigrundlaget er præget af retfærdighed, forudsigelighed og helhed. Vi arbejder vedvarende med vores faglighed, trivsel og arbejdsmiljø som et fundament for dette.

På hospitalet generelt - og også i Afd. Z, arbejdes med ”Strategi for Sygeplejen”, som er udarbejdet på tværs af hospitalet og sætter fokus på ”Fundamentals of Care”.

Kom forbi til en kop kaffe
Er du blevet nysgerrig, har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at møde os?
Så er du velkommen til at komme forbi til en kop kaffe. Du kan kontakte

Afdelingssygeplejerske Sarah Lundstrøm, tlf. 20310785, mail sarah.lundstroem@regionh.dk

eller

Ledende oversygeplejerske Charlotte Wegmann, tlf. 24 78 64 06,

mail: charlotte.gersel.wegmann@regionh.dk

Tiltrædelse: 1. juni 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: mandag den 22. april 2020 kl. 09.00

Ansættelsessamtale: Der afholdes løbende ansættelsessamtaler


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 22.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Medicinal & Sundhed
Medicinal & SundhedRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstaden træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. Vil du være med til at gøre en forskel?​

Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487217/