2 introduktionslæger i Akut medicin

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

FAM OUH, er blandt Danmarks største akutmodtagelser og den måske mest velfungerende

I FAM er der ansat 10 speciallæger, en professor i akut medicin samt en ledende overlæge.

Dertil kommer 6 KBU-læger og 2 introduktionslæger. Yderligere 15 KBU-læger har halv tid i FAM og halv tid på geriatrisk, neurologisk, lungemedicinsk, gastroenterologisk eller kardiologisk afdeling.

Herudover bemandes FAM med vagthold fra syv intern medicinske grenspecialer bestående af bagvagt 1(speciallæge), bagvagt 2 (hoveduddannelseslæge), 2 forvagter, sweeper samt medicinsk mellemvagt. Alle vagthold er i tilstedeværelsesvagt. Ortopædkirurger, parenkymkirurger og neurologer er ansat i specialafdelinger med tjeneste i FAM og de modtager alle deres akutte patienter i FAM. FAM modtager i tillæg akutte patienter fra specialerne gyn/obs, pædiatri, thorax- og karkirurgi samt neurokirurgi.

Uddannelsens sammensætning

Introduktionsstillingerne i akutmedicin på OUH er sammensat med 6 måneder i intern medicin fulgt af 3 måneder i ortopædi og 3 måneder parenkymkirurgi. Alle specialer er fysisk samplaceret i FAM-bygningen. I det intern/akutmedicinske forløb superviseres der af HU- og speciallæger i akutmedicin og intern medicin. I forløbene i de kirurgiske afdelinger superviseres der af HU- og speciallæger i ortopædi og kirurgi. På OUH modtages de præhospitalt uafklarede patienter typisk i den intern medicinske del af FAM.

Introduktionslæger indplaceres som mellemvagt. Ved mangel på erfaring i intern medicin, kirurgi eller ortopædi startes som forvagt.

Ud over obligatoriske kurser i klinisk vejledning omfatter introduktionsuddannelsen i akutmedicin ved OUH også kurser i ultralyd, diverse simulationskurser i både praktiske procedurer og ABCD-gennemgang, medicinsk nødkaldstræning og hjertestopsundervisning. I alt tilbydes årligt 10 kursusdage, hvoraf flere kan planlægges efter introduktionslægens interesseområder.

Arbejdsområder:

Introduktionslægen skal være interesseret i at fungere i en uddannelsesintensiv afdeling med fokus på patientbehandling af høj kvalitet integreret med uddannelse af ligeledes høj kvalitet af både yngre kolleger i forskellige uddannelsesforløb samt tværfagligt personale.

Stillingen indebærer, at introduktionslægen sammen med det øvrige vagthold udarbejder kliniske vurderinger, journal samt udrednings- og behandlingsplaner på akutte patienter. Herudover stuegang , akutambulatorium og medicinske nødkald.

Er interesseret i at anvende akut ultralydsdiagnosticering efter behørig oplæring.

Vi forventer at afholde samtaler d. 18. maj 2020

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Anne-Sofie Pii, anne-sofie.pii@rsyd.dk eller tlf. 65414768

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Uddannelsesansvarlig overlæge Sune Laugesen

Fælles Akutmodtagelsen, FAM

OUH/Odense Universitetshospital

sune.laugesen@rsyd.dk

Ledende overlæge Michael Hansen-Nord

Fælles Akutmodtagelsen, FAM

OUH/Odense Universitetshospital

tlf. 6541 2673

mobil 2328 3460

E-mail: michael.hansen-nord@rsyd.dk


Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487447/