Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns KommuneCenterchef i Jobcenter København

Genitor APS

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Centerchef i Jobcenter København
Er du vores nye centerchef, der sammen med syv afdelingschefer og 230 medarbejdere vil gøre en mærkbar forskel for udsatte borgere?
Jobcentret, som er et af flere jobcentre i Københavns Kommune, arbejder med at hjælpe udsatte borgere i ressourceforløb ind på arbejdsmarkedet. Hvis ikke det er muligt, afklarer centret borgeren til revalidering, fleksjob eller førtidspension. Centret afvikler derudover et meget stort antal møder i rehabiliteringsteams, hvor der indstilles til afgørelse om førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.

Som led i en ambitiøs politisk handlingsplan for førtidspension og fleksjob er vi i fuld gang med at skabe bedre vilkår for udsatte borgere. Det sker bl.a. gennem kortere sagsbehandlingstider og en mere koordineret og helhedsorienteret indsats med bedre service til borgerne. I forlængelse heraf er jobcentret blevet omorganiseret til et rent ressourceforløbscenter. Centret arbejder nu stort set kun med én borgergruppe, og medarbejderne har fået flere funktioner med både myndigheds- og beskæftigelsesafklarende indsatser. Borgerne får en koordineret indsats på tværs af forskellige forvaltninger og myndigheder.

Jobbet
Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved et stort politisk og offentligt fokus med mange interessenter. Som centerchef skal du derfor trives med en dagsorden, hvor der er stor bevågenhed og høje ambitioner, og du skal understøtte en stærk samarbejdskultur både internt og eksternt.

Arbejdet med at skabe bedre vilkår for de udsatte borgere er kommet godt fra start, og vi har opnået gode resultater, men der ligger stadig en stor opgave i at få implementeret handleplanen helt i bund.

Det er derfor afgørende, at du som centerchef har stærke ledelsesmæssige kompetencer og kan understøtte afdelingsledere og medarbejderne, så de har de nødvendige rammer og kompetencer til at løfte deres opgaver.

Som centerchef skal du have fokus på benhård produktionsstyring, hvor centret bl.a. skal afvikle mindst 4.800 møder i rehabiliteringsteams i 2020. Samtidig skal du sikre, at opgaverne løses med høj faglighed og kvalitet, hvor du systematisk følger op på resultater, mål og indsatser på centret.

Endvidere skal du som centerchef tage ansvar for løbende at udvikle driften, hvad enten det drejer sig om indsatsen, nye servicedesigns, digitalisering eller andre løsninger, der kan være med til at give bedre borgeroplevelser og en mere effektiv drift. At oversætte og implementere de politiske mål og beslutninger til drift er en væsentlig del af opgaven.

Vi forestiller os, at du som centerchef

  • har en længerevarende uddannelse
  • har erfaring og resultater fra driftsstyring af en politisk styret organisation, gerne inden for beskæftigelsesområdet
  • er idérig og udviklingsorienteret, gerne med blik for digitale løsninger og servicedesign
  • mestrer det løsningsorienterede og konstruktive samarbejde med borgere, andre myndigheder og eksterne samarbejdspartnere
  • er en god kommunikator, der sætter tydelig retning og skaber ejerskab og god trivsel
  • har solide ledelseskompetencer og erfaring med ledelse, herunder gerne ledelse af ledere og har fokus på høj trivsel og inddragelse af ledere og medarbejderne

Vi tilbyder
Som centerchef får du mulighed for at sætte dit præg på beskæftigelsesindsatsen i København, og du får samtidig ansvar for et stort område med politisk og offentlig bevågenhed. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje, faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter aftale om Ny Løn. Stillingen forventes besat den 1. juni 2020. Ansættelsesstedet er Gl. Vasbygade i København SV/Sydbanestien i København SV.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Tina Overgaard, partner i Genitor, på 3141 0582 for en fortrolig drøftelse af dine muligheder i stillingen, ligesom du kan få nærmere information om stillingen ved henvendelse til fagdirektør Marianne Sørensen på 2178 1632.

Søg via nedenstående link senest søndag den 12. april 2020
Vi afholder to samtalerunder og der vil være test efter 1. samtale.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer.

Jobcenter København – vi hjælper med at afklare ledige til fleksjob eller førtidspension. Og vi hjælper ledige i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 12.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
SocialvæsenGenitor APS - hurtigt overblik


Placering
Langebrogade 6E, 3. tv.
1411 København K
Logo: Genitor APS
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://genitor.dk/


Genitor APS i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487520/