Chef for handicap-området i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du stå i spidsen for udviklingen af myndighedsindsatsen til borgere med handicap, deres familie og pårørende i Københavns Kommune? Så søg stillingen som borgercenterchef for handicapområdet i landets største socialforvaltning.

Borgercenter Handicap er et af forvaltningens tre borgercentre og har et årligt budget på godt 2 mia. kr., hvoraf du får direkte budgetansvar for ca. 1 mia. kr. og ca. 300 medarbejdere. Som borgercenterchef får du myndighedsansvaret for drift og udvikling af myndighedsindsatsen fordelt på modtagelse, aldersopdelte områder, familiehus og aflastning – alle områder med hver sin områdechef og en række afdelingsledere. Områdecheferne har direkte reference til dig. Læs mere her: http://www.bch.kk.dk/indhold/organisering

Det er en attraktiv stilling for dig, der motiveres af og evner at fortsætte den udvikling på myndighedsområdet, der har været arbejdet med de seneste to år – hvor fokus har været på at øge servicen til borgerne gennem bedre fristoverholdelse, højere faglig kvalitet og styrket borgerdialog.

Du skal være med til at sikre en høj kvalitet og en effektiv myndighedsindsats, hvor afgørelser, indsatser og service hænger sammen inden for den givne økonomiske ramme. Kvaliteten i løsningerne skal være stabil og sikker, inddragelsen af relevante aktører skal være tæt, og resultaterne skal stå mål med de politisk fastlagte krav.

Det forventes, at du sætter en tydelig retning, motiverer og engagerer organisationen og samtidig bidrager til det samlede borgercenters strategiske omstillingsinitiativer.

Du bliver en del af en spændende og levende arbejdsplads med mange dygtige og engagerede medarbejdere. Du indgår i den overordnede forvaltningsledelse og refererer til direktionen. Du og den øvrige ledelse af borgercentret har en faglig kompetent stab og kan trække på mange faglige ressourcer.

Du får et tæt samspil med vicedirektøren og den borgercenterchef, som har ansvaret for udførerområdet. Sammen har I ansvaret for at drive og udvikle området for borgere med handicap i København. Du vil få en vigtig rolle i den langsigtede, strategiske udvikling af indsatserne på området. I samarbejde med direktionen lægger I den faglige og økonomisk bæredygtige strategi på tværs af borgercenterets funktioner.

Du kan finde yderligere oplysninger om organisering, indsatser og ansvarsområder i Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk. Yderligere oplysninger om socialforvaltningen finder du på www.kk.dk.

Vores forventninger til dig
Vi forventer af dig, at du, med afsæt i en relevant videregående uddannelse, har erfaring med at lede et større driftsområde i en politisk styret organisation og har erfaring med myndighedsarbejde på et af de store velfærdsområder.

Vi forventer, at du kan dokumentere gode resultater både i forhold til at sikre borgerne høj kvalitet og sikre en effektiv drift. Det vil være en fordel, hvis du kender til området.

Vi forventer, at du har en solid ledererfaring, herunder med ledelse af ledere.

Vi forventer, at du er en leder med naturlig autoritet, samtidig med at du opleves tillidsvækkende. Du sætter en tydelig retning og er motiverende i din ledelsesstil og evner at få ledelsen i organisationen til at samarbejde og skabe sammenhæng. Du er både handlekraftig, beslutningsstærk og operativ på den ene side og udviklingsorienteret på den anden side. Du lægger vægt på, at resultater skabes i samspil med andre, og du fremmer inddragelse af medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere i udviklingen af området. Du har nemt ved at kommunikere og begå dig på alle niveauer i organisationen. Det er afgørende, at du er dygtig i den borgerrettede dialog og i kommunikation og samarbejde med relevante råd og nævn.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse den 1. juni 2020. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Mikkel Boje på 2157 9197 eller vicedirektør Mette Boskov Vedsmand på 5160 4847.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 12. april 2020
Vi forventer at afholde første og anden samtalerunde henholdsvis den 21. april 2020 og den 27. april 2020. Som led i ansættelsesforløbet afholdes der af ekstern rekrutteringskonsulent test mellem først og anden samtalerunde.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 12.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
Topledelse
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487533/