Jurister/specialkonsulenter til udbud og entrepriseret i anlægsprojekter i København til Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Brænder du for udbuds- og entrepriseret? Som vores nye Bygge- og udbudsjurist er dit primære ansvar at yde juridisk rådgivning og bistand til medarbejdere, som foretager indkøb af bygge- og anlægsarbejder. Herudover giver du juridisk rådgivning, når der løbende er brug for det i projekterne.

Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet i Teknik- og Miljøforvaltningen søger en til to jurister til vores mange anlægsprojekter i det offentlige rum. Måske er det lige dig?

Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet er én af fire afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet er bygherre på alle anlægsprojekter i Københavns offentlige rum og vores portefølje på over 100 projekter har stor politisk bevågenhed. Vi fornyer pladser og parker, anlægger cykelstier, broer og renoverer veje, samtidig med at vi klimasikrer byen. Alt sammen med det mål at sikre et godt storbymiljø og et unikt byliv i København.

Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet er desuden vejmyndighed i Københavns Kommune og træffer således Kommunens afgørelser i forbindelse med anlægsprojekterne i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vi søger en til to jurister til jurateamet. Vi forventer, at du er cand.jur. eller cand.merc.jur. Du har erfaring fra enten en offentlig bygherreorganisation, en rådgivnings-, bygge- eller anlægsvirksomhed eller fra et advokatkontor, og du er opdateret på nyeste juridiske viden inden for udbudsret og entrepriseret. Det er desuden en stor fordel, hvis du har praktisk erfaring som vejmyndighed, herunder har erfaring med at arbejde med vej-lovgivning.

Om jobbet/opgaven
Jurateamet består i dag af seks bygge- og udbudsjurister og en administrativ medarbejder. Vi er hver især tilknyttet 15-20 anlægsprojekter, som vi følger i hele forløbet fra program til færdigt anlæg. I den løbende sparring med projekt- og byggeledere og ledelsen i Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet har vi fokus på at hjælpe projekterne i mål inden for de givne rammer.

Stillingerne er som udgangspunkt fuldtid, svarende til 37 timer om ugen, men der kan være tale om deltidsstillinger såfremt den/de rette kandidater ønsker dette.

Vi arbejder med to primære fagområder: Udbud, hvor vi finder vores samarbejdspartnere til teknisk rådgivning og entreprisearbejder, samt selve samarbejdet og kontraktstyringen i forhold til vores eksterne parter. Vores anlægsprojekter findes i alle former og størrelser, fra små grønne oaser i byen til store komplicerede brokonstruktioner med mange grænseflader.

Du vil indgå i to typer teams

 • i Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitets ambitiøse juridiske team, hvor vi vægter indbyrdes faglig sparring og social trivsel højt
 • i projektteams med den projekt- og byggeleleder, der styrer de enkelte anlægsprojekter – her fungerer du som deres tætte juridisk sparringspartner igennem hele processen

Jurateamets vigtigste arbejdsopgaver er

 • rådgivning om udbud efter udbudsloven og tilbudsloven, herunder dialog om projektets succeskriterier, udbudsstrategi, evalueringskriterier, tilbudsevaluering m.v.
 • rådgivning om samarbejde og kontraktstyring efter ABR 18, AB 18 og ABT 18, herunder forhandling med tekniske rådgivere og entreprenører, fortolkning og kravbehandling
 • rådgivning om vejloven, privatvejsloven m.v., samt andre områder, som relaterer sig til opgaven som vejmyndighed
 • udvikling af interne undervisningsforløb og ajourføring af værktøjer til udbud og kontraktstyring
 • ansvar for styring af rammeaftaler om teknisk rådgivning, entreprisearbejder, indkøb af byinventar m.v.
 • afklaring af juridiske forhold vedr. 3. parts ledninger, klimasikring, servitutter, naboret m.v.
 • udformning af bygherreoverenskomster og aftaler med andre parter og grundejere

Din profil

Som jurist/specialkonsulent ser vi gerne, at du har

 • erfaring med entrepriseret, gennemførelse af udbud og kontraktstyring
 • viden om forvaltningsret og er indstillet på at bistå i forvaltningsretlige spørgsmål i projekterne
 • erfaring med vejlovgivning, herunder som vejloven og privatvejsloven, evt. som vejmyndighed. Dette er dog ikke et krav
 • gode formidlingsevner – både skriftligt og mundtligt – og stor gennemslagskraft
 • glæde ved at samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere inden for andre fagområder, såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører
 • lyst til nytænkning og udvikling af strategier og undervisning i tæt samarbejde med den øvrige jurateam og ledelsen
 • sans for at arbejde struktureret og systematisk og har en udadvendt og positiv tilgang
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, eller at du er indforstået med at arbejde i en hverdag med politiske dagsordener

Vi tilbyder
Vi tilbyder et job med spændende udfordringer i et fagligt stærkt arbejdsmiljø med stor munterhed og god indbyrdes sparring. Du bliver del af en stor offentlig bygherreorganisation, og du får en bred kontaktflade med eksterne parter i bygge- og anlægsbranchen. Ligeledes får du mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling samt specialisering.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Dit arbejdssted vil være på Islands Brygge i København.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Anne-Mette Greve Næsager på 2688 5803 eller juridisk teamkoordinator Sabine Bjørn på 2020 4530.

Du kan læse mere om Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Afdeling for Anlæg, Klimasikring og Mobilitet på www.kk.dk og www.kk.dk/tmf

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 14. april 2020
Vi forventer at afholde samtaler i uge 17 og 18.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 14.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
Jura
Klima, Miljø & Energi
Samfundsvidenskab
Arkitektur & Design
Indkøb
Jura
Konstruktion & Beregning
Organisation & Forening
TeknikKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487535/