Assisterende værkstedsleder til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Forsvaret

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)

Hvis du mangler nye udfordringer og ønsker en spændende stilling, så skal du læse videre her, for vi mangler dig i en funktion som assisterende værkstedsleder ved Installationsværksted Frederikshavn.

Om os
Installationsværkstedet er en sammenlægning mellem et værksted fra det tidligere Forsvarets Hovedværksteder og et værksted fra OPLOG, og der er derfor tale om et nyt værksted, der skal bygges op af rutinerede medarbejdere med forskelligartet håndværksmæssige baggrunde.

Installationsværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn og er placeret på Flådestation Frederikshavn.

Installationsværkstedet varetager elektriske og mekaniske ombygninger/modifikationer af Forsvarets materielkapaciteter.
Reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer ombord på skibe, landanlæg og køretøjer.
Eftersyn, vedligeholdelse og belastningsprøver af omformere og generatorer på skibe og land installationer samt styringer for disse.
Mekanisk fremstilling og opbygning af pulte og rack.
Smede og bearbejdningsopgaver.

Værkstedet har ansvaret for masteeftersyn og vedligeholdelse af master i Jylland samt på Grønland og Færøerne.

Installationsværkstedet består af 1 værkstedsleder, 4 ass. værkstedsledere, 19 maskinarbejdere, 1 tømrer og 31 elektrikere. Medarbejderne er overvejende civile.

Værkstedet har el-autorisation og er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.

Om stillingen
Du vil i stillingen fungere som assisterende værkstedsleder med daglig ledelse af vores mekaniske værksted.

Du vil overfor værkstedslederen være ansvarlig for planlægning, koordinering og udførelse af værkstedets opgaver samt have den daglige personaleledelse af værkstedets medarbejdere.

Du skal have fokus på effektiv udnyttelse af værkstedets kapaciteter og ressourcer.

I jobbet giver vi dig mulighed for at udvikle dig fagligt med kurser og efteruddannelse, hvor der bliver taget udgangspunkt i din baggrund.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.

Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.

Om dig
Du har en erhvervsfaglig grunduddannelse som skibsmontør eller lignende suppleret med akademiuddannelse i ledelse, 3 obligatoriske moduler samt 1 valgmodul. Hvis du ikke har disse moduler i akademiuddannelsen, skal du være indforstået med at gennemføre disse indenfor en årrække.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, samt du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses indenfor aftalte terminer.

Du har fokus på din lederrolle og kan se sammenhængen mellem trivsel og effektivitet.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du kan kommunikere på forskellige niveauer.

Det vil være en fordel, hvis du er vant til at arbejde med SAP PM som ordrestyring og planlægningsværktøj.

Tillige, men ikke mindst, forventer vi, at du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Overværkmester Jan Hesthaven på tlf. 20 20 01 46.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfrist er 19. april 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 19.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)
Teknik & Teknologi
Data & analyse
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
TeknikForsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487552/