Teamleder til Familieafdelingens interne støtte - og behandlerteam søges

Odsherred Kommune

Fuldtidsjob
Vestsjælland

Teamleder til Familieafdelingens interne støtte - og behandlerteam søges
Fuldtidsstillinger fra 1. maj 2020 eller snarest

Familieafdelingen har siden 1.10.2019 haft en midlertidig organisering, hvor det har været muligt via udbygget teamledelse at prioritere faglig ledelse tæt på praksis. Den organisering gøres nu permanet.

Odsherred Kommune har et fagligt kompetent støtte og behandlerteam, som består af støttekontaktpersoner og familiebehandlere og praktisk pædagogisk støtte. Har du lyst og kompetencer til at være teamleder for dette team og blive en del af Familieafdelingen - En afdeling, der altid tilstræber at gøre en forskel for de mest sårbare børn og unge i Odsherred Kommune.

Familieafdelingen er midt i en større udviklingsproces, som bl.a. skal skabe tydelig sammenhæng mellem myndighed (som bestiller) og det interne støtte og behandlerteamet (som udfører).

 • Vi ønsker at styrke det faglige samarbejde mellem de to enheder i Familieafdelingen
 • Vi ønsker at undersøge og udvikle på om den måde, vi arbejder på i teamet i dag, så det også fortsat svarer til behovet for indsatser og tilbud blandt udsatte børn, unge og familier i Odsherred Kommune.

Det kan betyde nye udviklingstiltag og ændringer. Det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus at se, forstå og omsætte myndighedsområdets ”bestilling” i konkrete behandlings-, støtte og kompenserende indsatser i støtte – og behandlerteamet, samt ledelsesmæssigt bidrage til at binde de to enheder sammen. Det betyder fælles procedure, et stærkt fokus på de sociale mål, der skal omsættes i praktiske, pædagogiske og psykologiske udviklingsmål, der kan følges op på

Som teamleder får du mulighed for at bidrage og sætte gode aftryk i forhold til denne udviklingsproces i tæt samarbejde med dine medarbejdere og den tværgående ledelse i familieafdelingen. Du får det faglige og personalemæssige ansvar for familiebehandlere og kontaktpersoner. Det drejser sig om ca. 20 medarbejdere, herunder 1 faglig koordinator.

Familieafdelingen:
Familieafdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier. Centret har et stærkt fokus på, at flest mulige børn og unge trives og udvikles inden for almenområdets rammer. Der arbejdes på at skabe gode tværfaglige relationer mellem skoler, dagtilbud og det specialiserede børne—og ungeområde.

Familieafdelingen består af i alt 23 socialrådgivere/socialformidlere. Derudover én administrativ enhed, 3 familieplejekonsulenter og støtte - og behandlerteamet. Døgninstitutionen Nordstjernen med plads til 12 børn og unge er også en del af Familieafdelingen.

Vi lægger vægt på nærværende ledelse tæt på praksis. Alle teams har egen teamleder. Derudover en afdelingsleder for hele Familieafdelingen. Vores tilgang til ledelse er retningssættende, tillidsbaseret, inddragende og refleksiv. Vi prioriterer tilgængelig ledelse med fokus på den kompleksitet arbejdet i området indebærer og med fokus på den enkelte medarbejders faglige udvikling. Vi har stor respekt for hinandens fagligheder. Vi arbejder kontinuerlig med faglig udvikling. Vi sætter lighedstegn mellem den enkeltes oplevelse af at føle sig kompetent og trivsel på arbejdspladsen.

Støtte - og behandlerteamet:
Løser interne behandlings- og støtteopgaver i relation til børn, unge og familier i Odsherred Kommune. Indsatserne er rettet mod barnet, den unge eller enkelte familie enten som individuelle eller gruppeorienterede tilbud. Der arbejdes ud fra den systemiske tænkning. Tilgangen tilpasses den enkelte opgave. Der er oparbejdet kompetencer og praksis i forhold til den neoaffektive og narrative metode og teori. Indsatserne er kontaktpersonstøtte eller familiebehandling både udviklende og kompetencerende efter Servicelovens § 11 eller 52 samt efterværnsopgaver efter servicelovens § 76. Indsatserne udføres oftest i borgernes egne hjem eller i familiehusets rammer.

I Odsherred Kommune:

 • Du bliver en del af en faglig stærk og ambitiøs tværgående ledelsesgruppe med reference til afdelingslederen.
 • Du understøttes og bakkes op i din ledelse af kollegaer, din ledere og organisatoriske tilbud og understøttelse af ledere.

Om dig – Du:

 • Har f.eks. en grunduddannelse som pædagog, lærer, socialrådgiver, socialformidler eller anden relevant uddannelse evt. med relevant faglig efteruddannelse.
 • Har kendskab det kommunale børne, unge – og familieområde enten fra myndighed og/eller behandlerområdet.
 • Har lyst, vilje og evne til ledelse – også når det er svært.
 • Har eller er evt. påbegyndt en lederuddannelse eller har planer om det.
 • Har lyst og evnen til at praktisere god personaleledelse, som vigtig del af at sikre trivsel og faglige resultater.
 • Er god til at spille konstruktivt ind i samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse, herunder MED – udvalget.
 • Har indsigt og forståelse og fokus på, at det er sociale målsætninger, der skal omsættes og arbejdes med i teamet.
 • Kan styre området fagligt og ressourcemæssigt herunder vurdere koordineringen og udviklingen af de rette kompetencer i teamet og i forhold til den konkrete opgaveløsning. En opgave, der vil ske i et tæt samspil med faglig koordinator.
 • Kan varetage den daglige sparring med medarbejderne i komplicerede sager evt. i samspil med faglig koordinator.
 • Kan gennemføre sagsgennemgang med medarbejderne sikre faglighed, flow og effekt i sagerne
 • Kan sikre at procedurer implementeres og anvendes.
 • Kan bidrage fagligt og ledelsesmæssigt i de ugentlige visitationsmøder på de forebyggende og anbringende foranstaltninger.
 • Kan arbejde systematisk og tilrettelægge dine opgaver selvstændigt.
 • Kan trives på en arbejdsplads med travlhed.
 • Trives med og ser værdien i finde de bedste løsninger i et tæt samspil med andre fagprofessionelle fra myndighed, behandlere -og fra almenområdet

Fysiske rammer:

 • Familieafdelingen er fysisk placeret i Nykøbing Sjælland. (20 min kørsel fra Holbæk).
 • Du får eget kontor
 • Familiehuset placeret i Hørve

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst

Kontakt: Afdelingsleder Helle Mariager på tlf: 59 66 65 32 eller på mail helma@odsherred.dk , hvis du vil høre mere om stillingen.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 13 april kl. 12.00
Ansættelsessamtaler: Hvis du inviteres til 1. ansættelsessamtale får du besked herom d. 16. april. 2020.

Første ansættelsessamtale 21. april og anden samtale d. 27. april. 2020.

Hvis du bliver udtaget til 2. samtale skal du igennem en skriftlig e- baseret ledelsestest.

Funktionsbeskrivelse og kompetenceprofil vedhæftet.

Funktionsogkompetenceprofilteamledersttteogbehandlerteamet.pdf

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Helle Mariager
Afdelingsleder

helma@odsherred.dk

Tlf.: 59666532

Tlf.: 25134548

Ansøgningsfrist:
13. april 2020, kl.: 12:00


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestsjælland
Administration
Humaniora
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
UndervisningOdsherred Kommune - hurtigt overblik


Odsherred Kommune
Odsherred Kommune
Odsherred er for folk, der har taget et aktivt valg om at leve det gode liv midt i Danmark. Det gør vi i en unik natur, der sætter tankerne i bevægelse og inspirerer dem, der vil udvikle måden, vi lever, oplever, arbejder og driver virksomhed på.

Placering
Nyvej 22
4573 Højby
Logo: Odsherred Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.odsherred.dk


Odsherred Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487615/