og urologisk sengeafdeling. Vi håber at kunne byde dig velkommen allerede fra 1. maj, men også meget gerne før!

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne

Sygeplejerske med ansvar for palliation til K2 Kirurgisk Område, Nuuk
K2 er en bred parenkymkirurgisk- og urologisk sengeafdeling. Vi håber at kunne byde dig velkommen allerede fra 1. maj, men også meget gerne før!

Om stillingen:

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du får mulighed for at anvende dine kompetencer indenfor det palliative område med en forskningsbaseret tilgang. Her får du mulighed for at indsamle empiri og udfærdige en rapport, som skal være med til at øge viden fra det kliniske perspektiv og dermed øge kvaliteten af den udøvede patientpleje.

Baggrund for stillingen:

Et Grønland uden hospice og uden palliative afdelinger er en udfordring for vores sengeafdeling. Vi har et stort indtag af elektive og akutte operationskrævende patienter og rummer i perioder rigtig mange terminale patienter, hvorfor vi ønsker at skærpe opmærksomheden indenfor netop palliation. Vores ambition er at tilbyde den bedst tænkelige pleje i den sidste tid. Vi ønsker os derfor at du kan hjælpe os med at implementere nye arbejdsgange for denne gruppe af patienter.

På afdelingen er vi særligt gode til:

 • Samarbejde – vi trækker på hinanden
 • Vi er kendt for, og hører ofte, at vi er venlige, imødekommende og åbne. Folk bliver glade, når de kommer til os
 • Vi gør brug af hinandens kompetencer – vi spiller hinanden gode
 • At vægte fagligt sparring dagligt
 • Vi brænder for vores speciale

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Arbejdsglæde, - vi er hver især er opmærksomme på trivsel og tager medansvar
 • Humor – vi griner en masse hver dag
 • Et godt kollegialt samarbejde i praksis
 • En god afdeling med mulighed for personlige- og faglige udfordringer
 • Fleksible arbejdstider, hvor vi internt hjælper hinanden med f.eks. vagtbytte
 • 1-2 faste administrative dage om måneden

Af personlige kompetencer forventer vi, at du:

 • Er fleksibel, fordi vi er afhængige af hinanden og skal hjælpe hinanden
 • Udviser forståelse for forskellige kulturer, fordi vi er flere faggrupper, som arbejder med patienter fra hele Grønland med stor diversitet
 • Kan holde hovedet koldt under pressede situationer, fordi vores hverdag kan være præget af uforudsigelighed ift. patientindtag og kompleksitet
 • Er opsøgende og tager ansvar for egen oplæring, fordi vores ressourcer ikke rækker til sidemandsoplæring, men vi kan altid spørges
 • Er humoristisk, har let til grin og har en pragmatisk tilgang til livet, fordi vores kontekst er så kompleks som den er

Dine faglige kompetencer:

 • Vi forestiller os, at du er uddannet sygeplejerske med en relevant overbyggende efteruddannelse
 • Fagligt hengiven – brænder for dit arbejde med mennesker, fordi vi virkelig gerne vil vores patienter og deres pårørende, og bidrage til den bedst tænkelige oplevelse af indlæggelsen
 • Kan anvende evidensbaseret viden i praksis og opsamle empiri/data på afdelingen, fordi vores patienter har brug for bedre rammer for pleje og behandling
 • Kan skrive en afhandling, som skal være med til at danne baggrund for en intern omstrukturering af pleje- og behandling af vores palliative og terminale patienter
 • Kan undervise dine kollegaer i ny viden og være tovholder på området
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med øvrige afdelinger på DIH, fordi vores patienter har brug for et kvalitetsikert behandlingstilbud

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Ansøgningsfrist: 6 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske, Anna Wangenheim på e-mail: anwa@peqqik.gl eller på tlf. +299 344868

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 6. april 2020


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 06.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Medicinal & Sundhed
Medicinal & SundhedDet Grønlandske Sundhedsvæsen - hurtigt overblik


Placering
Postboks 1230
3900 Nuuk
Logo: Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Det Grønlandske Sundhedsvæsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487737/